Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Orthex Q1: Fantastinen alku pörssitaipaleelle

Analyytikon kommentti 12.05.2021 6:32 Orthex
Yhtiö: Orthex
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 11.00 EUR
Kurssi: 10.15 EUR
Kurssi hetkellä: 12.5.2021 - 6:17 Analyysi päivitetty: 11.5.2021

Orthexin Q1 oli selvästi odotuksiamme vahvempi, eikä raportissa ollut lukujen valossa heikkouksia. Liikevaihto kasvoi hyvin jokaisella markkina-alueella ja jokaisessa tuotekategoriassa. Liiketoimintamallin skaalautumisen seurauksena kasvu oli myös erittäin kannattavaa ja yhtiön marginaalit kehittyivät suotuisaan suuntaan. Huomioitavaa on kuitenkin, että suhteellisia kasvulukuja korosti heikko vertailukausi ja odotamme Q2:lla yhtiön kärsivän merkittävästi alkuvuonna nousseista raaka-ainehinnoista. Ennustemuutoksemme olivat isossa kuvassa positiivisia ja nostamme niiden myötä tavoitehintamme 11,0 euroon (aik. 8,5 euroa). Toistamme osakkeen maltillisen arvostuksen takia lisää-suosituksemme.

Toteutuneet Q1-luvut ylittivät jokaisella rivillä ennusteemme

Orthexin Q1-liikevaihto kasvoi 32 % ja oli 21,6 MEUR (Inderes ennuste 17,5 MEUR). Kasvua tuki vahva myynnin kehitys jokaisella markkina-alueella ja jokaisessa tuotekategoriassa. Vastassa oli kuitenkin heikko vertailukausi ja yhtiö varoitteli ekstrapoloimasta tällaisia kasvulukuja loppuvuodelle. Pohjoismaissa myynnin kehitystä veti kasvanut myynti nykyisille asiakkaille, kun vientimarkkinoilla tukea antoivat myös uudet asiakkuudet. Yhtiön mukaan koronasta johtuvaa kysynnän kasvua on nähtävissä etenkin Pohjoismaissa ja verkkokaupoissa. Poikkeusolot ovat kuitenkin hidastaneet myyntiä vientiasiakkaille rajoitusten aiheuttamien myymäläsulkujen seurauksena. Koronapandemiasta on koitunut yhtiölle myös sairauspoissaoloja sekä lisäkustannuksia ylityön ja väliaikaisen henkilöstön muodossa. Myyntikatemarginaalien nousu (31,2 % vs. 30,0 %) ja hyvä liiketoiminnan skaalautuminen näkyivät siten, että oikaistu liikevoitto kasvoi selvästi liikevaihtoa nopeammin (+70 %) ja oli 3,3 MEUR (Inderes ennuste 2,7 MEUR). Vaikka raaka-ainehinnoissa nähtiin voimakasta nousua Q1:llä, ne eivät vielä ehtineet vaikuttaa merkittävästi yhtiön Q1-lukuihin. Tämä vaikutus nähdään voimakkaana Q2:lla.

Nostimme lähivuosien liikevoittoennusteitamme 7-10 %

Q1-raportin luvut olivat odotuksiamme paremmat ja johdon maalaama kysyntänäkymä houkutteleva. Yhtiö on onnistunut kasvamaan nykyisissä avainasiakkaissaan Pohjoismaissa ja tärkeillä vientimarkkinoilla. Yhtiö kertoi tämän solmineensa uusia asiakkuuksia vientimaissaan ja myynnin kasvu Pohjoismaiden ulkopuolella oli vakuuttavat 48 %. Orthexin tuotteilla näyttää olevan tällä hetkellä hyvä veto ja yhtiö on päässyt vasta vauhtiin laajentumisessaan Pohjoismaiden ulkopuolelle. Yhtiön suurin kategoria (Säilytys 66 % liikevaihdosta) toi suurimman osan Q1:n liikevaihdon kasvusta ja se on myös yhtiön kannattavin kategoria. Uusien innovatiivisten tuotteiden (mm. SmartStore Collect) erittäin vahvan kysynnän seurauksena yhtiö kertoi aikaistaneensa vuodelle 2022 suunniteltuja investointeja tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi. Odotuksia paremman Q1-raportin ja rohkaisevien kysyntänäkymien johdosta nostimme lähivuosien liikevaihtoennusteitamme ~7 % ja liikevoittoennusteitamme 7-10 %. Yhtiöllä ei ole ohjeistusta vuodelle 2021, mutta se tavoittelee pitkällä aikavälillä yli 5 %:n vuotuista orgaanista liikevaihdon kasvua ja 18 %:n EBITA-marginaalia. Liikevaihto kasvaa (2021-2023) päivitetyissä ennusteissamme ~10 % per vuosi ja EBITA-marginaali pysyy ennusteissamme (2021-2023) noin 15-16 %:n välillä.

Nykyisiin tuloskasvunäkymiin ja verrokkiryhmään nähden osakkeen arvostus on mielestämme houkutteleva

Ennusteidemme mukaiset 2021 ja 2022 P/E-luvut ovat 19x ja 17x ja vastaavat EV/EBIT-luvut ovat 16x ja 14x. Arvostus on 2021 ennusteillamme 18-32 % verrokkien alapuolella ja 2022 ennusteillamme alennus on 14-18 %. Orthex on selvästi verrokkiryhmämme pienin yhtiö eikä sen brändi ole vielä maailmalla kovin tunnettu. Yhtiö on kuitenkin erittäin vahva omissa kategorioissaan, minkä lisäksi vahvan kannattavuuden ja houkuttelevan kysyntänäkymän perusteella iso alennus verrokkeihin tuntuu ylimitoitellulta. Lähivuosille ennustamamme osinkotuotot ovat 2,4 % ja 3,3 % (jakosuhde 50-60 %). Orthexilla on vahva tase ja pirstaleinen toimiala tarjoaa konsolidointimahdollisuuksia. Ennusteemme eivät huomioi yritysosto-optiota, joka voi oikein hyödynnettynä osoittautua merkittäväksi arvoajuriksi Orthexin sijoitustarinassa.

Käy kauppaa. (Orthex)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot
Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 75,9 86,5 92,6
- kasvu-% 14,2% 14,1% 7,0%
Liikevoitto (EBIT) 12,3 11,3 14,4
- EBIT-% 16,2% 13,0% 15,6%
EPS (oik.) 0,51 0,54 0,59
Osinko 0,00 0,24 0,33
P/E (oik.) 0,0 18,6 17,3
EV/EBITDA 2,4 13,5 10,7
Osinkotuotto-% nan% 2,4% 3,3%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Orthex on vuonna 1956 perustettu Pohjoismaissa toimiva kodin käyttötavarayhtiö. Yhtiö suunnittelee, valmistaa ja myy kodin käyttötavaroita tavoitteenaan tehdä kuluttajien jokapäiväisestä elämästä helpompaa. Orthex tarjoaa laajan valikoiman tuotteita neljässä tuoteryhmässä: Säilytys, Keittiö, Koti ja Piha sekä Kasvien hoito. Orthexin jakelukanavina toimivat pääsääntöisesti eurooppalaiset vähittäiskaupan ketjut, joiden kautta tuotteet löytävät tiensä kuluttajille.