Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Ovaro Kiinteistösijoitus
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 4.30 EUR
Kurssi: 4.49 EUR
Kurssi hetkellä: 10.2.2021 - 4:57

Ovaro tiedotti tiistaina, että sen ns. Ydintoiminta-salkun neliöperusteinen vuokrausaste laski tammikuussa 93,76 %:iin, kun joulukuun lopussa se oli 94,10 %. Yhtiön mukaan vuokrausasteen lievää laskua selittää asuntojen huoneistoremontit ja niistä johtuvat tyhjät jaksot. Ovaro käynnisti viiime vuonna mittavan yli 100 asunnon huoneistoremonttiohjelman asuntojen vuokrattavuuden parantamiseksi ja odotamme yhtiön jatkavan myös lähivuosina huoneistoremontteja vuokrauskäytöstä vapautuviin asuntoihin. Joulu-tammikuun välillä nähdystä vuokrausasteen lievästä laskusta huolimatta Ydintoiminnan vuokrausaste oli katsauskauden lopussa selvästi vuodentakaista korkeampi, jolloin vuokrausaste oli vaatimattomalla 85,4 %:n tasolla.

Huoneistoja Ovaro myi tammikuussa 22 kpl yhteensä 2,6 MEUR:n velattomin hinnoin (12/2020: 16 kpl ja 3,2 MEUR). Ovaron strategisena tavoitteena on myydä vuosien 2019-2021 aikana huonosti vuokrauskäyttöön soveltuvat asunnot (Muu toiminta -salkku), ja nämä myynnit ovat toistaiseksi edenneet yhtiön tavoitteen ja omien odotustemme mukaisessa aikataulussa. Huoneistomyynneistä on myös saatu lähelle tasearvoa oleva hinta, sillä vuonna 2019 myynnit (31,3 MEUR) toteutuivat noin 3,7 % alle tasearvojen (ilman välityspalkkioita) ja vuoden Q1’20-Q3’20 myynnit (19,6 MEUR) noin 2,34 % alle tasearvojen. Huoneistomyynnit ovat Ovarolle kriittisiä, sillä yhtiön vuokraustoiminnan kassavirtaperusteinen tulos ei käsityksemme mukaan ole riittänyt rahoitusvastikkeiden maksamiseen.

Ovaro julkisti joulukuun lopussa strategiapäivityksen, jossa se pyrki avaamaan sitä, minkälaisin askelmerkein se pyrkii siirtymään saneerausvaiheesta kohti kasvu- ja kehitysvahetta. Toimitusjohtajan haastattelu strategiapäivityksen keskeisistä teemoista on katsottavissa täältä. Viime viikolla julkaisemamme tuore laaja raportti yhtiöstä on luettavissa puolestaan täältä.

 

Käy kauppaa. (Ovaro Kiinteistösijoitus)

Analyytikko / Kirjoittaja

Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 9,6 9,2 9,3
- kasvu-% -12,5% -3,8% 0,7%
Liikevoitto (EBIT) -3,1 -1,9 -1,2
- EBIT-% -31,8% -20,0% -12,9%
EPS (oik.) -0,44 -0,32 -0,21
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -10,2 -14,2 -21,0
EV/EBITDA -28,0 -43,1 -70,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Ovaro on suomalaisiin asuntoihin ja toimitiloihin sijoittava yhtiö, jonka tarkoitus on tuottaa omistaja-arvoa osakkaille.

Ovaro pelkisti rakenteensa 2018 asuntorahastosta kiinteistöyhtiöksi kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tämän jälkeen yhtiö on syventänyt rooliaan kiinteistöliiketoiminnassa ottamalla itselleen kiinteistöjen vuokrauksen ja ylläpidon ohjauksen, kiinteistöjen kehityksen sekä hankekehityksen ja rakennuttamisen.

Ovaron tavoitteena on tarjota Suomessa laadukkaita ja edullisia vuokra-asuntoja. Ovaro pyrkii kasvamaan yliopistokaupungeissa.