Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Privanet
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 0.60 EUR
Kurssi: 0.70 EUR
Kurssi hetkellä: 20.11.2019 - 7:15

Laskemme Privanetin suosituksen myy -tasolle (aik. vähennä) ja tavoitehintamme 0,60 euroon (aik. 0,82 euroa). Privanetista yli 20 % omistava Mash Group on ajautunut maksuvaikeuksiin ja yhtiön maksuviive voi johtaa pian yli 190 MEUR:n velvoitteiden erääntymiseen. Tämä asettaa synkän varjon Mashin Privanet-omistuksen päälle, ja lisäksi Privanet on välittänyt Mashin velkakirjoja ja osakkeita asiakkailleen. Vaikka vaikutuksia Privanetiin on vaikea arvioida, Mashin ongelmat todennäköisesti heikentävät edelleen sijoittajien luottamusta ja odotamme painetta osakekurssiin.

Privanetista yli 20 % omistava Mash on ajautunut maksuvaikeuksiin

Mash Group ei yhtiön velkasijoittajille lähettämän tiedotteen mukaan ole pystynyt suorittamaan 14.11.2019 tiettyjä joukkovelkakirjojen mukaisia maksujaan. Jos Mashin maksamattomia summia ja tiettyjä muita velvoitteita (ilmeisesti noin 50 MEUR) ei saada suoritettua torstaihin (21.11.2019) mennessä, maksuviive voi johtaa yli 190 MEUR:n velvoitteiden erääntymiseen ristiinerääntymisehtojen vuoksi. Mashin mukaan yhtiön vahva kasvu on sitonut huomattavasti pääomia ja kasvattanut kustannuksia, eikä joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoitusta ei olla voitu suorittaa suunnitellusti pääoman saatavuuden haasteista johtuen. Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle 25.11.2019 päättämään siitä, tulisiko yhtiön hakea yrityssaneerausmenettelyn aloittamista. Mash ehdottaa tilanteeseen myös vapaaehtoista vaihtoehtoista menettelyä, jonka ytimenä on käsityksemme mukaan velkakirjojen konvertoiminen uusiksi osakkeiksi.

Välilliset vaikutukset  Privanetin osakkeeseen voivat olla merkittäviä

Emme ota kantaa Mash Groupin liiketoimintaan tai rahoitustilanteeseen, koska emme tunne yhtiötä riittävän hyvin. Mielestämme uutinen Mashin rahoitusvaikeuksista, mahdollisesta velkojen uudelleenjärjestelystä tai negatiivisessa skenaariossa peräti konkurssista on Privanetin kannalta negatiivinen. On vaikea nähdä, etteikö Mashin likviditeettikriisi aiheuttaisi negatiivisia muutoksia yhtiön nykyisten omistajien sijoituksien arvossa. Privanet on välittänyt asiakkailleen sekä Mashin joukkovelkakirjoja että osakkeita (Mash, aiemmin Euroloan Group, teki Aroundissa rahoituskierroksen keväällä 2017). Näin ollen Privanetin asiakkailla on todennäköisesti ollut oleellisia omistuksia Mashissa, mikä voi heikentää muutenkin koetuksella ollutta sijoittajien luottamusta Privanetia kohtaan. Ainakin historiassa Mashin velkakirjat ovat arviomme mukaan olleet Privanetille merkittävä tuote. Lisäksi yli 20 %:n omistuksen mahdollinen joutuminen yrityssaneerausmenettelyyn aiheuttaa epävarmuutta osakkeenomistajille. Kyseessä on suhteellisen likvidi, mielestämme ei-strateginen omaisuuserä, joten se voisi joutua saneerauksessa myytäväksi. Merkittävän omistuksen mahdollinen myyminen asettaa mielestämme painetta osakekurssiin, ennen kuin tilanne selkeytyy. 

Arvostuksessa vaikea nähdä tukipisteitä

Privanetin markkina-arvo on noin 14 MEUR ja arvostustaso on teoriassa alhainen, jos yhtiö palaisi aidosti kannattavaksi tai lähellekään historiallisia tulostasoja. Tästä ei ole kuitenkaan merkkejä eikä yhtiöllä ole selkeää strategiaa siitä, miten tähän pyritään. Olemme laskeneet lähivuosien ennusteitamme selvästi, kun näkyvyys tulosparannusajureihin on edelleen epäselvä. Ilman lisänäkyvyyttä tulospohjaisiin arvostuskertoimiin on mielestämme mahdotonta nojata, joten Privanetin arvoa täytyy hahmottaa tasesubstanssin ja yhtiön omistuksien kautta. P/B-luku (2019e) on noin 0,9x, mikä ei mielestämme ole nykytilanteessa houkutteleva liiketoiminnan heikon tilanteen, mahdollisien Lapis-seuraamuksien ja taseeseen liittyen riskien (mm. tasesijoituksien arvostustasot) takia. Asetamme toistaiseksi tavoitehintamme 0,60 euroon, missä Privanetin ”optioarvo” alkaisi olla mielenkiintoinen. ”Optiolla” tarkoitamme tässä esimerkiksi yhtiön myyntiä, strategista käännettä uuteen suuntaan sekä selkeää tuloskäännettä.

Käy kauppaa. (Skarta Group)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 8,3 6,6 7,0
- kasvu-% -40,6% -20,8% 5,9%
Liikevoitto (EBIT) -3,4 -0,4 0,8
- EBIT-% -40,6% -6,0% 11,6%
EPS (oik.) -0,22 0,00 0,05
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -3,6 -152,5 13,1
EV/EBITDA -5,0 -1 011,4 9,5
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Skarta on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Rakennamme puhtaampaa tulevaisuutta – elinympäristöä, johon kuuluvat puhdas vesi ja energia sekä kestävä infrastruktuuri. Keskitymme liiketoiminnassamme erikoisrakentamisen lisäksi muun muassa hiilineutraaleihin teollisuus- ja tuulivoimahankkeisiin. Tavoittelemme kannattavaa kasvua ja näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia kaikilla liiketoiminta-alueillamme.