Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Pihlajalinna
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 11.00 EUR
Kurssi: 10.32 EURKurssi hetkellä: 19.8.2019 - 5:32

Pihlajalinnan Q2 jäi odotustemme alapuolelle liikevaihdon ja tuloksen osalta. Teimme ennusteisiimme sekä tämän että lähivuosien osalta negatiivisia muutoksia ja laskemme näin tavoitehintamme 11,0 euroon (aik. 12,0). Yhtiön käynnistämä 17 MEUR:n tehostamisohjelma tarjoaa merkittävät tulosparannusmahdollisuudet lähivuosille, ja ohjelman pitää onnistua osakkeen korkeamman kurssitason perustelemiseksi. Vaikka osakkeen arvostus nykyisellä tuloskunnolla on korkea, näemme yhtiössä potentiaalia merkittävästi parempaan tulostasoon lähivuosina ja varsinkin pidemmällä aikavälillä, mikä saa meidät toistamaan lisää-suosituksemme.

Liikevaihto kasvoi 3,5 % vertailukaudesta 130 MEUR:oon ja jäi hieman ennusteemme alapuolelle

Pihlajalinnan Q2-liikevaihto kasvoi 3,5 % ja oli 130 MEUR (konsensus 132 MEUR). Orgaaninen kasvu oli 1,5 %. Kasvua tukivat mm. viimeisen vuoden aikana tehdyt yritysostot, Forever-liikuntakeskuksen laajentuminen, Turun ja Oulun seudun lääkärikeskusten asiakasvolyymien kasvu, Stora Enson työterveyssopimuksen alkaminen ja ikäihmisten ja kehitysvammaisten asumispalveluiden tuottamisen alkaminen Laihialla.

Oikaistu liikevoitto jäi vertailukauden tasolle 2,1 MEUR:oon ja selvästi ennusteidemme alapuolelle

Oikaistu liikevoitto jäi vertailukauden tasolle 2,1 MEUR:oon (konsensus 4,8 MEUR). Tulosta paransivat mm. julkinen erikoissairaanhoito ja Forever-liikuntakeskus. Kannattavuus heikkeni sote-ulkoistusten perusterveyden- ja sosiaalihuollon osalta, lääkäriasema- ja leikkaustoiminnassa sekä suunterveydenhoidon palveluissa. Tulos oli iso pettymys varsinkin luottamusta herättäneen Q1:n jälkeen. Yhtiön mukaan kannattavuuteen vaikutti etenkin se, ettei yrityskauppojen jälkeen olla toteutettu järjestelmällisesti yt-neuvotteluja tai tehostettu toimintaa. Tämän vuoksi hallinnon kustannukset ovat nousseet ja yksiköiden epätasainen resursointi ja palkkakehitys ovat johtaneet henkilöstökulujen kasvuun. Tätä ongelmaa yhtiö pyrkii nyt korjaamaan tehostamisohjelmalla.

Yhtiö toisti ohjeistuksen vuodelle 2019, merkittävät tehostamisohjelman kulut painavat tulosta

Ohjeistuksen mukaan liikevaihdon odotetaan kasvavan vuodesta 2018 (488 MEUR) ja oikaistun liikevoiton paranevan selvästi vuodesta 2018 (14,4 MEUR). Laskimme liikevaihtoennusteemme 513 MEUR:oon (aik. 516 MEUR), mikä tarkoittaa 5 %:n kasvua. Laskimme oikaistun liikevoittoennusteen 18,0 MEUR:oon (aik. 23,0 MEUR), mikä tarkoittaa 25 %:n kasvua ja 3,5 %:n oikaistua EBIT-marginaalia (2018: 3,0 %). Pihlajalinna on käynnistänyt 17 MEUR:n kustannussäästöihin tähtäävän tehostamisohjelman, jonka on tarkoitus toteutua täysimääräisesti 2020 aikana. Henkilöstökustannusten osuus tästä on 8 MEUR ja muiden säästöjen (toimipisteiden yhdistäminen, päällekkäisten toimintojen karsiminen ja yleinen kustannusten hallinta) osuus on 7 MEUR. Ohjelman täysimääräisellä toteutumisella on merkittävä tulosta parantava vaikutus vuosien 2020-2021 aikana, sillä ohjelma on kokonaisuudessaan lähes yhtä suuri kuin ennusteemme mukainen konsernin vuoden 2019 oikaistu liikevoitto (17 MEUR vs. 18 MEUR).

Osakkeen arvonnousu nojaa tehostamisohjelman kautta tulevalle lähivuosien tuloskasvulle

Osakkeen arvostus vuoden 2019 tuloskunnolla on korkea (P/E 25x EV/EBIT 23x). Käynnistetyn tehostamisohjelman kautta tulevilla säästöillä on ennusteidemme mukaan merkittävä tulosta parantava vaikutus lähivuosille ja osakkeen nousu nojaakin vahvasti tehostamisohjelman onnistumiseen. Vuosien 2020 ja 2021 P/E-luvut ovat ennusteillamme 16x ja 14x. Vastaavien vuosien EV/EBITDA-kertoimet ovat 7x ja 6x. Nämä ovat selvästi yhtiön historiallisen tason alapuolella ja linjassa vastaavien vuosien verrokkiryhmän kertoimiin.

Käy kauppaa. (Pihlajalinna)

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita niin lääkärikeskuksissa ja terveysasemilla, hammasklinikoilla kuin sairaaloissakin eri puolilla Suomea.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 487,8 512,6 533,0
- kasvu-% 15,1% 5,1% 4,0%
Liikevoitto (EBIT) 13,2 9,2 24,0
- EBIT-% 2,7% 1,8% 4,5%
EPS (oik.) 0,21 0,41 0,63
Osinko 0,10 0,15 0,20
P/E (oik.) 42,0 25,1 16,4
EV/EBITDA 8,0 8,8 6,6
Osinkotuotto-% 1,2% 1,5% 1,9%
Uusimmat ennusteet