Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Privanet: osake painui jo kriisitasolle

Analyytikon kommentti 27.11.2019 7:43 Skarta Group
Yhtiö: Privanet
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.50 EUR
Kurssi: 0.48 EUR
Kurssi hetkellä: 27.11.2019 - 7:28

Laskemme Privanetin tavoitehintamme 0,50 euroon (aik. 0,60 euroa), mutta nostamme suosituksen vähennä-tasolle (aik. myy). Osakekurssin yli 30 %:n romahduksen jälkeen Privanetista yli 20 % omistavan Mashin ajautuminen maksuvaikeuksiin on mielestämme huomioitu osakekurssissa jo varsin voimakkaasti, ja tuntuvan kurssilaskun jälkeen Privanetin markkina-arvo on poljettu todella alas. Emme näe silti vieläkään selkeitä tukitasoja tai positiivisia ajureita osakkeelle, minkä takia suosituksemme pysyy negatiivisella puolella odottaessamme tilanteen selkeytymistä.

Mashin ylimääräinen yhtiökokous päätti hakemuksesta velkasaneeraukseen

Privanetista yli 20 % omistava Mash ajautui likviditeettikriisiin, kun yhtiö ei kyennyt maksamaan joukkovelkakirjalainoihin perustuvaa 17,7 MEUR:n erääntynyttä maksua torstaina 14.11.2019. Yhteensä erääntyneitä maksuvelvoitteita oli ilmeisesti noin 50 MEUR, ja ristiinerääntymisehtojen nojalla kaikille konsernin yhteensä noin 190 MEUR:n lainoille voidaan vaatia välitöntä takaisinmaksua. Mash kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen pidettäväksi 25.11., mikä päätti hyväksyä mahdollisen yrityssaneerauksen aloittamisen. Hallitus painotti kuitenkin, että hakemuksen tekeminen ja päätös voidaan peruttaa ja peruutetaan, mikäli yhtiön meneillään oleva vapaaehtoinen vaihtotarjous tai muu neuvoteltu menettely saavuttaa riittävän hyvän tuloksen yhtiölle. Mash tulee neuvottelemaan velkojiensa kanssa yhtiön kannalta parhaista ratkaisuvaihtoehdoista. Yhtiö tiedotti asiasta eilen.

Ongelmat heijastuivat odotetusti Privanetin osakkeeseen

Uutinen Mashin likviditeettikriisistä sekä nyt yhä todennäköisemmästä ajautumisesta velkasaneeraukseen on Privanetille negatiivinen. Mainehaitta on jo nähtävissä osakekurssissa, ja Privanet on myös välittänyt asiakkailleen sekä Mashin joukkovelkakirjoja että osakkeita (Mash, aiemmin Euroloan Group, teki Aroundissa rahoituskierroksen keväällä 2017). Näin ollen Privanetin asiakkailla on todennäköisesti ollut oleellisia omistuksia Mashissa, mikä voi heikentää muutenkin koetuksella ollutta sijoittajien luottamusta Privanetia kohtaan. Ainakin historiassa Mashin velkakirjat ovat arviomme mukaan olleet Privanetille merkittävä tuote. Lisäksi yli 20 %:n omistuksen mahdollinen joutuminen yrityssaneerausmenettelyyn aiheuttaa epävarmuutta osakkeenomistajille. Kyseessä on suhteellisen likvidi, mielestämme ei-strateginen omaisuuserä, joten se voisi joutua saneerauksessa myytäväksi. Merkittävän omistuksen mahdollinen myyminen voi mielestämme asettaa painetta osakekurssiin ennen kuin tilanne selkeytyy. Kirjoitimme Mashin vaikeuksista ja mahdollisista vaikutuksista Privanetiin laajemmin edellisessä päivityksessämme.

Osakkeen hinnoittelu on nyt jo kriisitasolla

Osakekurssin yli 30 %:n romahduksen jälkeen Privanetin markkina-arvo on painunut alle 10 MEUR:n tason ja arvostus on teoriassa alhainen, jos yhtiö palaisi aidosti kannattavaksi. Tästä ei ole kuitenkaan merkkejä, eikä arvostus saa poikkeuksellisen heikon näkyvyyden takia tulospohjaisista arvostuskertoimista mitään tukea. Privanetin arvoa täytyy hahmottaa tasesubstanssin ja yhtiön omistuksien kautta. P/B-luku (2019e) on nyt noin 0,6x, mikä indikoi jo lähes kriisiyhtiön tasoja. Tasearvoon nojaamista vaikeuttaa kuitenkin tasesijoituksien arvostuksiin liittyvä epävarmuus, heikko likviditeetti, mahdolliset Lapis-seuraamukset (eivät heijastu taseeseen) sekä itse liiketoiminnan heikko tilanne. Mielestämme Privanetin osakkeen pitäisi kuitenkin alkaa löytämään tukea arvostuksesta, koska nykykurssilla yhtiön liiketoiminnalle ei käytännössä jää arvoa. Jatkuvien negatiivisten uutisten takia tilanne on tuskin kuitenkaan nopeasti muuttumassa ilman strategisia liikkeitä. Emme vieläkään näe osakkeella nousuajureita ja osakkeen riskiprofiili on edelleen poikkeuksellisen korkea. Siten jäämme odottamaan tilanteen selkeytymistä vähennä-suositukselle

Käy kauppaa. (Skarta Group)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 8,3 6,6 7,0
- kasvu-% -40,6% -20,8% 5,9%
Liikevoitto (EBIT) -3,4 -0,4 0,8
- EBIT-% -40,6% -6,0% 11,6%
EPS (oik.) -0,22 0,00 0,05
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -3,6 -104,8 9,0
EV/EBITDA -5,0 -654,1 5,9
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Skarta on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Rakennamme puhtaampaa tulevaisuutta – elinympäristöä, johon kuuluvat puhdas vesi ja energia sekä kestävä infrastruktuuri. Keskitymme liiketoiminnassamme erikoisrakentamisen lisäksi muun muassa hiilineutraaleihin teollisuus- ja tuulivoimahankkeisiin. Tavoittelemme kannattavaa kasvua ja näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia kaikilla liiketoiminta-alueillamme.