Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Ponsse
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 45.50 EUR
Kurssi: 43.65 EUR
Kurssi hetkellä: 25.11.2021 - 6:09

Ponssen kilpailija Deere raportoi eilen Q4-lukunsa ja esitti arvionsa alkaneen tilikauden 2022 markkinoista. Omat markkinaennusteemme ovat hieman Deeren odotusten alapuolella, mutta luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Emme tässä vaiheessa muuta ennusteitamme ja korkeahkoon arvostukseen perustuva vähennä-suosituksemme sekä 45,50 euron tavoitehintamme Ponssen osakkeelle ovat ennallaan.

Deere julkisti eilen oman Q4-raporttinsa (elo-lokakuu) ja esitti samalla arvionsa globaalin metsäkonemarkkinan seuraavan tilikauden (marraskuu 2021 - lokakuu 2022) kasvusta. Deere odottaa kappalemääräisen markkinan kasvavan 10-15 % v/v, mikä on enemmän kuin oma odotuksemme tavaralajimenetelmän metsäkoneiden kysynnän 9-10 %:n kasvusta kalenterivuonna 2022. Paitsi että ajanjaksoissa on hieman eroa, on myös muistettava että arviolta 50 % Deeren metsäkoneliikevaihdosta tulee kokopuumenetelmän koneista joita Ponsse ei valmista. Emme lähde tässä vaiheessa tarkistamaan omaa ennustettamme, vaikka Deereltä tuleva signaali onkin positiivinen. Deere ei eilisessä raportissaan julkistanut metsäkoneliikevaihtoaan, vaan tämä tapahtuu vasta varsinaisen 10-K -raportin yhteydessä noin kuukauden kuluessa.    

Ponssen osakkeen arvostus on kaikilla mittareilla varsin vaativa. Kokonaistuotto-odotus ei yllä tuottovaatimuksen tasolle, toisin sanoen riskikorjattu tuotto ei ole houkutteleva. Vuoden 2022 P/E- ja EV/EBIT-kertoimet ovat 7-9 % verrokkien mediaanin yläpuolella ja vastaavat osakkeen omia historiallisia mediaanikertoimia. Nousuvara DCF-arvoon on maltillinen 16 %. Lisäksi ennusteemme vuosien 2021-2023 keskimääräiseksi tuloskasvuksi (CAGR) on haastava 25 %.  

 

Käy kauppaa. (Ponsse)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 636,6 760,7 865,0
- kasvu-% -4,6% 19,5% 13,7%
Liikevoitto (EBIT) 57,1 85,3 99,2
- EBIT-% 9,0% 11,2% 11,5%
EPS (oik.) 1,58 2,26 2,78
Osinko 0,60 1,00 1,30
P/E (oik.) 18,5 19,4 15,7
EV/EBITDA 9,9 10,8 9,3
Osinkotuotto-% 2,1% 2,3% 3,0%
Uusimmat ennusteet

Ponsse Oyj on vuonna 1970 perustettu tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys. Ponsse kehittää ja valmistaa puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti. Yhtiön tuotteiden valmistus on keskitetty Suomeen ja yhteen tehtaaseen Vieremällä. Yhtiöllä on kansainvälinen palveluverkosto.