Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Ovaro Kiinteistösijoitus
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 4.30 EUR
Kurssi: 4.17 EUR
Kurssi hetkellä: 23.2.2021 - 6:07

Ovaro Kiinteistösijoitus julkaisee Q4-tuloksensa torstaina arviolta klo 8.30. Ovaro antoi viime perjantaina negatiivisen tulosvaroituksen ja sen perusteella viimeinen neljännes on mennyt selvästi aiempia odotuksiamme heikommin. Q4-raportissa huomio kiinnittyykin tulosvaroituksen taustalla oleviin tekijöihin sekä alkaneen vuoden näkymiin.

Viime perjantaina annetun tulosvaroituksen mukaan Ovaro arvioi 2020 EPRA-tuloksen olevan alle vuoden 2019 tason (541 TEUR), kun aiemman ohjeistuksen mukaan operatiivisen tuloksen arvioitiin olevan samalla tasolla tai hieman alhaisempi kuin vuonna 2019. Ovaron Q1-Q3’20 EPRA-tulos huomioiden (283 TEUR) viimeisen neljänneksen operatiivinen tulos on jäänyt alle 258 TEUR:n. Arviomme mukaan odotettua heikomman operatiivisen tuloksen taustalla voivat olla loppuvuodesta kiihtyneet huoneistomyynnit, joiden aiheuttama liikevaihtovaikutus on voinut osoittautua yhtiön aiempia arvioita suuremmaksi. Tulosvaroituksen taustalla voivat myös olla Q4:llä jatketut huoneistoremontit, joihin liittyviä kuluja yhtiö on voinut joutua kirjaamaan tulosvaikutteisesti taseelle aktivoinnin sijaan. Tarkkojen johtopäätösten tekeminen on kuitenkin mahdotonta, sillä Ovaro ei avannut tiedotteessa tarkemmin tulosvaroituksen taustalla olevia tekijöitä.

Odotamme Ovaron liikevaihdon laskeneen nyt Q4:llä huoneistomyyntien johdosta vertailukauden 2,6 MEUR:sta noin 2,2 MEUR:oon (aik. 2,3 MEUR). Olemme tarkistaneet tulosvaroituksen myötä kuluennusteitamme sekä vuokraustoiminnan kulujen että hoitokulujen osalta ylöspäin ja ennustamme Ovaron yltävän viimeisellä neljänneksellä nyt noin 142 TEUR:n operatiiviseen tulokseen (aik. 518 TEUR). Koko vuoden 2020 osalta operatiivinen tulos asettuu ennusteissamme 425 TEUR:oon ja arviomme mukaan tämä on linjassa yhtiön ohjeistuspolitiikan kanssa.

Ovaro tulee teettämään kiinteistöportfoliostaan ulkopuolisen arvonmäärityksen Q4-raportin yhteydessä. Tilastokeskuksen mukaan vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat vuoden jälkipuoliskolla koko maan tasolla kesäkuusta noin 1,1 %. Hintakehitys jatkoi vuoden jälkipuoliskolla jo pitkään nähtyä eriytymistään, sillä pk-seudulla hinnat nousivat kesäkuusta 1,6 % ja muualla Suomessa hintakehitys polki käytännössä paikallaan (+0,4 %). Ovaron omistamien asuntojen arvot ovat historiassa kehittyneet koko Suomen keskiarvotasoa heikommin ja ennustamme Ovaron asuntojen arvon laskeneen vuoden jälkipuoliskon aikana noin -0,5 %.

Käyvän arvon muutoksiin vaikuttavat myös Ovaron huoneistomyynnit ja ajanmukaistamisinvestoinnit. Ovaro myi viimeisellä neljänneksellä kaiken kaikkiaan 51 huoneistoa 9,5 MEUR:n velattomin hinnoin. Odotamme huoneistomyyntien tapahtuneen keskimäärin noin 6 % alle tasearvojen, minkä lisäksi odotamme yhtiön maksaneen myynneistä keskimäärin noin 3 %:n välityspalkkiot. Ajanmukaistamisinvestointien odotamme olleen edellisneljänneksen tasolla 0,8 MEUR:ssa. Edellisten oletusten pohjalta ennustamme käyvän arvon muutosten olleen Q4:llä noin -2,3 MEUR ja odotamme raportoidun tuloksen olleen tappiolla.

Q4-raportissa huomiomme kiinnittyy tulosvaroituksen taustalla olevien tekijöiden lisäksi luonnollisesti myös kuluvan vuoden näkymiin ja yhtiön antamaan ohjeistukseen. Ovaron historia ohjeistamisen suhteen ei ole viime vuosilta erityisen mairitteleva, sillä yhtiö joutui tilikauden 2020 tapaan antamaan myös vuonna 2019 kaksi negatiivista tulosvaroitusta. Yhtiöllä pitäisi näkemyksemme mukaan olla kuitenkin suhteellisen helppo tehtävä parantaa EPRA-tulostaan vaatimattomalta 2020 tasolta ja odotamme yhtiön myös ohjeistavan tätä. Operatiiviselle tulosparannukselle pohjaa luo viime vuonna nähty Ydintoiminta-salkun vuokrausasteen nousu, hallintorakenneuudistuksen tuomat kulusäästöt sekä vertailukaudesta laskevat rahoituskulut.

 

Käy kauppaa. (Ovaro Kiinteistösijoitus)

Analyytikko / Kirjoittaja

Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 9,5 9,2 9,2
- kasvu-% -13,2% -3,8% 0,7%
Liikevoitto (EBIT) -3,5 -1,9 -1,3
- EBIT-% -37,0% -21,1% -13,9%
EPS (oik.) -0,48 -0,32 -0,22
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -8,7 -12,9 -18,9
EV/EBITDA -23,5 -40,1 -64,4
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Ovaro on suomalaisiin asuntoihin ja toimitiloihin sijoittava yhtiö, jonka tarkoitus on tuottaa omistaja-arvoa osakkaille.

Ovaro pelkisti rakenteensa 2018 asuntorahastosta kiinteistöyhtiöksi kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tämän jälkeen yhtiö on syventänyt rooliaan kiinteistöliiketoiminnassa ottamalla itselleen kiinteistöjen vuokrauksen ja ylläpidon ohjauksen, kiinteistöjen kehityksen sekä hankekehityksen ja rakennuttamisen.

Ovaron tavoitteena on tarjota Suomessa laadukkaita ja edullisia vuokra-asuntoja. Ovaro pyrkii kasvamaan yliopistokaupungeissa.