Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Outotec
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 4.80 EUR
Kurssi: 3.87 EURKurssi hetkellä: 11.6.2019 - 7:01

Nostamme Outotecin osakkeen suosituksen osta-tasolle (aik. lisää) yhtiön tiedotettua eräästä historiansa suurimmista tilauksista ja kysyntäajureiden säilyessä muutoinkin suotuisina. Myös ennusteemme ovat nousseet selvästi. Osakkeen arvostustaso on edelleen houkutteleva ja linjassa ennustemuutostemme kanssa nostamme tavoitehinnan 4,80 (aik. 4,50) euroon.

Venäjältä suurin tilaus vuosiin

Outotecin Baikal Mining Companylta (BMC) saama 250 MEUR:n tilaus kupariteknologian toimittamisesta on Outotecin suurin tilaus ainakin kuuteen vuoteen. Kyseessä on Udokan-projektina tunnetun maailman 3. suurimman hyödyntämättömän kupariesiintymän (26,7 milj. tn) ottaminen tuotantokäyttöön. Outotecin toimitukseen sisältyvät rikastamon ja hydrometallurgisen laitoksen perus- ja detaljisuunnittelu, hankinnat, tärkeimpien prosessilaitteiden toimitukset sekä asennus-, valvonta-, koulutus- ja käyttöönottopalveluita. Outotecin kannalta projektiriskiä pienentää selvästi se, että toimitettavat teknologiat ovat yhtiön ydinosaamisalueilla.  

Kysyntäajurit edelleen suotuisia

Huolimatta globaalien talousnäkymien synkentymisestä pidämme Outotecin kysyntätekijöitä edelleen lupaavina. Vaikka metallien kysynnän ajurit (teollisuustuotannon ja rakentamisen kasvu) ovat hidastumassa, hyötyy Outotec selvästi esiintymien köyhtymisestä. Ilmiö merkitsee, että kaivosyhtiöiden mineraalivarantojen hyödyntäminen on entistä hankalampaa (so. teknisesti monimutkaisempaa) ja kaivosten laajennukset ovat välttämättömiä pelkästään entisen tasoisen metallituotannon ylläpitämiseksi. Samalla Outotecin prosessien (etenkin rikastus ja hydrometallurgia) käsittelemät volyymit kasvavat lisäten yhtiön laite- ja palvelumyyntipotentiaalia. Toinen selvä ajuri Outotecille on akkumetallien (mm. kupari, litium, koboltti ja nikkeli) kasvava kysyntä. Em. seikkojen vuoksi Woodmacin ennusteet maailman kaivosinvestointien noin 10 %:n vuosikasvusta 2019-2021 ovat uskottavia.

Vuosien 2020-2021 ennusteita selvästi ylös

Ennustemuutoksemme vuoden 2019 liikevaihdoksi on marginaalinen, mutta vuosille 2020-2021 jo merkittävä (+7 %). Taustalla  on pääosin vuonna 2020 tuloutettava BMC-projekti sekä täsmennetyt arviomme sekä tilauskertymästä että tilauskannan purkautumisvauhdista toimituksiksi. Liikevoittoennusteemme vuosille 2020-2021 ovat nousseet noin 9 %:lla ja vastaavasti EBITA-marginaaliodotuksemme 7,8 %:iin (aik. 7,7 %) ja 8,2 %:iin (aik. 8,0 %). Isojen projektien suhteessa suurempi läpilaskutettavien eli kolmansien osapuolten toimitusten osuus laimentaa operatiivisen vivun vaikutusta marginaaleihin. 

Osakkeen hinnoittelu yhä edullinen

Outotecin osakkeen vuosien 2019-2020 P/E-kertoimet (13x ja 10x) ovat vastaavasti 7 % ja 19 % alle verrokkien mediaanin. DCF-arvoon on yli 50 %:n nousuvara. 3-4 %:n osinkotuotto on keskitasoa, mutta kaikkiaan tuotto-odotus on korkealla 16 %:n v/v tasolla.

Käy kauppaa. (Outotec)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Toiminta-ajatuksenaan maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö, Outotec kehittää ympäristön kannalta kestäviä teknologisia ratkaisuja, jotka takaavat parhaan mahdollisen tuoton asiakkaan investoinnille koko sen elinkaaren ajan. Kaikkia Outotecin teknologioita yhdistää se, että niiden avulla luonnonvarat saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti, mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin, energiaa ja investointeja säästäen.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 1 276,5 1 387,1 1 631,1
- kasvu-% 11,6% 8,7% 17,6%
Liikevoitto (EBIT) -66,1 94,0 122,0
- EBIT-% -5,2% 6,8% 7,5%
EPS (oik.) 0,26 0,30 0,41
Osinko 0,00 0,11 0,13
P/E (oik.) 11,8 12,9 9,5
EV/EBITDA -24,6 6,0 4,5
Osinkotuotto-% 0,0% 2,8% 3,4%
Uusimmat ennusteet