Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Orthex
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 12.50 EUR
Kurssi: 11.63 EUR
Kurssi hetkellä: 12.11.2021 - 8:43 Analyysi päivitetty: 12.11.2021

Orthexin Q3-raportti jäi hieman odotustemme alapuolelle. Historiallisen korkealla olevien raaka-ainehintojen takia yhtiö ei juurikaan tehnyt matalakatteista kampanjamyyntiä, mikä näkyi odotuksiamme vaisummassa kasvussa. Tulos laski erittäin vahvasta vertailukaudesta ja oli melko hyvin linjassa ennusteemme kanssa. Yhtiön alkuvuosi oli erittäin vahva, mikä näkyi Q3-odotuksissamme. Laskimme Q3-raportin jälkeen hieman turhan korkealle nousseita ennusteitamme, minkä seurauksena laskemme tavoitehintamme 12,5 euroon (aik. 13,0 euroa). Ennustemuutoksista huolimatta kasvutarina on edelleen mielestämme houkutteleva, yhtiö on laadukas ja osakkeen hinnoittelu maltillinen, joten pysymme osakkeessa positiivisella puolella. Arvostus ei ole enää niin matala kuin edellisen päivityksemme yhteydessä, sillä osakekurssi on noussut ja tulosennusteemme ovat laskeneet. Tarkistamme tästä johtuen suosituksemme lisää-tasolle (aik. osta).

Myynti- ja markkinointipanostuksissa himmaaminen rajoitti kasvua Q3:lla

Q3-liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 21,8 MEUR (Inderes ennuste 24,2 MEUR). Kasvu oli pitkälti viennin keihäänkärkenä toimivan Säilytys-kategorian varassa (Säilytys +11 %, Keittiö -1 %, Koti ja Piha - 9 %, Kasvien hoito +4 %). Ennätyksellisen korkeista raaka-aineiden hinnoista johtuen yhtiö säästeli myynti- ja markkinointipanostuksia eikä tehnyt matalakatteista kampanjamyyntiä. Kolmansien osapuolten valmistukseen nojaavassa Keittiö-kategoriassa (ja etenkin pienessä Kökskungen-brändissä) oli toimitushaasteita komponenttipulan vuoksi. Odotuksiamme vaisummasta liikevaihdon kasvusta ja ennätyskorkeista raaka-ainehinnoista huolimatta Q3-liikevoittomarginaali pysyi hyvällä 15 %:n tasolla (Q3’20: 20 %) ja raportoitu liikevoitto oli 3,3 MEUR, mikä osui hyvin lähelle meidän odotuksiamme (Inderes ennuste 3,4 MEUR). Kaiken kaikkiaan Orthex pärjäsi hyvin erittäin vaikeassa toimintaympäristössä ja keskittyi suojelemaan kannattavuuttaan.

Odotuksemme pääsivät karkaamaan turhan korkealle vahvan H1:n jälkeen ja nyt otimme niitä pykälän alas

Orthexin H1-luvut oli erittäin vahvat, mikä sai meidät nostamaan odotuksemme turhan korkealle. Laskimme lähivuosien liikevaihtoennusteitamme 4 % odotuksista jääneen Q3-raportin seurauksena. Näemme Orthexilla edelleen erinomaiset edellytykset jatkaa vahvaa kasvua Pohjoismaiden ulkopuolella ja odotamme nyt konsernille 8-9 %:n kasvua 2022-2023 aikana, mikä on yhtiön oman keskipitkän aikavälin tavoitteen (kasvu yli 5 %/v.) yläpuolella. Ennusteemme eivät sisällä yritysjärjestelyjä, mutta pidämme todennäköisenä, että Orthex pyrkii taklaamaan lähestyvää tuotantokapasiteetin ylärajaa konsolidoimalla Euroopan muovitoimialaa. Laskimme 2021-2023 liikevoittoennusteitamme 4-6 % ja EBIT-marginaaliennusteemme ovat 14,5-16,5 % (yhtiön EBITA-tavoite 18 %). Näemme yhtiöllä hyvät edellytykset kohentaa kannattavuuttaan vuoden 2021 jälkeen, kun myynti painottuu vahvemmin korkean marginaalin Säilytys-kategoriaan, tehtaiden käyttöasteet paranevat, kiinteät kulut skaalautuvat kasvun mukana, historiallisen korkeat raaka-ainehinnat helpottavat ja sairauspoissaolot vähenevät. Lyhyellä aikavälillä on hyvä huomioida, että raaka-ainehinnat vaikuttavat isosti Orthexin kannattavuuteen ja näkyvyys raaka-aineostojen ja omien hinnankorotusten suhteesta on sumuinen.

Osakkeen arvostus on edelleen houkutteleva

Ennusteidemme mukaiset 2021 ja 2022 oikaistut P/E-luvut ovat 22x ja 18x, mitkä ovat ~20 % verrokkiryhmän alapuolella ja osinkotuotot ovat 2,3 % ja 3,2 %. Arvostus ei ole enää niin matala kuin edellisessä päivityksessämme, sillä osake on noussut ja tulosennusteemme laskeneet. Arvostus on kuitenkin edelleen houkutteleva Orthexin lupaavat pitkän aikavälin tuloskasvunäkymät huomioiden. Orthex kertoi listautuessaan muovialan olevan otollinen konsolidaatiolle ja että yhtiö aikoo tarkkailla aktiivisesti yritysostokohteita. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on pitää nettovelka/oikaistu EBITDA suhdeluku alle 2,5x, mutta sille on annettu mahdollisuus ylittyä mm. yritysostojen yhteydessä. Q3’21 lopussa suhdeluku oli 1,6x, joten ruudin puute ei ainakaan ole este yrityskauppojen toteuttamiselle. Näemme yritysostokortin houkuttelevana lisänä Orthexin sijoitustarinassa ja oivana mahdollisuutena omistaja-arvon luonnille pirstaleisella ja isolla toimialalla.

Käy kauppaa. (Orthex)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot
Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 75,9 89,0 96,7
- kasvu-% 14,2% 17,3% 8,7%
Liikevoitto (EBIT) 12,3 11,3 15,3
- EBIT-% 16,2% 12,7% 15,9%
EPS (oik.) 0,51 0,52 0,63
Osinko 0,00 0,27 0,37
P/E (oik.) 0,0 22,2 18,5
EV/EBITDA 2,4 15,2 11,5
Osinkotuotto-% nan% 2,3% 3,2%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Orthex on vuonna 1956 perustettu Pohjoismaissa toimiva kodin käyttötavarayhtiö. Yhtiö suunnittelee, valmistaa ja myy kodin käyttötavaroita tavoitteenaan tehdä kuluttajien jokapäiväisestä elämästä helpompaa. Orthex tarjoaa laajan valikoiman tuotteita neljässä tuoteryhmässä: Säilytys, Keittiö, Koti ja Piha sekä Kasvien hoito. Orthexin jakelukanavina toimivat pääsääntöisesti eurooppalaiset vähittäiskaupan ketjut, joiden kautta tuotteet löytävät tiensä kuluttajille.