Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Olemme laskeneet Privanetin tavoitehinnan 0,67 euroon (aik. 1,00 euroa) ja toistamme vähennä-suosituksemme. Privanet antoi eilen ruman negatiivisen tulosvaroituksen, jonka perusteella 2018 tulos on rajusti tappiolla. Olemme laskeneet lähivuosien tulosennusteita voimakkaasti, vaikka yhtiö kertoi eilen myös suurista kululeikkauksista. Yhtiön markkina-arvo on eilisen laskun jälkeen noin 10 MEUR, mutta yhä syvenevät ongelmat jatkavat liiketoiminnan pohjan murentamista ja heikentävät merkittävästi myös näkymiä. Joukkorahoitusliiketoiminnan potentiaali hautautuu tällä hetkellä suurien ongelmien alle.  

  • Privanet antoi eilen negatiivisen tulosvaroituksen, jonka mukaan yhtiön vuoden 2018 liiketulos on noin 3 MEUR tappiolla ja liikevaihto jää vain 8 MEUR:oon. Kyseessä on raju varoitus, sillä aiemmin yhtiö arvioi liiketuloksen jäävän selvästi edellisvuoden liiketuloksesta (2017: 4,8 MEUR) ja liikevaihdon jäävän jonkin verran edellisvuodesta (2017: 14,0 MEUR). Ennustimme aikaisemmin 2018 liikevoiton olevan 0,9 MEUR, joten leikkaus oli suuri. Liiketulosta painoivat yhtiön mukaan erityisesti merkittävän projektin tuloutumisen viivästyminen, raskas kulurakenne, kertaluontoiset alaskirjaukset sekä myynnin yleinen heikentyminen. Lisäksi markkinaturbulenssi ja yhtiön saama negatiivinen julkisuus ovat heikentäneet myyntiä, mikä on todella huolestuttavaa. Vaikka epäilemme tulosvaroituksen suuruuden johtuneen erityisesti suuren projektin tulojen viivästymisestä, muodostui vuodesta 2018 Privanetille katastrofaalinen.  
  • Privanet kertoi aloittavansa säästöohjelman, jonka tavoitteena on saavuttaa noin 5 MEUR:n kulusäästöt vuositasolla. Yhtiön kulut olivat vuonna 2018 noin 10,6 MEUR, joten yhtiö suunnittelee lähes kulurakenteen puolittamista. Edessä on siis suuria rakennemuutoksia, ja toteutuessaan säästöt muokkaavat voimakkaasti koko yhtiön liiketoimintaa. Osana säästöohjelmaa yhtiö aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat yhteensä noin 50 henkilöä ja voivat johtaa enintään 35 työpaikan vähenemiseen. Vähennykset, jotka voidaan toteuttaa mm. irtisanomisin sekä ulkoistuksilla, ovat todella suuria huomioiden yhtiön koko (H1’18 henkilöstö: 61).
  • Privanet ei toistaiseksi tarkentanut kulusäästöjen jakautumista, ajoittumista tai niihin liittyviä kuluja, mikä vaikeuttaa merkittävästi lähivuosien kehityksen ennustamista. Olemme leikanneet lähivuosien ennusteita kuitenkin voimakkaasti (50-80 %), koska surkean vuoden jälkeen odotamme yhtiöltä näyttöjä ennen merkittävien tulosparannuksien ennustamista kulusäästöistä huolimatta. Todennäköisesti vuoden 2019 tulos on myös heikko kertaluontoisien kulujen takia. Ennusteemme tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä, jolloin odotamme myös lisätietoja yhtiön taseesta. Privanet aikoo lisäksi muuttaa fokusta selvästi enemmän jatkuvaa kassavirtaa tuottavien toimintojen suuntaan ja pienentää oman sijoitustoiminnan riskiä. Yhtiön haasteena on ollut jatkuvasti oman taseen kautta tehtävät sijoitukset (pahin esimerkki tapaus Lapis) ja yleensäkin vahva transaktiovetoisuus, joten suunta muutoksissa on ehdottomasti oikea.  
  • Privanetin käypää arvoa ei voi tällä hetkellä luotettavasti määrittää, koska kestävästä tuloskunnosta ei ole näyttöjä, näkyvyys tuloskehitykseen on surkea ja Lapis-oikeudenkäynnin lopputulemaa on erittäin vaikea arvioida (merkittävä lisäriski). Vaikka Privanetin markkina-arvo (10 MEUR) on laskenut syvemmälle pohjamutiin ja P/B-luku on 0,9x, suosittelemme sijoittajia välttämään osaketta ainakin näkyvyyden parantumiseen asti. Ongelmat vaikuttaisivat olevan jo niin suuria, että ne haittaavat jo merkittävästi myös yhtiön joukkorahoitus-liiketoimintaa (Around, RealInvest ja Funded By Me), missä potentiaalia olisi mielestämme merkittävästi. Tämä on erittäin huolestuttavaa, ja ainakin lyhyellä aikavälillä ongelmat hautaavat alleen yhtiön potentiaalin. Jäämme odottamaan yhtiöltä todisteita tuloskunnon parantumisesta, aikaisempien virheiden hallintaan saamisesta ja yhtiön nyt käynnistyneen muutosprosessin onnistumisesta.

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot