Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Ovaro Kiinteistösijoitus
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 4.30 EUR
Kurssi: 4.45 EUR
Kurssi hetkellä: 2.2.2021 - 6:02

Toistamme Ovaron 4,3 euron tavoitehinnan ja vähennä-suosituksen. Ovaron on määrä päästä siirtymään uudella strategiakaudella kohti kasvu- ja kehitysvaihetta, mutta näkemyksemme mukaan saneerauksen onnistumiseen ja kasvuvaiheeseen pääsemiseen liittyy epävarmuutta ja näkyvyys lähivuosien tulostasoon on yhä sumuinen. Saneeraukseen liittyvät riskit huomioiden emme näe osakeen tuotto/riski-suhdetta nykyisellä kurssitasolla riittävän houkuttelevana ja seuraamme siksi kehitystä toistaiseksi edelleen sivusta. Yhtiöstä julkaisemamme laaja raportti on luettavissa täällä.

Ovaron tavoitteena on päästä siirtymään saneerauksesta kohti kasvu- ja kehitysvaihetta

Ovaro Kiinteistösijoitus on alun perin vuonna 2010 perustettu kiinteistösijoitusyhtiö, joka sijoittaa vuokra-asuntoihin ja toimitiloihin Suomessa. Yhtiön viime vuosien kehitys on ollut heikkoa ja yhtiötä on saneerattu IH:n vuonna 2017 tekemän vaihtotarjouksen jälkeen hartiavoimin. Saneeraus on kestänyt selvästi odotettua pidempään, mutta se sai uuden johdon alaisuudessa vuonna 2020 selkeää lisäpuhtia ja yhtiö on kyennyt mm. tehostamaan hallintoaan ja nostamaan Ydintoiminnan vuokrausastetta merkittävästi. Ovaro kertoi joulukuun strategiapäivityksen yhteydessä, että sen tavoitteena on päästä siirtymään hiljalleen kohti kasvu- ja kehitysvaihetta ja 2021-2023 strategiakaudella keskeisiä tavoitteita ovat mm. rahoituksen uudelleenjärjestely, kiinteistökannan peruskorjaukset, uudet kehityshankeet sekä heikosti tuottavan kiinteistöomaisuuden myynti.

Saneerauksen onnistumiseen ja kasvuvaiheeseen pääsemiseen liittyy mielestämme epävarmuutta

Ennustamme Ovaron yltävän 2021-2022 noin 1,9-2,4 MEUR:n operatiivisen tulokseen. Keskeisimmät ajurit tulosparannuksen taustalla ovat vuonna 2020 nähty Ydintoiminnan vuokrausasteen nousu, hallintorakenneuudistuksen tuomat kulusäästöt sekä vuodelle 2022 ennusteissamme ajoittuva nykyisen kalliin emoyhtiölainan uudelleenrahoitus. Korostamme, että uudelleenrahoitukseen liittyy näkemyksemme mukaan epävarmuutta ja se edellyttää huoneistomyyntien onnistumista, vuokrausasteen pitävyyttä sekä kassavirtaperusteisen kannattavuuden parantumista nykyiseltä vaisulta tasoltaan. Merkittävästi korkeammat tulosennusteet vaatisivat puolestaan taakseen olemassaolevan kiinteistökannan tuottotason nousua ja/tai uusia kiinteistökehityshankkeita. Ovaron kiinteistökanta sisältää arviomme mukaan huomattavan määrän korjausvelkaa ja odotammekin yhtiön käynnistävän tulevina vuosina strategiansa mukaisesti merkittäviä peruskorjauksia ja arvioimme ajanmukaistamisinvestointien olevan lähivuosina selvästi operatiivista tulosta suurempia. Merkittävistä ajanmukaistamisinvestoinneista sekä ennustamastamme portfolion arvonlaskusta johtuen odotamme raportoidun tuloksen olevan lähivuosina tappiolla ja tämän myötä osakekohtainen nettovarallisuus jatkaa ennusteissamme laskuaan.

Emme näe tuotto/riski-suhdetta riittävän houkuttelevana

Eri arvonmääritysmenetelmiä soveltamalla Ovaron osakkeen arvo vaihtelee 3,3-6,5 € välillä. Leveä haarukka kuvastaa näkemyksemme mukaan saneeraukseen yhä liittyvää epävarmuutta ja ylälaidan mukainen arvostus heijastelee skenaariota, jossa yhtiö kykenisi saavuttamaan verrokkiyhtiöitä vastaavan kannattavuus- ja riskiprofiilin ja rakentamaan liiketoiminnalle uskottavat kasvunäkymät. Merkittävä ja perusteltu arvostustason nousu vaatisi mielestämme taakseen 1) pidempiaikaisia näyttöjä vuokrausasteen pitävyydestä ja kiinteistökannan tuottotason noususta, 2) kassavirtaperusteisen kannattavuuden selkeää parantumista, 3) rahoituksen uudelleenjärjestelyn onnistumista ja 4) uskottavia kasvunäkymiä lähivuosille.

Käy kauppaa. (Ovaro Kiinteistösijoitus)

Analyytikko / Kirjoittaja

Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 9,6 9,2 9,3
- kasvu-% -12,5% -3,8% 0,7%
Liikevoitto (EBIT) -3,1 -1,9 -1,2
- EBIT-% -31,8% -20,0% -12,9%
EPS (oik.) -0,44 -0,32 -0,21
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -10,1 -14,0 -20,8
EV/EBITDA -27,8 -42,9 -70,4
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Ovaro on suomalaisiin asuntoihin ja toimitiloihin sijoittava yhtiö, jonka tarkoitus on tuottaa omistaja-arvoa osakkaille.

Ovaro pelkisti rakenteensa 2018 asuntorahastosta kiinteistöyhtiöksi kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tämän jälkeen yhtiö on syventänyt rooliaan kiinteistöliiketoiminnassa ottamalla itselleen kiinteistöjen vuokrauksen ja ylläpidon ohjauksen, kiinteistöjen kehityksen sekä hankekehityksen ja rakennuttamisen.

Ovaron tavoitteena on tarjota Suomessa laadukkaita ja edullisia vuokra-asuntoja. Ovaro pyrkii kasvamaan yliopistokaupungeissa.