Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Ovaro Kiinteistösijoitus
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.80 EUR
Kurssi: 3.85 EUR
Kurssi hetkellä: 19.8.2021 - 9:11

Ovaro Kiinteistösijoitus julkaisi aamulla Q2-raportin, joka oli selvästi odotuksiamme heikompi. Yhtiön operatiivinen tulos parani heikosta vertailukauden tasosta, mutta jäi hieman ennusteistamme. Suurimman pettymyksen raportissa tarjosi asuntosalkun arvonkehitys, sillä yhtiö kirjasi vastoin odotuksiamme Q2-tulokseen huomattavat arvonlaskut ja raportoitu tulos jäi rumasti tappiolle.

Ovaron liikevaihto laski huoneistomyyntien johdosta odotetusti vertailukaudesta 2,2 MEUR:oon ja oli täysin linjassa ennusteidemme kanssa. Kiinteistöjen hoitokulut olivat kuitenkin noin 0,2 MEUR ennusteitamme korkeammat ja nettotuotto oli 1,36 MEUR jääden 1,55 MEUR:n ennusteestamme. Nettovuokratuotto parantui kuitenkin heikosta Q2-vertailukaudesta.

Ovaron kiinteät hallinnon kulut kasvoivat vertailukaudesta noin 0,1 MEUR:lla ja olivat 0,6 MEUR, ylittäen 0,5 MEUR:n ennusteemme. Katsauskauden kiinteät kulut pitivät käsityksemme mukaan sisällään tiettyjä kertakuluja, mikä rasitti yhtiön kulutasoa. Ovaron rahoituskulut laskivat Q2-vertailukaudesta noin 0,1 MEUR, mutta taso oli myös rahoituskulujen osalta hieman ennusteitamme korkeampi (0,6 MEUR vs. 0,5 MEUR). Kokonaisuudessaan Ovaron operatiivinen tulos parantui selvästi heikosta vertailukaudesta ja oli 0,228 MEUR. Operatiivinen tulos jäi kuitenkin odotettua korkeamman kulutason myötä selvästi 0,429 MEUR:n ennusteestamme.

Ovaron Q2-raportissa suurimman yllätyksen tarjosivat kiinteistökannan arvonmuutokset. Katsauskauden huoneistomyynneistä syntyneet myyntitappiot (0,5 MEUR) olivat linjassa ennusteisiimmne, mutta yhtiö kirjasi tulokseensa vastoin odotuksiamme merkittävät 4,1 MEUR:n negatiiviset arvonmuutokset. Tämän taustalla oli se, että ulkopuolinen arvonmäärittäjä oli saanut alkuvuonna piristyneen asuntokaupan johdosta käyttöönsä enemmän vertailukauppadataa peruskorjaamattomista ja maakuntakeskuksissa sijaitsevista vuokra-asunnoista. Ison arvonalennuksen johdosta katsauskauden raportoitu tulos jäi -3,9 MEUR tappiolliseksi ja EPRA NAV laski 5,71 euroon osakkeelta (Q1’21: 6,2e).

Näkymien osalta raportti ei tarjonnut suuria yllätyksiä ja esimerkiksi Kukkula-hankkeesta ei odotetusti saatu oleellista uutta tietoa. Yhtiön vakavaraisuus- ja likviditeettitilanne oli kesäkuun lopussa hyvä (omavaraisuusaste 53,6 % ja likvidit varat 9,5 MEUR). Operatiivisen tuloksen parantumista koskeva ohjeistus toistettiin myös odotetusti.

Käy kauppaa. (Ovaro Kiinteistösijoitus)

Analyytikko / Kirjoittaja

Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 9,7 8,9 8,5
- kasvu-% -11,7% -8,1% -4,2%
Liikevoitto (EBIT) -11,7 -1,9 -2,4
- EBIT-% -121,3% -20,9% -28,5%
EPS (oik.) -1,25 -0,33 -0,33
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -3,3 -11,7 -11,8
EV/EBITDA -7,0 -31,4 -24,4
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Ovaro on vuonna 2010 perustettu Suomessa toimiva vuokra-asuntoihin ja toimitiloihin sijoittava kiinteistösijoitusyhtiö. Yhtiön on syventänyt rooliaan kiinteistöliiketoiminnassa ottamalla itselleen kiinteistöjen vuokrauksen ja ylläpidon ohjauksen, kiinteistöjen kehityksen sekä hankekehityksen ja rakennuttamisen. Ovaron tavoitteena on tarjota Suomessa laadukkaita ja edullisia vuokra-asuntoja.