Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Panostaja
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.78 EUR
Kurssi: 0.76 EUR
Kurssi hetkellä: 3.2.2022 - 5:43 Analyysi päivitetty: 27.12.2021

Panostaja tiedotti eilen yhtiön strategiasta ja taloudellisista tavoitteista vuosille 2022-2024. Yhtiö pyrkii kiihdyttämään arvonluontia keskittymällä palvelu- ja ohjelmistotoimialojen suomalaisiin kasvuyrityksiin. Alue on ollut jo pidempään yhtiön johdon puheissa, joten virallinen muutos ei ole yllätys. Lisäksi yhtiö teki tarkennuksia muihin painopistealueisiin. Strategian muutokset ovat mielestämme perusteltuja ja parantavat yhtiön mahdollisuuksia arvonluontiin, mutta näytöt tästä ovat tietysti vielä antamatta. Yhtiön taloudellisiin tavoitteisiin ei tehty muutoksia. Emme näe syytä tehdä muutoksia näkemykseemme Panostajasta uudistuksen perusteella.

Strategia uudistettiin odotetuilla suuntaviivoilla

Panostaja keskittyy jatkossa sijoituksiin palvelu- ja ohjelmistotoimialojen yrityksiin. Toimialojen kehittymistä tukevat selkeät trendit, toimialat tarjoavat laajuudellaan riittävän mahdollisuuden hajauttaa sijoitusportfoliota sekä riittävän määrän potentiaalisia sijoituskohteita tavoitekokoluokassamme. Viime vuosina yhtiö on keskittynyt näillä sektoreilla ja saanut niiltä kokemusta, joten painopistealue on hyvin ymmärrettävä. Mielestämme Panostajan kaltaisen pienen sijoitusyhtiön kannattaa pyrkiä erikoistumaan, jolloin se voi tarjota sijoituskohteillaan erikoisosaamista.

Panostaja siirtyy verkostomaisempaan toimintamalliin ja rakentaa tiiviin neuvonantajaverkoston, johon yhtiö pyrkii saamaan pääomasijoitustoimialan parhaan osaamisen valituilta palvelu- ja ohjelmistotoimialoille Suomessa. Muutos on mielestämme looginen ja yhtiö on jo rakentanut toimintamalliansa tähän suuntaan. Yhtiön mukaan strategiassa hyödynnetään Panostajan toimintahistorian tarjoamaa laajaa kokemusta onnistuneiden arvonluontistrategioiden toteuttamisesta näillä valituilla toimialoilla.

Panostaja aikoo rakentaa toimialafokuksen kautta kasvutrendien tukeman tasapainoisen sijoitussalkun, jonka arvonluontia tukee sijoituskohteista muodostuva osaamissynergia. Muutos vaatinee aikaa, mutta pidämme ajatusta järkevänä. Aiemmin Panostaja on sijoittanut eri toimialoille, jolloin synergioita ei saavuteta. Vahva osaamispohja tekisi Panostajasta houkuttelevamman omistajan, tukisi arvonluontia ja tehokkuutta.

Panostaja sisällyttää vastuullisuuden vahvasti osaksi arvonluontia ja sijoitustoimintaa kestävän kasvun mahdollistamiseksi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseksi. Vastuullisuus on nykyään yhä suuremmassa roolissa ja on erittäin tärkeä trendi myös tulevaisuudessa. Linjauksen mahdollinen toimiminen erottautumistekijänä selviää kuitenkin vasta käytännön tekojen kautta.

Panostaja tavoittelee strategiakaudella sijoitusportfolionsa kasvattamista useilla uusilla sijoituksilla. Panostajan sijoituskriteerien mukaisia potentiaalisia sijoituskohteita ovat suomalaiset palvelu- ja ohjelmistoyritykset liikevaihtoluokassa 5-50 MEUR. Sijoituskohteilla on merkittävä kasvupotentiaali, ennustettava positiivinen kassavirta, osaava johto sekä vastuullinen liiketoimintamalli. Kriteerit ovat samansuuntaisia kuin aikaisemmin, mutta nyt toimiala on selvästi tarkemmin rajattu jo strategiassa.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ennallaan

Panostajan taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan, mutta uudistetun strategian avulla yhtiö pyrkii saavuttamaan tavoitteet johdonmukaisesti. Yhtiön tavoitteet ovat:

  • Oman pääoman tuotto vähintään 15 % siten, että sisäisen korkokannan tavoite on jokaiselle sijoituskohteelle yli 22 %.
  • Jatkuva omistaja- ja markkina-arvon kasvattaminen siten, että Panostajan osakkeen kokonaistuotto ylittää Nasdaq Helsinki Small Cap -indeksin keskimääräisen pitkän aikavälin tuoton.
  • Omavaraisuusaste on vähintään 40 % ja normaalitilanteessa emoyhtiön rahoitusrakenne on velaton. Emoyhtiö voi velkaantua väliaikaisesti rahoittaakseen yritysostoja irtaantumisten välillä.

Panostajan voitonjako heijastaa konsernin tuloksen kehitystä pitkällä aikavälillä ja ensisijaisena tavoitteena on varmistaa konsernin sijoitustoiminnan jatkuvuus, jonka jälkeen voidaan jakaa vähintään puolet emoyhtiön osakkeenomistajille kohdistuvasta konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osinkoina, pääomanpalautuksina tai osakkeiden takaisinostoina.

 

Käy kauppaa. (Panostaja)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 133,0 135,0 142,2
- kasvu-% -16,4% 1,5% 5,3%
Liikevoitto (EBIT) 2,0 2,4 3,9
- EBIT-% 1,5% 1,8% 2,7%
EPS (oik.) -0,04 0,08 0,01
Osinko 0,03 0,03 0,03
P/E (oik.) -20,7 9,8 51,3
EV/EBITDA 7,5 5,2 4,5
Osinkotuotto-% 4,1% 4,0% 4,0%
Uusimmat ennusteet

Panostaja on vuonna 1984 perustettu sijoitusyhtiö, joka omistaa ja kehittää suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiö keskittyy erityisesti palvelu- ja ohjelmistoalan yrityksiin. Panostaja pyrkii löytämään laadukkaita, kasvukykyisiä sijoituskohteita ja kehittämään niitä eteenpäin. Panostajalla on sijoituksia mm. seuraavissa yhtiössä Oscar Software, Grano, CoreHW, Hygga ja Gugguu.