Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Panostaja
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.70 EUR
Kurssi: 0.72 EUR
Kurssi hetkellä: 9.6.2021 - 6:05

Panostaja tiedotti eilen allekirjoittaneensa sopimuksen koko Heatmasters Oy:n ja Heatmasters Poland SP. Z O.O:n osakekannan myynnistä Jali Prihtille ja tämän kokoamalle sijoittajaryhmälle. Edellä mainitut yhtiöt ovat Panostajan omistaman Heatmasters Group Oy:n 100 % omistamia tytäryhtiöitä. Irtaantuminen on Panostajan strategian mukainen ja tukee oman portfolion aktiivista kehittämistä, mutta kauppahinta jäi alhaiseksi suhteessa omaan näkemykseemme. Pidämme kuitenkin toistaiseksi voimassa aiemman näkemyksemme Panostajasta (vähennä tavoitehinnalla 0,70 euroa).

Kaupassa Panostaja luopuu omistuksistaan kokonaan, ja samalla Panostaja luopuu lämpökäsittely-segmentistään. Velaton kokonaiskauppahinta 100 % omistusosuudelle on 1,4 MEUR, kun osien summa -laskelmassamme olimme antaneet Heatmastersille 2,4 MEUR:n yritysarvon (EV). Tämä tarkoittaa, että kaupalla on alustavasti lievä negatiivinen vaikutus osien summa -laskelmaamme. Positiivista on, että Panostaja tulee kirjaamaan kaupan toteuttamisen jälkeen verovaikutukset huomioiden arviolta noin 0,5 MEUR:n myyntivoiton. Lisäksi Heatmasters, joka oli sijoituskohteena Panostajalle pieni, ei enää sido johdon aikaa tai resursseja. Panostajan omistusosuus yhtiöstä oli 80 %.

Heatmasters on ollut Panostajan omistuksessa vuodesta 2007 lähtien ja Panostajan kannalta ajoitus sijoitukselle oli heikko. Käsityksemme mukaan alkuperäinen sijoitusidea oli kehittää yhtiöstä Euroopan lämpökäsittelymarkkinan johtaja, mutta kehitys on ollut vaisua. Viime vuosina yhtiö on kuitenkin pystynyt vakauttamaan liiketoimintansa, ja yhtiö selvisi esimerkiksi koronapandemiasta hyvin. Heatmastersin liikevaihto oli 4,0 MEUR tilikaudella 2020, ja yhtiö teki 261 TEUR:n liikevoiton. Heatmasters jatkaa itsenäisenä yrityksenä, ja yhtiön toimitusjohtajana ja osakkaana jatkaa Ilkka Mujunen.

Heatmasters poistuu yrityskaupan toteuttamisen jälkeen kokonaisuudessaan Panostaja-konsernin tilikauden ja vertailukauden jatkuvien liiketoimintojen tuloksesta. Panostajan tilikauden 2020 vertailukelpoinen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto ja liikevoitto ilman Heatmastersia oli 147,5 MEUR ja 0,1 MEUR. Tulemme päivittämään Panostajan ennusteet sekä osien summa -laskelmamme seuraavan päivityksen yhteydessä.

 

Käy kauppaa. (Panostaja)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 159,0 148,8 164,3
- kasvu-% -16,4% -6,4% 10,4%
Liikevoitto (EBIT) 0,8 -0,1 4,0
- EBIT-% 0,5% -0,1% 2,4%
EPS (oik.) -0,08 -0,08 -0,01
Osinko 0,03 0,03 0,03
P/E (oik.) -9,1 -8,8 -62,4
EV/EBITDA 5,9 7,9 6,6
Osinkotuotto-% 4,0% 4,2% 4,2%
Uusimmat ennusteet

Panostaja on vuonna 1984 perustettu suomalaisia pk-yrityksiä omistava ja kehittävä sijoitusyhtiö. Yhtiö pyrkii löytämään laadukkaita ja kasvukykyisiä sijoituskohteita, kehittämään niitä eteenpäin ja luomaan näin omistaja-arvoa. Panostajalla on sijoituksia mm. seuraavissa yhtiössä Oscar Software, Grano, CoreHW, Hygga, Carrot Palvelut, Gugguu, Helakeskus ja Heatmasters.