Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Privanet
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 0.30 EUR
Kurssi: 0.46 EUR
Kurssi hetkellä: 30.1.2020 - 6:24

Privanetissa on tapahtunut viime päivinä merkittäviä omistusjärjestelyitä, kun yhtiön uusi toimitusjohtaja Riku Lindström ja talousjohtaja Mikael Westerlund ovat ostaneet huomattavia määriä yhtiön osakkeita. Myös hallituksen jäsen Kim Wiio (Mininvest Oy) on kasvattanut edelleen omistustaan Privanetissa ja omistaa nyt ilmeisesti noin 31,78 % yhtiön osakkeista. Huomautamme, että First North -yhtiöitä ei koske vastaava ostotarjousvaatimus kuin virallisen pörssilistan yhtiöitä, joten 30 %:n omistuksen ylittäminen ei käsityksemme mukaan velvoita Wiioa tekemään ostotarjousta koko yhtiöstä. Olemme aikaisemmin käsitelleet asiaa täällä.

Merkittävä osa sisäpiirin ostamista osakkeista on oletettavasti tullut Mash Groupilta, jonka omistus Privanetissa on pienentynyt merkittävästi. Vuoden 2019 lopussa Mash Group omisti noin 20,13 % Privanetista, mutta sisäpiirikauppatiedotteiden jälkeen omistusosuus on oletettavasti laskenut noin 13,22 %:n tasolle. Omistuksen pienentyminen on positiivista, koska Mash Groupin rahoitusongelmien takia sen suuri omistus on näkemyksemme mukaan aiheuttanut osakkeeseen painetta. Positiivista vaikutusta korostaa se, että merkittävä osa osakkeista on päätynyt Privanetin johdolle. Mash Group on kuitenkin edelleen suuri omistaja Privanetissa, joten paine ei ole kokonaan poistunut.

Alla olevaan taulukkoon olemme keränneet omistukset ja muutokset holdings.se -palvelusta, joka ei välttämättä sisällä kaikki toteutuneita kauppoja. Tammikuussa 2020 toistaiseksi tiedotetut sisäpiirikaupat löytyvät myös täältä.

Muissa merkittävissä omistajissa ei käsityksemme mukaan ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Privanetilla on yhteensä 20 054 317 osaketta. Huomautamme, että kauppoja on voinut tapahtua viime päivinä enemmänkin, mutta niistä ei ole vielä tiedotettu. Emme tee toistaiseksi muutoksia näkemykseemme osakkeesta, mutta toteamme, että Mash Groupin omistuksen pienentyminen ja johdon ostot ovat mielestämme positiivinen signaali Privanetille. Paremman kuvan yhtiön tilanteesta saamme kuitenkin vasta, kun Privanet julkistaa tilinpäätöksensä 28.2.2020.

Käy kauppaa. (Skarta Group)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto -0,9 4,4 4,7
- kasvu-% -110,6% -603,3% 5,0%
Liikevoitto (EBIT) -11,1 -0,8 0,0
- EBIT-% 1 259,0% -17,9% 1,0%
EPS (oik.) -0,55 -0,03 0,02
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -0,8 -17,4 26,6
EV/EBITDA -1,5 -23,5 19,5
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Skarta on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Rakennamme puhtaampaa tulevaisuutta – elinympäristöä, johon kuuluvat puhdas vesi ja energia sekä kestävä infrastruktuuri. Keskitymme liiketoiminnassamme erikoisrakentamisen lisäksi muun muassa hiilineutraaleihin teollisuus- ja tuulivoimahankkeisiin. Tavoittelemme kannattavaa kasvua ja näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia kaikilla liiketoiminta-alueillamme.