Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Paperiliitto tiedotti eilen, että liitto on katkaissut neuvottelut paperiteollisuuden työehtosopimuksesta Metsäteollisuus ry:n kanssa. Paperiliiton mukaan neuvotteluissa ei ole edetty tekstikysymyksissä, eikä keskustelua palkankorotuksista ole edes aloitettu. Ratkaisematta on myös kilpailukykysopimuksen mukainen 24 tunnin vuotuinen työajan lisäys.

Paperiliiton tes-neuvottelukunta jätti tänään liiton hallitukselta saaminsa valtuuksin työtaisteluvaroituksen yhteensä 67 Metsäteollisuuden jäsenyritykseen ja käytännössä lakko kattaisi kaikki UPM:n, Stora Enson, Metsä Boardin (ml. osakkuusyhtiö Metsä Fibre) Suomen sellu-, paperi- ja kartonkitehtaat. Lakon on määrä alkaa 26-27.1 ja kestää 10.2 asti, ellei sitä ennen saavuteta neuvottelutulosta uudesta työehtosopimuksesta. Lakon piiriin kuuluu noin 9000 Paperiliiton jäsentä.

Lakon uhka ei ole mielestämme erityisen yllättävä, sillä Paperiliitto ja Metsäteollisuus ovat vääntäneet työehtosopimuksesta jo jonkun aikaa ilman tuloksia. Nyt annettu lakkovaroitus on kuitenkin näkemyksemme mukaan varsin raskas, sillä kahden viikon tuotantokatko aiheuttaisi Helsingin Pörssin metsäyhtiöille tuntuvia häiriöitä etenkin sellu- ja kartonkitoimituksiin. Mahdollisen lakon aiheuttamilla toimitushäiriöllä ja siitä johtuvilla ylimääräisillä kuluilla olisi siten selvä negatiivinen vaikutus kaikkien metsäyhtiöiden Q1’20:n tuloksiin eikä myöskään epäsuoria negatiivisia kerrannaisvaikutuksia (ml. esim. mainehaitta ja heikkenevä asiakastyytyväisuus) voi sulkea pois. Toisaalta metsäyhtiöiden olisi nykyisessä hidastuvassa suhdannetilanteessa mielestämme erittäin tärkeää pystyä tekemään kokonaiskustannusvaikutuksiltaan (ml. kilpailukykysopimuksessa sovittu työajan lisäys ja sen hinta) hyvin maltillinen palkkaratkaisu, jotta kilpailukyky ei ainakaan heikkenisi suhteessa keskeisiin eurooppalaisiin kilpailijamaihin (esim. Saksa ja Ruotsi). Näin ollen tilanne vaikuttaa ongelmalliselta, mutta pidämme yhä metsäyhtiöiden perspektiivistä kohtuullisen ratkaisun saavuttamista mahdollisena ennen lakkojen alkua.   

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa.