Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Panostaja
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.70 EUR
Kurssi: 0.74 EUR
Kurssi hetkellä: 30.8.2021 - 5:55

Sijoitusyhtiö Panostaja julkistaa poikkeavan tilikautensa Q3-liiketoimintakatsauksen torstaina. Heinäkuun lopussa päättynyt Q3-jakso on yleensä heikohko, ja tulosodotuksemme ovat matalia. Jakson aikana Panostaja on myynyt Heatmastersin (omistus 80 %) sekä Spectra -vähemmistöomistuksen, mutta kumpikaan näistä ei ollut menestystarina Panostajalle. Panostajan ylivoimaisesti suurimman sijoituskohteen eli Granon näkymät ovat piristyneet vuoden edetessä, mutta odotamme Granon tuloskunnon olleen vielä vaisu. Katseet kohdistuvat kuitenkin jälleen Granoon. Suomen talous on kehittynyt kohtuullisen hyvin pandemian pitkittymisestä huolimatta, minkä pitäisi alkaa hiljalleen heijastumaan myös Panostajan sijoituskohteisiin.

Odotamme Panostaja-konsernin liikevaihdon olleen Q3:lla reilut 32 MEUR, mistä Granon osuus on arviomme mukaan noin 74 %. On syytä huomioida, etteivät vertailukauden luvut ole vertailukelpoisia sijoitusyhtiön rakennemuutosten takia. Olemme poistaneet ennusteistamme myydyn Heatmastersin ja lisänneet tästä 0,5 MEUR:n myyntivoiton verojen jälkeiseen tulokseen, mutta muiden sijoituskohteiden osalta ennusteemme ovat muuttumattomia. Spectran vähemmistöomistuksen myyntiä emme ole huomioineet ennusteissamme, mutta sen positiivinen vaikutus on oleellinen osakkuusyhtiöt-rivillä. Panostajan käyttökate ja oletettavasti myös kassavirta ovat arviomme mukaan olleet selvästi positiiviset, mutta Q3-liiketuloksen arvioimme olleen noin 0,7 MEUR tappiolla. Panostajan sijoituskohteista erityisesti Grano, Carrot ja Hygga ovat kärsineet pandemiasta, mutta sijoituskohteet onnistuivat laskemaan kulurakennettaan merkittävästi vahvojen säästötoimien ansiosta. Nyt kysynnän pitäisi olla ainakin osin elpynyt, mutta toisaalta myös kustannustasot ovat oletettavasti normalisoituneet ja nousupainetta on merkittävästi. 

Panostajan ylivoimaisesti tärkein omistus on Grano, josta Panostaja omistaa reilut 55 %. Odotamme Granon liikevaihdon kääntyneen Q3:lla lievään 3 %:n nousuun vaikeasta vertailukaudesta (H1’21: -6 %). Yleisesti markkinatilanteen pitäisi olla piristynyt, mitä Grano kaipaisi kipeästi. Edessä voi kuitenkin olla pitkä ja vaivalloinen toipuminen, koska osa Granon markkinasta (mm. arkkipainaminen) laskee rakenteellisesti. Granon kulurakenne ei ole käsityksemme mukaan juuri muuttunut Q2:lta, joten odottamallamme liikevaihdolla liikevoiton pitäisi olla hieman positiivinen (ennuste 0,3 MEUR). Pidempiaikaisista säästötoimista saavutetut hyödyt menevät todennäköisesti osittain kustannusinflaation päihittämiseen. Granon kysyntänäkymää nostettiin Q2:lla tyydyttäväksi (aiemmin heikko), emmekä toistaiseksi odota tästä parannusta alan rakenteellisten haasteiden takia.

Granon jälkeen tärkeimmät sijoituskohteet ovat Oscar Software ja CoreHW, joiden kehitys jätti toivomisen varaa Q2:lla. Oscarin kysyntätilanne on ollut hyvä, mutta yhtiöllä on ollut pulaa osaajista ja kasvu takelteli tämän takia. Nyt resursseja on oletettavasti hankittu, ja odotamme kulurakenteen nousseen Q3:lla liikevaihtoa enemmän. CoreHW:n haasteena on ollut vaikeudet uusmyynnissä ja asiakkaiden ostopäätösten venymisessä, minkä yhtiön liikevaihtotaso jäi alkuvuonna heikoksi. Näkyvyyttä uusien T&K-projektien alkamiseen ei ole, mutta arviomme mukaan CoreHW:n tulos pysyy pakkasella myös Q3:lla. Odotamme mielenkiinnolla myös uusia tietoja CoreHW:n oman tuotteen kysynnän kehityksestä. Hyggan kasvu on vahvaa Helsingin kaupungin suuren yhteistyösopimuksen takia, mutta kannattavuus on edelleen tiukkaa ja odotamme yhtiöltä nollatulosta.

Panostaja arvioi eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen kehitystä lyhyellä aikavälillä seuraavasti H1-raportissaan (3.6.2021): Oscar Softwaren kysyntätilanne säilyy hyvänä, ja Hyggan kysyntätilanne säilyy tyydyttävä. Granon kysyntätilanne palautui tyydyttäväksi (aiemmin heikko) ja CoreHW:n kysyntätilanne laski tyydyttäväksi (aiemmin hyvä). Carrotin kysyntätilanne säilyy heikkona. Mielestämme CoreHW:n tilanteessa voidaan odottaa nostoa, jos merkittäviä projekteja on nyt saatu voitettua. Panostajan sijoituskohteet ovat vahvasti riippuvaisia nimenomaan kotimaan kehityksestä, jossa on näkynyt positiivista kehitystä pandemian pitkittymisestä huolimatta. Yleisesti Panostajan elpyminen vaikuttaisi etenevän hitaasti, ja vauhtia onkin haettu rakennemuutosten kautta. Panostaja on alkuvuonna myynyt pitkäaikaisia omistuksiaan (Helakeskus, Heatmasters ja Spectra), joiden potentiaali on kuitenkin ollut rajallinen omistaja-arvoa ajatellen.

Käy kauppaa. (Panostaja)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 159,0 146,8 159,8
- kasvu-% -16,4% -7,7% 8,9%
Liikevoitto (EBIT) 0,8 -0,3 3,7
- EBIT-% 0,5% -0,2% 2,3%
EPS (oik.) -0,08 -0,07 -0,01
Osinko 0,03 0,03 0,03
P/E (oik.) -9,1 -9,9 -51,2
EV/EBITDA 5,9 8,1 6,7
Osinkotuotto-% 4,0% 4,1% 4,1%
Uusimmat ennusteet

Panostaja on vuonna 1984 perustettu suomalaisia pk-yrityksiä omistava ja kehittävä sijoitusyhtiö. Yhtiö pyrkii löytämään laadukkaita ja kasvukykyisiä sijoituskohteita, kehittämään niitä eteenpäin ja luomaan näin omistaja-arvoa. Panostajalla on sijoituksia mm. seuraavissa yhtiössä Oscar Software, Grano, CoreHW, Hygga, Carrot Palvelut, Gugguu, Helakeskus ja Heatmasters.