Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Piippo
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.00 EUR
Kurssi: 3.24 EUR
Kurssi hetkellä: 2.12.2022 - 7:18 Analyysi päivitetty: 2.12.2022

Piipon H2-raportti oli odotuksiamme parempi vakuuttavan liikevaihdon kasvun ja kannattavuutta avittaneen tehokkuusparannuksen sekä merkittävien valuuttakurssivoittojen tukemana. Hyvän operatiivisen tuloksen ohella yhtiö sai rahavaroja vapautettua käyttöpääomastaan, mikä vahvisti sen taseasemaa ja laskee nähdäksemme osakkeen riskiprofiilia. Laskeneen riskiprofiilin ja vakuuttavan kasvun seurauksena nostamme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. myy). Toistamme 3,0 euron tavoitehintamme.

Markkinaosuutta voitettiin, mutta positiivinen tulos oli valuuttakurssimuutosten varassa

Piipon H2-liikevaihto kasvoi vakuuttavat 9 % 11,2 MEUR:oon, mikä ylitti selvästi 8,7 MEUR:n ennusteemme. Kasvun taustalla oli kasvaneet jakeluvolyymit yhtiön päätuoteryhmissä sekä raaka-aineinflaation takia toteutetut hinnankorotukset. Käsityksemme mukaan yhtiö voitti markkinaosuutta sille merkittävillä markkina-alueilla (Eurooppa, USA, Australia), mikä on mielestämme rohkaisevaa, koska nähdäksemme yhtiön on kasvatettava toimitusvolyymejään kannattavuuden parantamiseksi. Markkinaympäristö oli H2:lla Piipolle haastava rajusti heiluvien raaka-aineiden hintojen vuoksi, mutta yhtiö suoriutui siitä odotuksiamme paremmin ja liikevoitto kasvoi 0,67 MEUR:oon (H2’21: 0,0 MEUR), mikä ylitti selvästi 0,21 MEUR:n ennusteemme. Kannattavuutta tuki liiketoiminnan parantunut tehokkuus, mutta suurin ajuri oli arviomme mukaan Venäjän ruplaan liittyvät merkittävät valuuttakurssivoitot, jotka nostivat tuloksen voitolliseksi. Liiketoiminnan rahavirta oli H2:lla vahvalla 2,1 MEUR.n tasolla vapautuneen käyttöpääoman tukemana, jonka avulla yhtiö sai taseasemaansa vahvistettua.

Etenkin liikevaihtoennusteisiin kohdistui painetta

Piippo antoi H2-raportin yhteydessä tilikaudelle 2023 ohjeistuksen, joka ennakoi liikevaihdon säilyvän lähes vertailukauden tasolla ja liiketuloksen pysyvän voitollisena. Odotamme ensi vuoden liikevaihdon säilyvän lähes vertailukauden tasolla yhtiön paikatessa menetettyä Venäjä-myyntiä muilla markkina-alueilla. Kannattavuuden osalta yhtiöllä on käsityksemme mukaan hyvät lähtökohdat kuluvaan vuoteen, koska muoviraaka-aineiden hinnat ovat laskeneet, mutta Piipon lopputuotteiden myyntihinnat ovat toistaiseksi pitäneet pintansa. Ennusteissamme yhtiön 2023 liikevoitto laskee 0,6 MEUR:oon. Lähivuosien osalta nostimme etenkin liikevaihtoennusteitamme vahvan raportin perusteella, mutta kannattavuusennusteemme jäivät lähes ennalleen. Nostimme ennusteissamme rahoituskuluja kiristyneen rahoitusympäristön vuoksi, mikä painaa osakekohtaista tulosta. Ennusteissamme yhtiön tulos kehittyy lähivuosina vaisusti vahvaan 2022 tulokseen nähden ja saavuttaa uuden huipun vasta vuonna 2025.

Liiketoiminta etenee suotuisaan suuntaan, mutta arvostus hiertää edelleen

Piipon sijoitustarina etenee oikeaan suuntaan yhtiön kasvaessa markkinaosuutta voittamalla, mutta nykytasolla osakkeen arvostus hinnoittelee mielestämme täysimääräisesti sisään tulosparannukseen liittyvän potentiaalin. Lähivuosien ennusteillamme 2023-2024 P/E-kertoimet ovat 16x ja 9x, kun taas vastaavat EV/EBIT-kertoimet ovat 12x ja 9x. Nousseiden ennusteiden myötä osake ei enää vaikuta yhtä haastavasti hinnoitellulta kuin ennen, mutta pidämme vahvan kasvun jatkumista epätodennäköisenä ja arvioimme kannattavuuden laskevan suhteessa poikkeukselliseen vuoden 2022 tasoon. DCF-mallimme indikoima arvo on linjassa tavoitehintamme kanssa 3,0 eurossa. Olemme päivityksen yhteydessä nostaneet osakkeen tuottovaatimuksen 8,6 %:iin (aik. 7,8 %) kiristynyttä rahoitusympäristöä mukaillen.

Käy kauppaa. (Piippo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022 2023e
Liikevaihto 17,8 22,3 21,9
- kasvu-% 6,1% 25,7% -1,7%
Liikevoitto (EBIT) 0,3 0,9 0,6
- EBIT-% 2,0% 3,9% 2,9%
EPS (oik.) 0,11 0,35 0,20
Osinko 0,03 0,05 0,05
P/E (oik.) 30,7 9,1 15,9
EV/EBITDA 12,1 4,7 5,4
Osinkotuotto-% 0,8% 1,6% 1,6%
Uusimmat ennusteet

Piippo on vuonna 1942 perustettu kansainvälinen sitomiseen ja kiinnittämiseen soveltuvien tuotteiden eli paalausverkkojen, köysien, lankojen ja narujen valmistamiseen sekä markkinointiin ja myyntiin keskittynyt teollisuusyhtiö. Piipon liiketoiminta jakautuu asiakkaiden mukaan kolmeen eri segmenttiin, jotka ovat Agri, Kuluttajatuotteet sekä Tuotteet kaapeliteollisuuteen. Yhtiöllä on globaali jakeluverkosto joka kattaa yli 40 maata ja sen kotipaikka on Outokumpu.