Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Pihlajalinna
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 12.00 EURTavoitehinta päivitetty: 5.5.2019
Kurssi: 10.90 EURKurssi hetkellä: 13.8.2019 - 5:39

Pihlajalinna julkistaa Q2-raporttinsa torstaina klo 8.00. Yhtiön viime vuosina nähdyt vahvat kasvuluvut on saavutettu yritysostoilla ja investoimalla palveluverkostoon kasvattamiseen, minkä johdosta velkaantuminen on noussut, kannattavuus on laskenut heikolle tasolle ja toimintaa on jouduttu järjestelemään uudelleen. Yhtiö tulee näkemyksemme mukaan ottamaan nyt kasvun osalta hieman rauhallisemman vauhdin ja keskittymään enemmän kannattavuuden nostamiseen lähemmäs yhtiön pitkän aikavälin tavoitetasoa (EBIT yli 7 %). Arvioimme tämän kehityksen heijastuvan myös Q2-raporttiin, missä odotamme liikevaihdon kasvuvauhdin hidastuvan selvästi yhtiölle viime vuosina totutulta tasolta ja tulosparannuksen tulevan lähes täysin suhteellisen kannattavuuden kohenemisen kautta. 

Odotamme Q2-liikevaihdon kasvavan 5 % vertailukaudesta 132 MEUR:oon. Liikevaihdon kasvu oli vielä Q1:llä vahvaa (+11 %), mutta sitä vetivät pääosin vuoden 2018 alussa tehdyt isot yritysostot (Forever-liikuntakeskusketju ja Doctagon). Näiden yrityskauppojen positiivinen liikevaihtovaikutus oli jo mukana vertailukauden (Q2’18) luvuissa, joten samanlaisen kasvuvauhdin ylläpitäminen muuttuu entistä haastavammaksi. Liikevaihdon kasvuennusteemme nojaa mm. vuodenvaihteessa tehtyihin yritysostoihin (Terveyspalvelu Verso ja Fit1-kuntosaliketju), uusiin työterveys- ja vakuutusyhtiökumppanuuksiin, sote-ulkoistusten palvelusopimusten mukaisiin hinnankorotuksiin, uusien lääkärikeskusten (Turku, Oulu ja Seinäjoki) kasvaneisiin asiakasvolyymeihin ja pienten uusien sote-ulkoistussopimusten alkamiseen (esim. Hattula).

Odotamme oikaistun liikevoiton paranevan merkittävästi heikosta vertailukaudesta 4,9 MEUR:oon (Q2’18: 2,1 MEUR), mikä tarkoittaa 3,7 %:n liikevoittomarginaalia (Q2’18: 1,7 %). Tuloskasvun taustalla vaikuttavat mm. liikevaihdon kasvu, viime vuodesta pienentyneet uusien lääkärikeskusten tappiot sekä yhtiön viime vuonna tekemien rakenneuudistusten ja tehostamistoimenpiteiden tuoma kannattavuusparannus. Käsityksemme mukaan viime vuonna useiden alan toimijoiden aggressiivisesta laajentumisesta johtunut hetkellinen ylikapasiteettiongelma on ollut helpottamaan päin, minkä pitäisi myös helpottaa hieman toimintaympäristöä.  

Odotamme yhtiön toistavan vuoden 2019 ohjeistuksen, jonka mukaan liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2018 (488 MEUR) ja oikaistun liikevoiton paranevan selvästi vuodesta 2018 (14,4 MEUR). Meidän ennusteemme vuoden 2019 liikevaihdolle ennen Q2-raporttia on 516 MEUR (kasvu 6 %) ja oikaistulle liikevoitolle 23,0 MEUR (kasvu 60 %). Näkymien kannalta on erityisen kiinnostavaa kuulla yhtiöltä, miten keväällä kaatunut sote-uudistus on vaikuttanut yleisesti markkinatilanteeseen ja etenkin kuntien aktiivisuuteen uusien potentiaalisten ulkoistushankkeiden näkökulmasta. 

Käy kauppaa. (Pihlajalinna)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita niin lääkärikeskuksissa ja terveysasemilla, hammasklinikoilla kuin sairaaloissakin eri puolilla Suomea.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 487,8 516,2 530,8
- kasvu-% 15,1% 5,8% 2,8%
Liikevoitto (EBIT) 13,2 22,6 25,0
- EBIT-% 2,7% 4,4% 4,7%
EPS (oik.) 0,21 0,60 0,71
Osinko 0,10 0,18 0,22
P/E (oik.) 42,0 18,3 15,4
EV/EBITDA 8,0 6,9 6,4
Osinkotuotto-% 1,2% 1,7% 2,0%
Uusimmat ennusteet