Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Privanetin yhtiöseuranta päättyy

Analyytikon kommentti 04.05.2020 6:12 Skarta Group

Inderesin seuranta Privanetista loppuu yhtiöseurantasopimuksen päättyessä. Emme anna enää yhtiölle suositusta (aik. myy) tai tavoitehintaa (aik. 0,30 €). Aloitimme Privanetin seurannan kesällä 2016 pian yhtiön First North -listautumisen jälkeen ja yhtiö ylsi kohtuullisen hyviin tuloksiin 2016 ja 2017. Vuoden 2018 aikana yhtiön liiketoiminnassa nähtiin raju käänne heikompaan ja ongelmien kierre on jatkunut viime aikoihin asti. Sijoittajien kannalta kehitys on ollut tuhoisaa osakkeen romahdettua yli 90 %. Näkemyksemme osakkeesta on ollut negatiivinen helmikuusta 2018 asti. Tällä hetkellä Privanet etsii uutta suuntaa liiketoiminnalleen.

Privanetin liiketoiminta ajautui ongelmiin

Privanetin pörssitaipaleen alku oli suhteellisen vakaa, ja yhtiö pystyi raportoimaan kohtuullisen hyvät tulokset vuosina 2016 ja 2017. Tämän jälkeen tilanne kuitenkin heikkeni nopeasti ja vuosi 2018 oli Privanetille karmea, kun tapaus Lapis räjähti yhtiön käsiin (myöhemmin vahingonkorvausvaatimuksia) ja markkinatilanteen yleinen heikentyminen johtivat tappiolliseen tulokseen. Samalla Lapis-kohu iski myös Privanetin myyntivoimaan ja pääomien kuihtuminen rajoitti jo liiketoiminta- ja sijoitusmahdollisuuksia. Yhtiön likviditeettitilanne oli vuoden 2018 aikana välillä todella kireä ja yhtiö oli mielestämme pahimmillaan vaarassa ajautua konkurssiin, ellei se olisi onnistunut keräämään uutta pääomaa erääntyvän lainan takaisinmaksuun. Vuosi 2019 alkoi rajulla tulosvaroituksella sekä voimakkailla säästötoimilla, kun yhtiö pyrki käytännössä puolittamaan kulurakenteensa. Talous- ja rahoitustilanne oli jälleen heikko, mutta tilanne vakautui ainakin väliaikaisesti Kim Wiion noustua yhtiön suurimpien omistajien joukkoon suunnatuilla osakeanneilla. Wiio nousi myöhemmin kesällä 2019 Privanetin suurimmaksi omistajaksi ohi Mash Groupin, joka ajautui vaikeuksiin vuoden 2019 lopussa. Tämän jälkeen Mashin omistusosuus on edelleen puolittunut ja merkittäviksi omistajiksi ovat nousseet uusi toimitusjohtaja sekä nykyinen hallitus.

Uutta alkua etsimässä

Privanetin toimitusjohtajaksi nousi lokakuussa 2019 Riku Lindström, minkä jälkeen yhtiön aiempi johtoryhmä sekä hallitus on vaihtunut käytännössä kokonaan. Muutama kuukausi tämän jälkeen vuoden 2019 lopussa Privanet antoi jälleen todella rajun tulosvaroituksen, ja negatiivinen kierre syveni edelleen. Rajun varoituksen taustalla oli kuitenkin merkittävin osin suuret alaskirjaukset ja yhtiön strateginen päätös, jonka mukaan oman taseen kautta harjoitettavasta sijoitustoiminnasta pääsääntöisesti luovutaan. Huomioiden näiden sijoituksien aiemmin aiheuttamat tuhot, tämä oli ymmärrettävää. Lisäksi myös joukkorahoitusalustojen (Around ja RealInvest) edellytykset tehdä merkittävää tulosta ovat heikentyneet. Vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteydessä Privanet kertoikin etsivänsä uusia liiketoimintoja, ja poisti samalla aiemman positiivista liikevoittoa vuonna 2020 ennakoineen ohjeistuksen. Käsityksemme mukaan Privanet panostaa nyt erityisesti Privanet-jälkimarkkinapaikkaan, joka on Suomen suurin listaamattomien yhtiöiden kauppapaikka. Liiketoiminnassa on potentiaalia sen johtavan markkina-aseman kautta, vaikka historiassa sen ansainta on osoittautunut hankalaksi.

Päätämme osakkeen seurannan

Privanetin seuranta on perustunut yhtiön ja Inderesin väliseen yhtiöseurantasopimukseen. Valitettavasti emme enää tarjoa sijoittajayhteisöllemme ja Privanetin omistajille analyysiseurantaa. Yhtiöllä ei ole muita analyysitoimittajia, ja suosittelemme sijoittajia seuraamaan ensisijaisesti yhtiön omaa pörssi- ja sijoittajaviestintää. Vanhat analyysimme yhtiöstä on luettavissa inderes.fi/fi/yhtiot/privanet. Tietoa yhtiöstä sijoituskohteena on yhtiön omilla sijoittajasivuilla.

Käy kauppaa. (Skarta Group)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot

Skarta on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Rakennamme puhtaampaa tulevaisuutta – elinympäristöä, johon kuuluvat puhdas vesi ja energia sekä kestävä infrastruktuuri. Keskitymme liiketoiminnassamme erikoisrakentamisen lisäksi muun muassa hiilineutraaleihin teollisuus- ja tuulivoimahankkeisiin. Tavoittelemme kannattavaa kasvua ja näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia kaikilla liiketoiminta-alueillamme.