Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Piippo H2 - markkinatilanne säilyy haastavana

Analyytikon kommentti 14.03.2019 5:58 Piippo
Yhtiö: Piippo
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 4.00 EUR
Kurssi: 4.40 EURKurssi hetkellä: 14.3.2019 - 5:43

Piippo julkaisi eilen H2-raporttinsa, joka oli kokonaisuutena noin odotuksiemme mukainen. Myös markkinanäkymä kuluvalle vuodelle vastasi odotuksiamme ja yhtiö ei odotuksiemme mukaisesti maksa osinkoa vuodelta 2018. Emme tehneet operatiivisiin ennusteisiin merkittäviä muutoksia raportin jälkeen. Siten toistamme Piipon 4,00 euron tavoitehintamme ja vähennä-suosituksen.

Piipon liikevaihtoa tuki H2:lla kaukomarkkinoiden hyvä kysyntäkuva ja yhtiön liikevaihto oli 5,2 MEUR ylittäen meidän 4,7 MEUR:n ennusteen. Etenkin Venäjän volyymien kasvu paikkasi Euroopan markkinoiden heikkoutta, joka johtui markkinakysyntää heikentäneestä kuivuudesta. Piipon H2:n liikevoitto painui 0,4 MEUR tappiolle, mikä oli linjassa ennusteemme kanssa. Liikevoittotason tappioiden taustalla on matala liikevaihtokuorma, eikä kausiluonteisesti heikon vuosipuoliskon liikevaihtokuorma riitä kannattelemaan tulosta voitollisena.

Piipon tuloksenmuodostumisen vahvan kausiluonteisuuden takia yhtiön tuloksenmuodostusta on olennaista katsoa vuositasolla. Haastavan alkuvuoden jälkeen koko vuoden liikevaihto 17,3 MEUR oli noin vertailukauden tasolla, mikä heijastelee kaukomarkkinoiden kasvua yhtiön kilpailukykyisten tuotteiden kysynnän ollessa kasvussa. Euroopan markkinat kärsivät vuonna 2018 huomattavasta kuivuudesta, mikä heikensi Piipon tuotteiden kysyntää ja painoi siten myös kannattavuutta H1:llä. Yhtiön tuloksenmuodostuminen painottuu myös vahvasti H1:lle ja siten haastavan alkuvuoden jälkeen kohtuullisesti sujunut H2 ei riittänyt tukemaan koko vuoden tulosta. Vuoden 2018 0,4 MEUR:n oikaistun liikevoiton laskua edellisvuoden 0,6 MEUR:n tasosta selittävät myös strategiset kasvupanostukset tuotannon uudelleen järjestelyyn ja kasvuinvestointeihin. Käyttöpääoman sitoutumisen seurauksena yhtiön liiketoiminnan rahavirta painui selvästi operatiivista tulosta matalammaksi ja oli -0,6 MEUR.

Piippo ohjeisti sen vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta ja liiketuloksen paranevan merkittävästi, mutta se ei vielä saavuta vuosien 2015-2017 tasoa. Teimme pieniä ennustemuutoksia raportin jälkeen pääasiassa kaukomarkkinoiden hyvän kasvun seurauksena. Odotamme nyt yhtiön liikevaihdon kasvavan prosentin 17,4 MEUR:oon ja yhtiön liikevoiton olevan 0,35 MEUR. Arviomme mukaan heikon vuoden 2018 sesongin seurauksena Euroopan markkina kärsii jossain määrin ylikapasiteetista H1:llä, mikä voi myös painaa hintatasoja. Mikäli sesonki jäisi esim. sääolojen takia jälleen heikoksi voisi yhtiön olla tämän ja ylikapasiteetin seurauksena haastavaa yltää liikevaihdon kasvuohjeistukseensa. Tämä heijastuisi myös yhtiön kannattavuuteen, mutta vuoden 2018 tulosrima on matalalla, joten sen ylittämiseen yhtiöllä tulisi olla edellytykset. Euroopan myynnin kehitys H1:llä onkin koko vuoden 2019 kannalta hyvin keskeistä, kun taas kaukomarkkinoiden myynnin kasvun suhteen olemme luottavaisia.

Piipon vuoden 2019 tulospohjaiset arvostuskertoimet (P/E 30x ja EV/EBITDA 11x) ovat heikon tulostason takia erittäin korkeat. Myöskin selvän tulosparannuksen huomioivat vuoden 2020-kertoimet (P/E 19x ja 9x) ovat mielestämme yli yhtiölle hyväksyttävän tason. Jossain määrin osake saa jo tukea alle kirja-arvon painuneesta tasepohjaisesta arvostuksesta, mutta heikon pääoman tuoton takia matala tasepohjainen arvostus on perusteltua. Myöskään pitkän tähtäimen potentiaalin huomioiva kassavirtamallimme ei tue näkemystä osakkeen nousupotentiaalista.

Käy kauppaa. (Piippo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista toimijoista agriliiketoiminta-alueella, ja sen päätuotteet ovat paalausverkot ja -langat. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Piippo Oyj on perustettu Suomessa vuonna 1942 ja sen kotipaikka on Outokumpu. Yhtiön missio on tarjota asiakkailleen toimialansa parhaat tuotteet ja palvelut, joiden loppukäyttäjiä ovat perinteisesti kaikki maanviljelijät ja maatalouden koneurakoitsijat.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 17,3 17,4 17,9
- kasvu-% -0,4% 0,7% 3,1%
Liikevoitto (EBIT) 0,0 0,4 0,5
- EBIT-% 0,1% 2,0% 2,9%
EPS (oik.) 0,13 0,15 0,23
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 25,8 30,3 19,0
EV/EBITDA 21,1 10,9 8,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet