Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Orion
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 45.00 EUR
Kurssi: 44.26 EUR
Kurssi hetkellä: 13.7.2022 - 6:28 Analyysi päivitetty: 29.4.2022

Orion julkistaa Q2-raporttinsa perjantaina 15.7. klo 12. Odotamme tuloksen laskevan viime vuoden hyvään tasoon verrattuna. Nubeqan myynnin kasvu jäänee Q2-tuloksen osalta osittain piiloon toimitusten ajoituksista johtuen ja samalla kustannusinflaation vaikutusten odotetaan painavan kannattavuutta.

Nubeqan kasvu jää piiloon konsernitason luvuissa

Q2-liikevaihtoennusteemme on 259 MEUR, mikä tarkoittaa 1,5 %:n kasvua vertailukaudesta (konsensus +1,0 %). Kaksi tärkeintä positiivista liikevaihdon ajuria ovat vahvasti kasvava eturauhassyöpälääke Nubeqa ja sekä Orionin suurimmaksi tuotteeksi kohonnut Easyhaler-tuoteperhe. Nubeqan osalta odotamme raportoidun kasvun rauhoittuvan hieman Q1:een verrattuna, jolloin Orion teki suuria toimituksia kumppanilleen Bayerille. Nubeqan myynti on kuitenkin käsityksemme mukaan jatkanut vahvassa kasvussa, vaikka tämä ei Orionin Q2:n raportoiduissa luvuissa todennäköisesti näy täysimääräisesti. Olemme kommentoineet Nubeqan myynnin kehittymistä hiljattain täällä. Positiivisten ajurien vastapainona Orionin liikevaihtoon vaikuttavat negatiivisesti tehohoitolääke Dexdorin ja sydämen vajaatoimintalääke Simdaxin laskeva myynti tuotesuojien päätyttyä. Dexdorin myyntiä painaa myös Covid-pandemian tuoman vetoavun hiipuminen.

Tuotesuojien päättyminen ja kustannusten nousu rasittavat kannattavuutta

Liikevoittoennusteemme on 62,1 MEUR (Q2’21: 71,0 MEUR), mikä tarkoittaa 24,0 %:n liikevoittomarginaalia (Q2’21: 27,9 %). Konsensusennuste liikevoitolle on 60,0 MEUR. Vertailukauden tulos oli verrattain normaali eikä yhtiöllä ollut merkittäviä etappimaksuja tai muita kertaeriä. Keskeisin syy ennustamallemme liikevoiton laskulle on kustannusten nousu erityisesti logistiikassa sekä Dexdorin ja Simdaxin myynnin lasku geneerisen kilpailun seurauksena. Lainsäädäntö reseptilääkkeiden hinnoittelun suhteen Euroopassa rajoittaa Orionin mahdollisuuksia kompensoida kustannusten nousua. Yhtiö kertoi Q1-raportinsa yhteydessä, että kustannuspaineiden vaikutuksen odotetaan tulevan esiin 2022 aikana eikä välitöntä helpotusta ole vielä näkyvissä.

Muuttumaton ohjeistus VMD-yritysoston jälkeen on pehmeähkö signaali

Sekä me että konsensus odotamme Orionin vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan hieman edellisvuodesta (Inderes +1,8 %, konsensus +1,1 %). Liikevoiton osalta odotamme samoin lievää kasvua (Inderes +1,8 %, konsensus -0,5 %). Yhtiö itse ohjeistaa koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton pysyvän vuoden 2021 tasolla. Orion osti hiljattain tuotantoeläinten lääkkeisiin keskittyvän VMD:n, joka tuo yhtiölle 3 % lisää liikevaihtoa tänä vuonna (kommentoimme yrityskauppaa täällä). Yhtiön muuttumaton liikevaihto-ohjeistus yrityskaupasta huolimatta voi kertoa pehmeydestä yhtiön muilla tuotealueilla.

Arviomme mukaan markkinat ovat valmiit katsomaan Orionin ennusteita tällä hetkellä tavallista pidemmällä perspektiivillä, koska Nubeqan pitkän aikavälin kasvunäkymä on noussut poikkeuksellisen hyväksi. Mahdolliset lisätiedot Orionin muista kasvuhankkeista voisivat toimia ajurina osakkeelle Q2-raportin yhteydessä.

Käy kauppaa. (Orion)

Analyytikko / Kirjoittaja

Pauli Lohi

Pauli Lohi

Analyytikko

Lisätiedot
Antti Siltanen

Antti Siltanen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 1 041,1 1 059,9 1 155,3
- kasvu-% -3,4% 1,8% 9,0%
Liikevoitto (EBIT) 243,3 247,7 294,6
- EBIT-% 23,4% 23,4% 25,5%
EPS (oik.) 1,38 1,39 1,64
Osinko 1,50 1,55 1,60
P/E (oik.) 26,5 32,1 27,2
EV/EBITDA 17,1 20,8 18,1
Osinkotuotto-% 4,1% 3,5% 3,6%
Uusimmat ennusteet

Orion on vuonna 1917 perustettu suomalainen lääkeyhtiö, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet, suomalaisen tautiperimän harvinaissairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä.