Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Pihlajalinna
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 13.20 EUR
Kurssi: 11.92 EUR
Kurssi hetkellä: 5.11.2021 - 6:13 Analyysi päivitetty: 16.8.2021

Pihlajalinnan Q3:n myynti sekä oikaistu liikevoitto ylittivät ennusteemme omassa verkostossa toteutetun palvelumyynnin kasvun vetämänä. Olemme nostaneet lähivuosien ennusteitamme jälleen hieman. Isossa kuvassa kannattavuus kehittyy edelleen oikeaan suuntaan, mikä nostaa myös taseen velankantokykyä ja yhtiö voi jatkaa kasvuinvestointeja sen turvin. Ennusteessamme tulos laskee hieman ensi vuonna koronapalveluiden hiipuessa, mutta arvostuskertoimet pysyvät edelleen hyvin maltillisina ja pidemmällä aikavälillä tuloskasvun jatkumiselle on myös edellytykset. Tarkistamme tavoitehintamme 13,2 euroon (aik. 13,0 €) ja toistamme lisää-suosituksen.

Ulkoistusten liikevoitto laski edelleen, mutta muu palvelumyynti jatkoi vahvaa kehitystä

Kokonaisuutena Pihlajalinnan Q3-liikevaihto kasvoi 13,5 % ja oli 141 MEUR, mikä ylitti odotuksemme (136 MEUR). Julkisten asiakkaiden myynti kasvoi jopa 18 %:lla 108 MEUR:oon ja sitä selitti osin koronaan liittyvien palveluiden vahvana jatkunut kasvu (+8,5 MEUR) sekä työterveys Virran yritysosto (+3,4 MEUR). Yritysasiakkaiden myynti kasvoi myös vahvasti +12 %:lla 31 MEUR:oon vakuutusyhtiömyynnin sekä digitaalisten palveluiden kasvun kautta. Yksityisasiakkaiden myynnin lasku 5 %:lla 19 MEUR:oon oli sen sijaan lievä pettymys ja luottokorttidatan perusteella se jäi myös kokonaismarkkinan kehityksestä. Kokonaisulkoistusten 2,4 MEUR:n liikevoitto (Q3’20: 4,4 MEUR) kärsi edelleen nousseista kustannuksista jääden selvästi odotuksistamme. Tätä enemmän kuin korvasi muun toiminnan 7,6 MEUR:n liikevoitto (Q3’20: 4,3 MEUR). Kokonaisuutena oikaistu liikevoitto nousi 10,0 MEUR:oon ylittäen 9,0 MEUR ennusteemme. Myös raportoitu EPS 0,31 euroa ylitti 0,25 euron ennusteemme.

Nostimme ennusteitamme etenkin koronapalveluiden myynnin osalta

Pihlajalinna toisti ohjeistuksensa: ”2021 liikevaihto kasvaa selvästi (2020: 509 MEUR) ja oikaistu liikevoitto paranee selvästi (2020: 21,1 MEUR)”. Nostimme 2021 tulosennusteitamme 7 %:lla, sillä etenkin koronapalvelut ovat jatkaneet aiempia ennusteitamme korkeammalla tasolla. Päivitetyn ennusteemme mukaan 2021 liikevaihto kasvaa 12 % 571 MEUR:oon ja liikevoitto nousee 45 % 30,4 MEUR:oon (EBIT 5,3 %). Koronapalveluiden myynnin hiipuminen luo vastatuulta vuoden 2022 ennusteisiimme, mutta odotamme liikevoiton jatkavan terveellä tasolla 27,7 MEUR:ssa (EBIT 4,9 %). Tämä johtuu siitä, että pandemian hiipuessa Pihlajalinnan yksityisen verkoston kannattavuutta tukevat sekä liikunta- että lääkärikeskusten kävijämäärien normalisoituminen. Myös hoitojonojen purkamisesta odotamme Pihlajalinnan saavan asiakkaita. Ulkoistustoiminnan kannattavuusennusteemme olemme pitäneet varovaisina johtuen kustannustasojen noususta sekä tilaajien kanssa olevista erimielisyyksistä niiden maksajista. Ennusteemme eivät vielä sisällä Pohjola Sairaalaa, mutta suhtaudumme kauppaan positiivisesti. 

Osakkeen tuotto/riski suhde mielestämme edelleen hyvä

Pihlajalinnan 2021e P/E-luku (oik.) 12,4x ja EV/EBITDA 7x sekä 2022e P/E-luku (oik.) 14,6x ja EV/EBITDA 7x ovat matalat, kun niitä vertaa historiallisiin tasoihin (P/E 27x ja EV/EBIDA 11x). Myös suhteessa verrokkiryhmään yhtiötä hinnoitellaan edelleen selvällä alennuksella. Pitkän ajan ennusteemme sisältävät kuitenkin edelleen epävarmuutta, mikä liittyy nykyisten kokonaisulkoistussopimusten jatkoon vuoden 2025 jälkeen. Pidämme todennäköisenä, että palveluntuotanto jatkuu ainakin jossain laajuudessa. Eteenpäin katsoviin arvostuskertoimiin kohdistuu kuitenkin painetta niin kauan kuin sotemallin lopullisiin vaikutuksiin saadaan parempi näkyvyys. Arvioimme silti 2022-arvostuskertoimissa olevan pientä nousuvaraa markkinoiden luottamuksen vähitellen palautuessa. Myös vuosien 2022-2024 välille ennustamamme 5 %:n tuloskasvu (CAGR-%) sekä 2 %:n osinko täydentävät tuotto-odotusta.

Käy kauppaa. (Pihlajalinna)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 508,7 571,3 565,1
- kasvu-% -1,9% 12,3% -1,1%
Liikevoitto (EBIT) 18,2 29,0 27,7
- EBIT-% 3,6% 5,1% 4,9%
EPS (oik.) 0,52 0,96 0,82
Osinko 0,20 0,24 0,25
P/E (oik.) 18,1 12,4 14,6
EV/EBITDA 7,8 6,8 6,5
Osinkotuotto-% 2,1% 2,0% 2,1%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Pihlajalinna on vuonna 2001 perustettu yksityinen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottaja. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita niin lääkärikeskuksissa ja terveysasemilla, hammasklinikoilla kuin sairaaloissakin eri puolilla Suomea.