Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Panostaja
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.80 EUR
Kurssi: 0.74 EUR
Kurssi hetkellä: 30.12.2020 - 6:25

Panostajan sijoituskohteen Carrotin nykyinen toimitusjohtaja Tessa Koivunen on irtisanoutunut tehtävästään ja siirtyy muihin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle. Koivunen ei ehtinyt olla toimitusjohtajan tehtävässään pitkään, sillä virallisesti hän nousi Carrotin toimitusjohtajaksi elokuun lopussa. Hän toimi kuitenkin Carrotin vt. toimitusjohtajana 16.3.2020 lähtien. Carrot on aloittanut uuden toimitusjohtajan haun. Vt. toimitusjohtajana toimii operatiivinen johtaja Mika Peltoniemi.

Uutinen on mielestämme huolestuttava Carrotin yrittäessä kääntää heikkoa liikevaihto- ja tuloskehitystään. Vaikka toistaiseksi merkkejä käänteestä ei ole saatu, johdon vaihtuvuus on yleensä negatiivinen signaali. Toisaalta näkemyksemme Carrotin arvosta Panostajan osien summa -laskelmassa on ollut jo äärimmäisen pieni, joten emme näe syytä tehdä muutoksia näkemykseemme osakkeesta.

Käy kauppaa. (Panostaja)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020 2021e
Liikevaihto 190,2 159,0 171,2
- kasvu-% -4,7% -16,4% 7,7%
Liikevoitto (EBIT) 3,6 0,8 5,9
- EBIT-% 1,9% 0,5% 3,5%
EPS (oik.) 0,03 -0,08 0,02
Osinko 0,05 0,03 0,03
P/E (oik.) 29,0 -8,9 46,1
EV/EBITDA 8,3 6,0 5,6
Osinkotuotto-% 5,5% 4,0% 4,0%
Uusimmat ennusteet

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on kahdeksan enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2019 konsernin liikevaihto oli 190 miljoonaa euroa.