Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Orion
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 38.00 EUR
Kurssi: 35.69 EUR
Kurssi hetkellä: 3.12.2021 - 9:11 Analyysi päivitetty: 20.10.2021

Orion tiedotti aamulla positiivisia uutisia koskien Orionin ja Bayerin yhdessä tekemää eturauhassyöpään liittyvää ARASENS-tutkimusta. Vaiheen III ARASENS-tutkimus osoittaa, että darolutamidi yhdessä kemoterapia-aine dosektakselin ja androgeenideprivaatioterapian (ADT-hoito) kanssa lisää kokonaiselinaikaa verrattuna dosetakselin ja ADT-hoidon yhdistelmään, joka on levinneen hormonisensitiivisen eturauhassyövän vakiintunut hoito. Orion kertoi jo aiemmin tänä vuonna, että tutkimuksen tuloksia voidaan odottaa tämän vuoden puolella, joten siltä osin tutkimus on nähtävästi edennyt odotusten mukaisessa aikataulussa.

Aamun tiedote oli melko vähäsanainen ja Bayer suunnittelee esittävänsä tarkemmat tutkimustulokset myöhemmin tieteellisessä kongressissa. Tärkein tieto oli kuitenkin se, että tutkimus saavutti päämuuttujansa ja hoito lisäsi merkitsevästi kokonaiselinaikaa verrattuna lumelääkkeen, dosetakselin ja ADT-hoidon yhdistelmään. Tutkimuksessa raportoidut haittavaikutukset olivat samankaltaisia molemmissa tutkimusryhmissä. ARASENS-tutkimus on ainoa vaiheen III satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus, joka alun perin suunniteltiin arvioimaan androgeenireseptorin estäjän, dosetakselin ja ADT-hoidon yhdistelmää levinnyttä hormonisensitiivistä eturauhassyöpää sairastavilla potilailla.

Darolutamidi sai ARAMIS-tutkimuksen nojalla myyntiluvan kauppanimellä Nubeqa, joka on markkinoilla maailmanlaajuisesti (ml. Yhdysvallat, EU, Japani ja Kiina). Nubeqan myynti on vasta alkuvaiheessa, mutta se nousi tammi-syyskuun 2021 myyntilukujen perusteella jo Orionin 6. myydyimmäksi lääkevalmisteeksi (liikevaihto 1-9/21: 26,4 MEUR). Nubeqan myynti kasvoi alkuvuonna 139 % ja näemme sillä vielä pitkän kasvupolun edessä. Nubeqan myyntiluvan käyttöaihe on tällä hetkellä kapeampi kuin joidenkin kilpailevien lääkkeiden vastaavat. Orion on todennut, että Nubeqan teho-turvallisuusprofiili on hyvä suhteessa kilpailijoiden tuotteisiin ja ARASENS-tutkimuksen positiiviset tulokset olisivat tärkeitä lääkkeen markkinapotentiaalin kannalta, koska Nubeqa voisi silloin saada yhtä laajan käyttöaiheen kuin kilpailijoilla. Pidämme uutista positiivisena Orionin kannalta, sillä laajentunut indikaatio luo lääkkeelle selvästi nykyistä käyttöä laajempaa markkinapotentiaalia.

Orionin ja Bayerin välisen sopimuksen mukaan Bayerilla on oikeus kaupallistaa tuote maailmanlaajuisesti ja Orionilla on oikeus yhteiseen myynninedistämiseen Euroopassa. Lisäksi Orion vastaa tuotteen valmistuksesta. Sopimusehtojen mukaan Orion sai Bayerilta 2019 ja 2020 merkittävät etappimaksut, kun myynti alkoi Yhdysvalloissa (45 MEUR), EU:ssa (20 MEUR) ja Japanissa (8 MEUR). Etappimaksun suuruuksista voi päätellä jotain Orionin ja Bayerin näkemyksistä markkinoiden myyntipotentiaaleista toisiinsa verrattuna. Etappimaksujen lisäksi Orion saa tuotemyynnistä porrastettua rojaltia, joka on noin 20 % sisältäen myös tuotteen valmistamisesta saatavan tulon. Vaikka Nubeqalla on kilpailevia tuotteita markkinalla, on Bayer viitannut omissa arvioidaan Nubeqan myyntipotentiaaliksi noin 1 miljardia euroa/v., kun lääke on täydessä potentiaalissa. Vaikka tähän lukuun ei päästäisi, tulee Nubeqa kuitenkin toimimaan Orionille merkittävänä kasvuajurina ja tuloksentekokoneena sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tästä syystä pidämme aamun tiedotetta hyvänä uutisena Orionin tulevaisuuden kannalta ja odotamme osakkeen reagoivan uutiseen positiivisesti.

Käy kauppaa. (Orion)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 1 078,1 1 019,9 1 101,5
- kasvu-% 2,6% -5,4% 8,0%
Liikevoitto (EBIT) 280,1 257,0 276,0
- EBIT-% 26,0% 25,2% 25,1%
EPS (oik.) 1,57 1,44 1,54
Osinko 1,50 1,50 1,55
P/E (oik.) 24,0 24,7 23,1
EV/EBITDA 15,1 15,9 15,3
Osinkotuotto-% 4,0% 4,2% 4,3%
Uusimmat ennusteet

Orion on vuonna 1917 perustettu suomalainen lääkeyhtiö, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet, suomalaisen tautiperimän harvinaissairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä.