Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Privanet
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 0.30 EUR
Kurssi: 0.40 EUR
Kurssi hetkellä: 25.2.2020 - 6:17

Privanet julkaisee H2’19-raporttinsa perjantaina. Joulukuun negatiivisen tulosvaroituksen takia surkea H2-tulos on jo pääosin tiedossa, ja samalla yhtiö antoi jo ohjeistuksen vuodelle 2020 arvioiden liiketuloksen olevan positiivinen. Toistuvien tulosvaroituksien takia yhtiön antama ohjeistus ei välttämättä herätä suurta luottamusta, minkä takia raportista haetaan konkreettisia tukipisteitä tuloskäänteeseen sekä ohjeistuksen toteutumiseen. Lisäksi rajusti tappiollisen H2-tuloksen jälkeen Privanetin taseeseen ja likviditeettitilanteen tarkastelu on jälleen ajankohtainen. Kokonaisuudessaan sijoittajat hakevat raportista selkeitä linjauksia tulevaisuuden kehitykseen sekä liiketoiminnan elvyttämiseen vaikeiden viime vuosien jälkeen.

Privanet antoi 19.12. ruman tulosvaroituksen, jonka mukaan yhtiön 2019 liiketulos oli noin 11 MEUR tappiolle taseessa olevien arvopapereiden alaskirjausten (3,8 MEUR) ja uusien kuluvarausten (2,4 MEUR) vuoksi. Vaikka oikaisisimme näistä kaikista tulevan -6,2 MEUR kertaluontoisena eränä, H2-liiketulos olisi silti noin 3,8 MEUR tappiolla. Kummalliseksi Privanetin 2019 tuloksen tekee se, että konsernin sijoituspalvelutoiminnan tuotot, jotka ovat verrattavissa liikevaihtoon, jäivät noin 0,9 MEUR negatiiviseksi vuonna 2019 (2018: 8,3 MEUR). Tämä johtui vahvasti negatiivisista käyvän arvon muutoksista, jotka olivat yhtiöltä saamiemme tietojen mukaan yhteensä noin -5,5 MEUR. Vuosi 2019 olikin yhtiölle todella vaikea pidempiaikaisten ongelmien syvennyttyä edelleen.

H2:lla tehtyjen alaskirjausten taustalla on yhtiön mukaan strateginen päätös, jonka mukaan oman taseen kautta harjoitettavasta sijoitustoiminnasta pääsääntöisesti luovutaan. Konsernin omistamien arvopapereiden osalta pyrittiin silloin arvostuksiin, joilla niistä voidaan irtautua lyhyellä aikavälillä. Hallituksen tekemää 2,4 MEUR:n kuluvarausta ”koskien yhtiön aiemman johdon aikaisista liiketoimista mahdollisesti realisoituvia vastuita sekä saamisten arvonalentumisia” nykyjohto ei kommentoinut tarkemmin, mutta oletuksemme mukaan nämä liittyvät tapaus Lapikseen. Haemme lisätietoja myös tähän liittyen tilinpäätöksen yhteydessä.

Privanetin mittakaava huomioiden todella merkittävä H2-tappio nostaa epävarmuutta myös yhtiön taseen kestävyyden suhteen. Privanetin mukaan mittavista alaskirjauksista huolimatta konsernin vakavaraisuus säilyy riittävällä tasolla, konsernin likviditeetti on vahvistunut H2:lla ja arvopapereiden realisoinnin edistämisellä tavoitellaan osaltaan myös sen parantamisesta entisestään. On mielenkiintoista nähdä, miten tässä on onnistuttu. Oletettavaa on, että Privanet on myynyt ainakin osan (alaskirjatuista) sijoituksista ja vahvistanut siten kassavirtaansa sekä likviditeettitilannettaan.

Lisäksi Privanet arvioi jo tulosvaroituksen yhteydessä konsernin liiketuloksen vuodelta 2020 olevan positiivinen. Tämän hetken näkemyksemme perusteella positiivinen liikevoitto on saavutettavissa erittäin ohuella kulurakenteella, sillä suuria tulovirtoja on vaikea nähdä. Privanetin mukaan strategiset panostukset on tarkoitus suunnata ennen kaikkea Premarket -jälkimarkkinapaikan kehittämiseen ja rahoitusjärjestelyihin entistä suuremmille kohdeyhtiöille. Vaikka tämä strategia on mielestämme perusteltu, näemme siinä myös merkittäviä haasteita. Näkyvyys lähivuosien tuloskehitykseen on edelleen todella heikko, joten raportista haetaan erityisesti konkreettisia suunnitelmia sekä tulovirran että kulurakenteen suhteen.

Käy kauppaa. (Skarta Group)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto -0,9 4,4 4,7
- kasvu-% -110,6% -603,3% 5,0%
Liikevoitto (EBIT) -11,1 -0,8 0,0
- EBIT-% 1 259,0% -17,9% 1,0%
EPS (oik.) -0,55 -0,03 0,02
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -0,7 -15,2 23,2
EV/EBITDA -1,4 -20,4 16,8
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Skarta on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Rakennamme puhtaampaa tulevaisuutta – elinympäristöä, johon kuuluvat puhdas vesi ja energia sekä kestävä infrastruktuuri. Keskitymme liiketoiminnassamme erikoisrakentamisen lisäksi muun muassa hiilineutraaleihin teollisuus- ja tuulivoimahankkeisiin. Tavoittelemme kannattavaa kasvua ja näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia kaikilla liiketoiminta-alueillamme.