Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Pihlajalinna
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 13.50 EUR
Kurssi: 12.60 EUR
Kurssi hetkellä: 12.1.2022 - 6:16 Analyysi päivitetty: 5.11.2021

Olemme nostaneet ennusteitamme hieman, sillä odotuksemme koronapalveluiden hiipumisesta on siirtynyt jälleen eteenpäin. Luottokorttidatan perusteella kysyntä terveyspalveluille on jatkunut myös muilta osin vahvana luoden hyvät edellytykset Pihlajalinnalle nostaa sen yksityisen verkoston käyttöasteita lähemmäs Terveystalon ja Mehiläisen tasoja. Tarkistamme tavoitehintamme 13,5 euroon (aik. 13,2 €) ja toistamme lisää-suosituksen.

Koronapalveluiden hiipuminen siirtynyt jälleen eteenpäin omikron-variantin myötä

Nostimme ennusteitamme koronapalveluiden liikevaihdon kehityksen osalta. Olimme aiemmin odottaneet niiden alkavan hiipua jo asteittain jo Q4’21 alkaen rokotuskattavuuden noustessa. Omikron-variantti muutti kuitenkin jälleen pelin hengen ja arvioimme, että Pihlajalinnan koronatestaus jatkaa Q2’22 asti korkealla tasolla. Myös työterveyden mukaanotto kolmansien koronarokotteiden jakeluun ja työnantajan saaman korvauksen nosto 16 euroon (aik. 10 €) per rokote tukevat koronapalveluiden näkymää. Liikuntakeskusten kiinni laittaminen puolestaan laski liikevaihto-odotustamme, mutta odotamme tätä kompensoitavan jälleen valtion kustannustuella.

Sote-uudistus etenee ja aluevaalien ennakkoäänestys alkaa tänään

Sote-uudistus ottaa ensimmäisen konkreettisen edistysaskeleen aluevaaleissa, joissa uusille hyvinvointialueille valitaan valtuustot. Valtuustot päättävät valintansa jälkeen siitä, miten he haluavat hyödyntää yksityisiä toimijoita palveluiden tuottamisessa. Selkein rajoite on, että Hyvinvointialueen järjestämisvastuun pitää toteutua, ts. sillä pitää olla riittävästi omaa palvelutuotantoa. Tämä tarkoittaa, että suurempia kokonaisulkoistuksia ei todennäköisesti enää nähdä, mutta pienemmän mittakaavan palvelumyynti voi silti jatkua aktiivisena riippuen eri alueiden valtuustojen tahtotilasta. Pihlajalinnan nykyiset kokonaisulkoistukset voivat käsityksemme mukaan myös jatkua, jos tilaajat näkevät ne tarkoituksenmukaisina, mutta niiden jatkoon vuoden 2025 jälkeen liittyy vielä epävarmuutta. Hyvää riskiprofiilin kannalta on, että ”muu kuin ulkoistustoiminta” on nostanut selvästi tasoaan ja tehnyt viimeisen 12kk liiketuloksesta jo ~80 %, kun kokonaisulkoistukset ovat samalla kärsineet kustannustasojen nousuista.

Nostimme ennusteitamme etenkin koronapalveluiden myynnin osalta

Ennustamme 2021 liikevaihdon kasvavan 13 % 575 MEUR:oon ja liikevoiton nousevan 46 % 30,8 MEUR:oon (EBIT 5,4 %). Koronapalveluiden myynnin hiipuminen luo vastatuulta H2’22 ennusteisiimme, mutta odotamme liikevoiton jatkavan terveellä tasolla 28,8 MEUR:ssa (EBIT 5,0 %). Tämä johtuu siitä, että pandemian väistyessä yksityisen verkoston kannattavuutta tukee liikuntakeskusten kävijämäärien normalisoituminen ja jälleen leviämään pääsevät muut infektiot. Myös hoitojonojen purkamisesta odotamme Pihlajalinnan saavan asiakkaita. Ennusteemme eivät vielä sisällä Pohjola Sairaalaa, sillä yrityskauppa ei ole vielä saanut sinettiä. Suhtaudumme kauppaan positiivisesti. 

Arvostuskertoimet ovat matalat sekä absoluuttisesti että suhteellisesti

Pihlajalinnan 2021e P/E-luku (oik.) 13x ja EV/EBITDA 7x sekä 2022e P/E-luku (oik.) 15x ja EV/EBITDA 7x ovat matalat, kun niitä vertaa historiallisiin tasoihin (P/E 27x ja EV/EBIDA 11x). Myös suhteessa verrokkiryhmään yhtiötä hinnoitellaan edelleen selvällä alennuksella. Eteenpäin katsoviin arvostuskertoimiin kohdistuu kuitenkin painetta niin kauan kuin sotemallin lopullisiin vaikutuksiin saadaan parempi näkyvyys. Arvioimme silti 2022-arvostuskertoimissa olevan pientä nousuvaraa markkinoiden luottamuksen vähitellen palautuessa. Myös vuosien 2022-2024 välille ennustamamme 4 %:n tuloskasvu (CAGR-%) sekä 2 %:n osinko täydentävät tuotto-odotusta.

Käy kauppaa. (Pihlajalinna)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021e 2022e 2023e
Liikevaihto 575,3 575,1 588,0
- kasvu-% 13,1% 0,0% 2,2%
Liikevoitto (EBIT) 29,4 28,8 29,1
- EBIT-% 5,1% 5,0% 5,0%
EPS (oik.) 0,98 0,85 0,87
Osinko 0,24 0,25 0,26
P/E (oik.) 12,9 14,8 14,5
EV/EBITDA 6,9 6,6 6,4
Osinkotuotto-% 1,9% 2,0% 2,1%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Pihlajalinna on vuonna 2001 perustettu yksityinen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottaja. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita niin lääkärikeskuksissa ja terveysasemilla, hammasklinikoilla kuin sairaaloissakin eri puolilla Suomea.