Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Outokumpu
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.60 EUR
Kurssi: 2.54 EURKurssi hetkellä: 1.11.2019 - 8:07

Outokumpu julkisti eilen Q3-raporttinsa, joka jäi konsensuksen ja meidän odotuksista. Lyhyen tähtäimen tulosnäkymät säilyivät heikkoina, kun Euroopassa korkealla tasolla oleva tuonti painaa markkinaa ja yhtiön haasteisiin Yhdysvalloissa ei ole näköpiirissä nopeaa ratkaisua. Tarkistimme lyhyen tähtäimen ennusteitamme alaspäin, mutta merkittävää laskuvaraa emme osakkeessa enää näe kokonaiskuva huomioiden. Siten toistamme 2,60 euron tavoitehintamme ja vähennä-suosituksemme.

Q3-luvut jäivät matalalle tasolle painuneista odotuksista

Outokumpu ylsi Q3:lla 1590 MEUR:n liikevaihdolla 45 MEUR:n oikaistuun käyttökatteeseen, joka jäi konsensuksen 50 MEUR:n ennusteesta ja meidän 65 MEUR:n ennusteesta selvästi. Segmenttitasolla ainoastaan Ferrochrome ylsi positiiviseen liiketulokseen ja konsernitason tulosta kohensi epätavanomainen 13 MEUR:n liikevoitto Muut-segmentissä, minkä taustalla oli poikkeukselliset johdannais- ja päästöoikeuksien myyntivoitot. Varasto- ja metallijohdannaistappioista yhtiö kirjasi 31 MEUR:n tappiot Q3:lle, mitkä entisestään rumensi laskeneen kysynnän seurauksena heikentynyttä tuloskuntoa. Alemmille riveille yhtiö kirjasi hieman positiiviset verot, kun taas rahoituskulut olivat noin odotuksiemme mukaisella tasolla. Tämä tasoitti hieman osakekohtaisen tuloksen ennusteemme (-0,05 euroa) alitusta ja raportoi EPS oli lopulta -0,06 euroa.

Markkinanäkymä yhä heikko, ennusteissa painetta alaspäin

Outokumpu ohjeisti sen Q4:n oikaistun käyttökatteen olevan Q3:n tasolla, mikä oli pettymys suhteessa meidän ja konsensuksen odotuksiin ennen Q3-raporttia. Outokumpu odottaa myös kokonaistoimituksien olevan Q4:llä matalammat kuin Q3:lla. Tarkistimme Q4:n ennusteitamme Americasissa alaspäin toimituksien osalta, kun taas muissa segmenteissä ennustemuutokset jäivät suhteellisin pieniksi. Vuoden 2019 oikaistun käyttökatteen ennusteemme laski päivityksen yhteydessä 238 MEUR:oon (aik. 271 MEUR). Vuoden 2020 tulosnäkymät ovat edelleen heikot keskeisten indikaattorien osoittaessa yhä heikkoa kysyntäkuvaa, mikä arviomme mukaan pitää hintatasot myös paineessa. Tulostrendin käänne edellyttäisi kysyntänäkymän käännettä, mille toistaiseksi on vaikea nähdä ajureita. Mahdolliset EU komission toimet voivat tukea markkinahintoja Euroopassa, mutta tämän vaikutus on näkemyksemme mukaan isolta osin myös riippuvainen kysyntäkuvasta. Näkemyksemme mukaan tämän varaan nojaaminen olisi nykyisen kysyntänäkymän pohjalta liian optimistista.

Osake ei saa tukea tulospohjaisesta arvostuksesta

Outokummun osake ei saa tukea lyhyen tähtäimen tulospohjaisesta arvostuksesta, kun vuosien 2019 ja 2020 EV/EBITDA-kertoimet ovat 10x ja 7x, mitkä ovat selvästi yli perustellun tason. Suhteellisesti Outokumpu arvostetaan myös vastaavilla kertoimilla yli verrokkien, mikä ei ole mielestämme perusteltua. Siten osakkeen nousuvara nojaa tulosodotuksien nousuun, mille on ainakin toistaiseksi vaikea nähdä vahvoja ajureita. Osakkeen arvostus pidemmän aikavälin keskimääräiseen tulostasoon on kuitenkin melko neutraali ja osakkeen laskuvaraa rajaa myös matala 0,4x P/B-kerroin. Tulosnäkymän vahvistuessa vipu ylöspäin nykyiseltä arvostustasolta voi olla voimakas, mutta mielestämme tämän varaan laskeminen olisi kuitenkin tässä vaiheessa liian toiveikasta.

Käy kauppaa. (Outokumpu)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Tavoitteenamme on olla ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 6 871,9 6 446,2 6 272,4
- kasvu-% 8,0% -6,2% -2,7%
Liikevoitto (EBIT) 279,6 62,8 128,2
- EBIT-% 4,1% 1,0% 2,0%
EPS (oik.) 0,32 -0,16 0,12
Osinko 0,15 0,05 0,05
P/E (oik.) 10,1 -16,0 21,5
EV/EBITDA 5,1 8,2 6,6
Osinkotuotto-% 4,7% 2,0% 2,0%
Uusimmat ennusteet