Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ovaro: Isoja liikkeitä

Analyytikon kommentti 17.11.2021 8:30 Ovaro
Yhtiö: Ovaro Kiinteistösijoitus
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.60 EUR
Kurssi: 3.52 EUR
Kurssi hetkellä: 17.11.2021 - 8:15 Analyysi päivitetty: 20.8.2021

Ovaro julkistaa Q3-tuloksen torstaina. Q3-raportissa tulos jää sivurooliin ja huomio keskittyy perjantaina tiedotetun portfoliokaupan ja rahoitusjärjestelyn vaikutuksiin sekä yhtiön strategiseen suuntaan. Pidämme varovaista näkemystä edelleen perusteltuna ja toistamme osakkeen vähennä-suosituksen 3,6 euron tavoitehinnalla.

Q3-tulos torstaina: Viime viikon uutisvirran jälkeen tulos sivuroolissa

Ovaro julkaisee Q3-tuloksen torstaina noin kello 8.30. Ovaro teki perjantaina merkittävän liikkeen, kun yhtiö kertoi toteuttaneensa huomattavan asuntoportfolion myynnin ja maksavansa pois kokonaisuudessaan emoyhtiön kalliin lainan. Kommentoimme uutista kattavammin täällä. Yhtiö antoi samalla myös negatiivisen tulosvaroituksen ja arvioi kuluvan vuoden operatiivisen tuloksen jäävän vertailukaudesta (2020: 216 TEUR) järjestelystä syntyvien kertakulujen johdosta. Q3-raportissa tuloskehitys onkin sivuroolissa ja huomiomme kiinnittyy perjantaina tiedotetun järjestelyn tarkempiin vaikutuksiin. Tarkemmat tiedot portfoliokaupan jälkeiseen asuntokantaan liittyen ovat myös toivottavia, sillä näkyvyys jäljelle jääviin Vuokrasalkun kohteisiin on heikko. Myös yhtiön strategiseen suuntaan liittyvät kommentit ovat kiinnostavia.

Odotamme operatiivisen tuloksen jääneen Q3:lla vahvaa vertailukautta heikommaksi

Odotamme Ovaron operatiivisen tuloksen jääneen Q3:lla vahvaa vertailukautta heikommaksi ja olleen 363 TEUR (Q3’20: 614 TEUR). Vertailukautta heikomman tuloksen taustalla on viimeisen vuoden aikana tehtyjen huoneistomyyntien (28,7 MEUR) johdosta 2,1 MEUR:oon laskeva liikevaihto (Q3’20: 2,4 MEUR). Tämän lisäksi arvioimme suhteellisen hoitokulutason olleen Q3:lla hieman matalaa vertailukautta korkeampi. Kiinteässä kulutasossa ei pitäisi olla Q3:lla yllätyksiä ja odotamme kulurakenteen olleen vertailukauden kaltainen. Collectorin lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvien kertakulujen odotamme ajoittuvan vasta Q4:lle. Raportoidun tuloksen odotamme painuvan selvästi tappiolle (Q3’21e: EPS -0,39 euroa) asuntoportfolion myyntiin liittyvästä 4,3 MEUR:n alaskirjauksesta johtuen ja ennustamme EPRA NAV:n laskevan 5,32 euroon.

Huomioimme salkkukaupan, rahoitusjärjestelyn ja Kukkula-hankkeesta tulevan kassavirran ennusteissamme

Sisällytimme portfoliokaupan ennusteisiimme ja tällä on luonnollisesti ollut selvä negatiivinen vaikutus liikevaihtoa ja nettotuottoja koskeviin ennusteisiimme. Huomioimme ennusteissa vastaavasti Ovarolle Kukkula-hankkeeseen liittyvästä vuokrasopimuksesta ensi vuodesta alkaen tulevan kassavirran (arvioimme mukaan 0,65 MEUR/v). Ennustamme merkittävän kokoluokan kiinteistömyyntien laskevavan Ovaron kiinteitä kuluja lähivuosina selvästi ja Collectorin lainan takaisinmaksun myötä myös rahoituskulut laskevat dramaattisesti (noin 1,3 MEUR/v). Edellä esitettyjä tekijöitä heijastellen odotamme Ovaron yltävän vuosina 2022-23 noin 1,2 MEUR:n EPRA-tulokseen.

Pysymme osakkeessa edelleen varovaisella kannalla

Ovaroa hinnoitellaan noin 34 % alennuksella ennustamaamme Q3’21:n lopun EPRA NAV:iin nähden. Arvostustaso on absoluuttisesti matala, mutta mielestämme perusteltu yhtiön pitkään jatkunut heikko tuloskehitys huomioiden. Matalaa arvostusta puoltaa myös portfolion heikko läpinäkyvyys ja vaatimattomat arvonkehitysnäkymät. Pidemmällä aikavälillä osakkeelle positiivisena kurssiajurina voisi toimia mahdollisissa uusissa kiinteistökehityshankkeissa onnistuminen, mutta emme näe näiden hinnoittelua osakkeeseen toistaiseksi perusteltuna.

Käy kauppaa. (Ovaro)

Analyytikko / Kirjoittaja

Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 9,7 8,3 4,4
- kasvu-% -11,7% -14,6% -46,5%
Liikevoitto (EBIT) -11,7 -10,1 -1,5
- EBIT-% -121,3% -122,2% -33,2%
EPS (oik.) -1,25 -1,13 -0,14
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -3,3 -3,1 -25,3
EV/EBITDA -7,0 -1,3 -7,4
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Ovaro on vuonna 2010 perustettu Suomessa toimiva vuokra-asuntoihin ja toimitiloihin sijoittava kiinteistösijoitusyhtiö. Yhtiön on syventänyt rooliaan kiinteistöliiketoiminnassa ottamalla itselleen kiinteistöjen vuokrauksen ja ylläpidon ohjauksen, kiinteistöjen kehityksen sekä hankekehityksen ja rakennuttamisen. Ovaron tavoitteena on tarjota Suomessa laadukkaita ja edullisia vuokra-asuntoja.