Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Panostaja myy Tilatukun toimivalle johdolle

Analyytikon kommentti 14.04.2020 5:28 Panostaja
Yhtiö: Panostaja
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.56 EUR
Kurssi: 0.64 EUR
Kurssi hetkellä: 14.4.2020 - 5:13 Analyysi päivitetty: 30.3.2020

Panostaja on allekirjoittanut sopimuksen Tilatukku Group Oy:n osakekannan enemmistön myynnistä toimivalle johdolle. Panostajan omistusosuus Tilatukusta on ollut 60 %, ja kaupassa Panostaja luopuu omistuksestaan kokonaan. Yhtiön velaton arvo järjestelyssä on noin 1,8 MEUR, josta Panostajan osuus korollisten nettovelkojen vähentämisen jälkeen on noin 0,9 MEUR. Edellisessä päivityksessämme Panostajan Tilatukku -omistuksen arvo oli osien summa -laskelmassamme 1,0 MEUR, joten myynti ei aiheuta oleellisia muutoksia näkemykseemme Panostajan arvosta.

Tilatukku kuuluu Panostajan pieniin omistuksiin, joissa emme ole nähneet merkittävää nousupotentiaalia. Panostaja tulee kirjaamaan kaupan toteuttamisen jälkeen arviolta noin 0,5 MEUR:n myyntitappion, joten Panostajan tilikauden 2020 tulokseen kauppa heijastuu negatiivisesti. Tulemme päivittämään ennusteitamme myöhemmin.

Tilatukku Group jatkaa itsenäisenä yrityksenä ja Tomi Pirinen sen toimitusjohtajana. Tilatukku tunnettiin Panostajan omistuksissa aiemmin nimellä Selog, jonka kehitys oli pitkään varsin hyvää ja käsityksemme mukaan yhtiö oli hyvä kassavirtasijoitus Panostajalle. Tilanne kuitenkin muuttui, kun Selogista lähti muutamia vuosia avainhenkilöitä, jotka perustivat yhtiölle suoran kilpailijan (Tilatukku). Selog menetti ensin markkina-asemaansa ja kannattavuus heikentyi, mikä johti lopulta Selogin ja Tilatukun yhdistymiseen ja omistajarakenteen muutokseen. Arviomme mukaan tämä heikensi selvästi sijoituksen kokonaistuottoa Panostajan näkökulmasta.

Panostaja perusteli myyntiä muun muassa sillä, että Tilatukku on ollut Panostajan omistuksessa jo kahdeksan vuotta ja Tilatukku nyt on alansa selvä markkinajohtaja. Luopuminen on Panostajan strategian mukainen ja tukee yhtiön portfolion aktiivista kehittämistavoitetta. Lisäkommentteja löytyy Panostajan tiedotteesta.

Tilatukku Group poistuu yrityskaupan toteuttamisen jälkeen kokonaisuudessaan Panostaja-konsernin tilikauden ja vertailukauden jatkuvien liiketoimintojen tuloksesta. Panostaja-konsernin tilikauden 2019 vertailukelpoinen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto ja liikevoitto ilman Tilatukku Groupia oli yhtiön mukaan 182,9 MEUR ja 3,8 MEUR.

Käy kauppaa. (Panostaja)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 190,2 165,2 173,7
- kasvu-% -4,7% -13,2% 5,1%
Liikevoitto (EBIT) 3,6 -6,7 3,7
- EBIT-% 1,9% -4,1% 2,1%
EPS (oik.) 0,03 -0,13 0,01
Osinko 0,05 0,00 0,04
P/E (oik.) 29,0 -4,7 72,3
EV/EBITDA 7,7 11,6 5,8
Osinkotuotto-% 5,5% 0,0% 6,3%
Uusimmat ennusteet

Panostaja on vuonna 1984 perustettu suomalaisia pk-yrityksiä omistava ja kehittävä sijoitusyhtiö. Yhtiö pyrkii löytämään laadukkaita ja kasvukykyisiä sijoituskohteita, kehittämään niitä eteenpäin ja luomaan näin omistaja-arvoa. Panostajalla on sijoituksia mm. seuraavissa yhtiössä Oscar Software, Grano, CoreHW, Hygga ja Gugguu.