Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Suomen Sijoitustutkimuksen julkaiseman rahastoraportin mukaan kotimaiset sijoitusrahastot keräsivät joulukuussa noin 494 MEUR:n nettomerkinnät (11/21: 73 MEUR). Katsauskaudella keskeisten osakemarkkinoiden kehitys oli suotuisaa, ja arvonmuutokset huomioiden rahastopääomat kasvoivat noin 2,7 mrd. eurolla uuteen ennätyslukemaan.

Lyhyen aikavälin odotukset kehittyvillä markkinoilla indikoivat edelleen ripeänä jatkuvaa talouskasvua, mikä osaltaan tuki sijoittajien riskinottohalukkuutta ja osakerahastojen myyntiä. Rahastoluokista nettomerkintöjen osalta pärjäsivätkin parhaiten juuri osake- ja yhdistelmärahastot, joihin kumpaankin valui uutta pääomaa noin 160 MEUR:n edestä. Lisäksi vaihtoehtorahastot, jotka tyypillisesti ovat auki merkinnöille ja lunastuksille vain kvartaalien lopussa, keräsivät mainiot 130 MEUR:n uusmerkinnät. Nettomerkinnöiltä negatiivisiksi jäivät ainoastaan pitkän koron rahastot inflaatiohuolien pitäessä sijoittajat varpaillaan korkojen nousun varalta.

Seuraamiemme yhtiöiden osalta uusmyynti sujui vaihtelevasti. eQ otti ilon irti kvartaalin lopulla auki olleista vaihtoehtorahastoistaan (Liikekiinteistöt ja Yhteiskuntakiinteistöt), joihin se keräsi merkintöjä yhteensä noin 90 MEUR:n edestä. Varsinkin Yhteiskuntakiinteistöjen noin 70 MEUR:n uusmyynti oli yhtiöltä vahva suoritus.

Alexandrian osalta kulunut kuukausi taas oli vuoden paras uusmyynnin osalta. Se oli lisäksi yhtiölle toinen perättäinen kuukausi, jona nettomerkinnät olivat plussalla sen kaikissa rahastoissa. Loppuvuoden aikana nähty rahastojen uusmyynnin kehitys onkin ollut jonkin verran odotuksiamme vahvempaa.

Evlin nettomerkinnät olivat joulukuussa 88 MEUR pakkasen puolella. Lunastukset kohdistuivat kuitenkin pääosin heikomman palkkiotason lyhyen koron rahastoon. Vaikka yhtiön liikevaihdon näkökulmasta tällä ei ole merkitystä, ovat kuukauden heikot uusmyyntiluvut silti meille lievä pettymys.

United Bankers keräsi katsauskaudella rahastoihinsa noin 15 MEUR uutta pääomaa. Uudet merkinnät kohdistuivat pääosin Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahastoon sekä muutamaan osakerahastoon. UB Metsä oli lunastuksille auki toista kertaa tänä vuonna, ja varoja nostettiin rahastosta noin 9 MEUR:n edestä. Kokonaisuutena joulukuu sujui mielestämme yhtiön osalta kelvollisesti.

Aktian osalta kulunut kuukausi sujui vaisusti. Nettona yhtiön rahastoista poistui pääomia yhteensä noin 15 MEUR. Lunastuksista pääosa kohdistui Pohjoismaiden ja Euroopan osakerahastoihin ja merkinnöistä puolestaan matalamman palkkiotason lyhyen koron yrityslainarahastoon. Odotamme yhtiöltä edelleen parempia näyttöjä ja myynnin selkeää tasokorjausta, jotta se kykenee hyödyntämään Taaleri-kaupan mukanaan tuomat mahdollisuudet.

EAB:n osalta joulukuun raportti ei tarjonnut oleellisia yllätyksiä nettomerkintöjen ollessa lievästi plussan puolella.

Muistutamme sijoittajia, että rahastopääomien kehitystä tulisi yksittäisten kuukausien lisäksi seurata myös pidemmällä aikavälillä. Sijoittajien on lisäksi syytä huomata, että sijoitusrahastopääomien merkitys vaihtelee yhtiöittäin merkittävästi.

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Aktia Pankki on vuonna 1825 perustettu suomalainen finanssikonserni, joka tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, varainhoito- ja henkivakuutuspalveluiden valikoimastaan. Konsernin maantieteelliseen toiminta-alueeseen kuuluvat Suomen rannikko, pääkaupunkiseutu ja sisämaan kasvukeskukset.