Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Outokumpu
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 3.50 EUR
Kurssi: 3.24 EUR
Kurssi hetkellä: 16.12.2020 - 5:56

Outokumpu antoi eilen positiivisen tulosvaroituksen Q4:n ruostumattoman teräksen toimituksien sekä oikaistun käyttökatteen kehityksen oltua aiempia odotuksia vahvempaa. Nostimme aiemman ohjeistuksen tasolla olleita Q4:n ennusteitamme, minkä lisäksi teimme lieviä positiivisia tarkennuksia lähivuosien ennusteisiimme. Nostamme tavoitehintamme 3,5 euroon (aik. 2,4 euroa) ja toistamme lisää-suosituksemme.

Q4-kehitys aiempia odotuksia parempaa

Outokumpu ohjeisti Q3-tuloksen yhteydessä vakaita ruostumattoman teräksen toimituksia sekä samalla tasolla olevaa oikaistua käyttökatetta Q4:lle (Q3’20 oik. käyttökate 22 MEUR). Päivitetyn ohjeistuksen mukaan yhtiö odottaa sen oikaistun käyttökatteen olevan korkeampi kuin Q3:lla ja ruostumattoman teräksen toimituksien kasvavan noin 5-10 % markkinoiden toipumisen oltua odotettua vahvempaa. Vastaavasti operatiivista tulosta on yhtiön mukaan tukenut parantunut kustannustehokkuus sekä raaka-aineisiin liittyvät positiiviset vaikutukset.

Kysynnän elpymisen taustalla tutut sektorit, hintojen nousun suhteen odotukset edelleen maltillisia

Arviomme mukaan odotuksia vahvempi volyymikehitys pohjautuu jo aiemmin esillä olleiden elpyneiden sektoreiden eli autoteollisuuden ja muiden kestokulutushyödykkeiden vahvistuneeseen kysyntään, minkä heijastumista toimituksiin ovat edesauttaneet matalat varastotasot sekä Europen että Americasin markkinoilla. Huomioitavaa on kuitenkin, että etenkin autoteollisuuden kysynnän lasku oli jatkunut pidempään jo ennen pandemiaa ja siten lähtötaso on matala. Näin ollen tuotannon lisääminen arviomme mukaan palvelee kasvavaa kysyntää tehokkaasti. Tämä yhdessä em. sektorien tyypillisen ruostumattoman teräksen peruslaatujen kysynnän kanssa pitää odotuksemme keskihintojen lyhyen tähtäimen kohoamisesta maltillisena ja toistaiseksi pääasiassa raaka-aineiden hintojen kohoamisen kompensoivana. Arviomme mukaan ohjeistuksen noston yhteydessä viittaus kustannustehokkuuden parantumiseen heijastelee tavanomaisia tehokkuushyötyjä käyttöasteiden noustessa.

Nostimme Q4:n ja lähivuosien ennusteitamme

Nostimme Q4:n ennusteitamme ohjeistuspäivityksen myötä ja odotamme Q4:n volyymien kasvavan reilu 7 % edellisestä kvartaalista. Oikaistun käyttökatteen Q4-ennusteemme nousi 49 MEUR:oon (aik. 21 MEUR) ja siten vuoden 2020 ennusteemme nousi 219 MEUR:oon. Teimme myös 4-5 %:n positiivisia ennustetarkistuksia vuosien 2021-2022 oik. käyttökatteen ennusteisiimme, kun nostimme toimituksien sekä keskihintojen ennusteitamme lievästi. Odotamme Outokummun oikaistun käyttökatteen nousevan 346 MEUR:oon vuonna 2021 ja edelleen 486 MEUR:oon piristyvää kysyntäkuvaa ja purevia kustannussäästötoimenpiteitä peilaten.

Pidemmän tähtäimen maltillinen arvostus puoltaa yhä lisäostoja

Heikon tulostason takia Outokummun lyhyen tähtäimen tulospohjaiset arvostuskertoimet ovat korkeat/negatiiviset. Ennakoimamme positiivisen tulostrendin eteneminen puoltaa mielestämme kuitenkin pidemmän tähtäimen maltilliseen arvostukseen nojaamista. Vuoden 2021 EV/EBITDA-kerroin 7,1x on karkeasti linjassa historiallisen eteenpäin katsovan EV/EBITDA-kertoimen kanssa, kun taas vuoden 2022e kerroin 4,7x painuu jo selvästi alle historiallisen tason. Näkemyksemme mukaan tämä puoltaa riskin asteittaista kasvattamista lisäostoin edelleen markkinan voimakkaampaa myötätuulta odotellessa.

Käy kauppaa. (Outokumpu)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 6 402,7 5 730,2 6 024,9
- kasvu-% -6,8% -10,5% 5,1%
Liikevoitto (EBIT) 32,9 -112,4 106,0
- EBIT-% 0,5% -2,0% 1,8%
EPS (oik.) -0,19 -0,21 0,06
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -14,9 -15,4 58,3
EV/EBITDA 8,7 19,1 7,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Tavoitteenamme on olla ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas.