Yhtiö: Kesko
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 48.00 EUR
Kurssi: 45.45 EURKurssi hetkellä: 15.5.2019 - 5:14

Kesko tiedotti tiistaina, että yhtiön myynti huhtikuussa oli 925,4 MEUR kasvaen vertailukelpoisesti 8,9 %. Kasvun taustalla oli hieman odotuksiamme vahvempi Päivittäistavarakaupan kasvu, joka sai myös selvää tukea pääsiäisen ajoituksesta. Huhtikuussa tukkukauppapäiviä oli Suomessa yhtä monta kuin vuotta aiemmin, mikä helpottaa lukujen vertailtavuutta. Yhden kuukauden myyntilukujen perusteella ei kuitenkaan voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, emmekä ole tehneet ennustemuutoksia tai muutoksia näkemykseemme Keskon osakkeesta.

Päivittäistavarakaupan (P&T) myynti kasvoi vertailukelpoisesti 17,7 % 481,2 MEUR:oon. Myynti sai odotetusti tukea pääsiäisen ajoittumisesta huhtikuulle. Kasvu oli kuitenkin tästä oikaistuna hieman odotuksiamme vahvempaa, sillä viime vuonna pääsiäiskuukautena olleena maaliskuuna P&T kasvoi 7,7 %. Tällöin tukkukauppapäiviä oli kuitenkin vertailukautta kaksi vähemmän, mikä tasaa eroa. Huomautamme sijoittajille, että pääsiäismyynnin mix on hyväkatteista sen painottuessa Citymarketteihin ja Supermarketteihin, mikä tukee Q2’19:n kannattavuutta. 

Rakentamisen ja talotekniikan (R&T) myynti 372,7 MEUR jatkoi pitkälti odotustemme mukaista kehitystään vertailukelpoisen kasvun ollessa 3,2 %. Ilman erikoiskauppaa R&T:n vertailukelpoinen kasvu oli 5,1 %, mutta vapaa-ajan kaupan 5,8 %:n lasku sekä divestoinnin loppuun saattamista odottavan konekaupan 23,5 %:n lasku painoivat segmenttiä. R&T-segmenttiin kohdistuu lähivuosille selviä tuloskasvuodotuksia ja myynnin pysyminen kasvu-uralla on edellytys sille, että odotuksia voidaan pitää realistisina.

Pienimmän segmentin Autokaupan vertailukelpoinen myynti laski vertailukelpoisesti edelleen 15,7 % 71,7 MEUR:oon ja segmentti kärsii odotustemme mukaisesti edelleen WLTP-voimaantulon aiheuttamista toimitusviiveistä syyskuun alussa. Kesko toisti myös kuluttajakysynnän heikentyneen johtuen autoverotuksen epävarmuudesta sekä autojen käyttövoimasta. Keskon kommenttien perusteella WLTP:n vaikutuksen pitäisi helpottaa H1:n jälkeen, mutta ainakaan vielä tästä ei olla nähty mitään merkkejä.

Käy kauppaa. (Kesko)

Kesko on suomalainen kaupan alan johtava pörssiyhtiö. Se toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Keskon toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa.
Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 10 380,0 10 538,3 10 829,6
- kasvu-% -2,8% 1,5% 2,8%
Liikevoitto (EBIT) 404,3 431,0 467,4
- EBIT-% 3,9% 4,1% 4,3%
EPS (oik.) 2,47 2,56 2,63
Osinko 2,34 2,50 2,65
P/E (oik.) 19,1 17,8 17,3
EV/EBITDA 8,2 7,8 7,5
Osinkotuotto-% 5,0% 5,5% 5,8%
Uusimmat ennusteet