Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Suomen Sijoitustutkimuksen julkaiseman rahastoraportin perusteella kotimaiset sijoitusrahastot keräsivät marraskuussa noin 751 MEUR:n nettomerkinnät. Sijoitusrahastoista lähti maalis-huhtikuussa merkittävästi pääomia pois koronakriisin myötä. Nettomerkintöjen suunta on kuitenkin kääntynyt jyrkkään nousuun pörssikurssien mukana ja marraskuussa koko vuoden nettomerkinnät kääntyivätkin jo lievälle plussalle noin 300 MEUR:oon. Myös rahastopääomat kohosivat ensi kertaa yli koronakriisiä edeltäneen huipun ja nousivat 129 mrd. euroon.

Osakemarkkinoiden viime kuukausien vahva vire (OMX Helsinki CAP GI 6kk +12 %) heijastui marraskuussa sijoittajien riskinottohalukkuuteen ja uutta pääomaa virtasi eniten osakerahastoihin (nettomerkinnät 11/2020: 270 MEUR). Vaihtoehtoiset rahastot (mm. kiinteistö- ja metsärahastot) keräsivät marraskuussa 15 MEUR:n nettomerkinnät. Luku ei pidä sisällään ky-muotoisia rahastoja (ns. pääomarahastot). Vaihtoehtoiset sijoitusrahastot ovat tyypillisesti auki kvartaaleittain ja suurimmat merkinnät nähdään yleensä kvartaalien lopussa.

Marraskuussa myönteisenä jatkunut markkinakehitys heijastui positiivisesti kaikkien seuraamiemme yhtiöiden rahastopääomiin. Seuraamistamme yhtiöistä uusmyynti sujui marraskuussa hyvin erityisesti United Bankersilla, jonka rahastot keräsivät laajalla rintamalla lähes 60 MEUR:n nettomerkinnät. Myös EAB:n myynti jatkui pirteänä nettomerkintöjen ollessa noin 8 MEUR.  Sijoittajien on hyvä huomata, että sijoitusrahastopääomien merkitys vaihtelee yhtiöittäin merkittävästi. Esimerkiksi Evlillä tai United Bankersilla sijoitusrahastot edustavat merkittävää osaa koko yhtiön palkkioista, kun taas Taalerilla sijoitusrahastojen osuus palkkioista on rajallisempi.

 

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti.