Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: PunaMusta Media
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 5.90 EUR
Kurssi: 6.15 EURKurssi hetkellä: 14.11.2019 - 6:06

PunaMusta Media kertoi eilen strategiasta ja taloudellisista tavoitteista vuosille 2020-2021. Yhtiön mukaan uusi strategia keskittyy operatiivisen tehokkuuden parantamiseen ja kasvuun, vahvaan markkina-asemaan sekä uusien teknologioiden käyttöönottoon ja digipalvelujen kehittämiseen vastuullisesti asiakkaiden tarpeisiin.

Strategian taustaoletuksina on, että digitalisaation ja kaupungistumisen luomat megatrendit muokkaavat edelleen voimakkaasti paino- ja lehtitoimialaa, mikä laskee printtimedian kysyntää ja kasvattaa vastaavasti digitaalisen median ja valmiiden painamisen ratkaisujen kysyntää. Lisäksi yhtiö odottaa, että erityisesti painotoimialalla vastuullisuus ja ekologisten ratkaisujen sekä kotimaisuuden arvostus lisääntyvät ilmastonmuutoskeskustelun myötä, ja painotoimialalla konsolidoituminen tervehdyttää alan kehitystä.

Strategiakauden päätavoitteina yhtiöllä on 1) olla ketterä ja luotettava kumppani asiakkailleen, 2) kannattavuuden parantaminen, ja 3) johtava markkina-asema. Taloudellisina tavoitteina yhtiöllä on 1) liikevaihdon osalta vuosittainen kasvu, 2) sijoitetun pääoman tuotolla mitattuna yli 8 %:n kannattavuus, sekä 3) rahoitusrakenteen osalta yli 40 %:n omavaraisuusaste sekä alle 2,5x nettovelan suhde käyttökatteeseen.

Näkemyksemme mukaan yhtiön uusi strategia ei sisällä merkittäviä yllätyksiä ja on luontaista jatkumoa yhtiön viime vuosina toteuttamalle yritysjärjestelyvetoiselle kasvulle ja painotoimialan konsolidoinnille. Pidämme myös yhtiön taloudellisia tavoitteita realistisina ja ne ovat suunnilleen linjassa ennusteisiimme. Kasvun osalta tavoitteiden saavuttaminen vaatii kuitenkin meidän arviomme mukaan yritysostojen jatkamista, sillä odotamme sekä lehti- että painotoimialan orgaanisen kasvun olevan lievästi negatiivista lähivuodet ja kokonaisliikevaihdon kehityksen olevan vakaata. Kannattavuutta tukee lähivuosina pääasiassa viimeisen 12 kk:n aikana toteutetut merkittävät tehostustoimet, joiden yhteenlaskettu vaikutus vastaa liikevoittotasolla vuoden 2021 lopulla arviomme mukaan yli 3,0 %:n positiivista tulosvaikutusta vuoden 2019 tasoon verrattuna (2019e EBIT-% 2,3 %). Ennusteemme vuoden 2021 sijoitetun pääoman tuotolle on 8,4 %, kun se oli Q3’19:n lopussa noin 3 %.

Käy kauppaa. (PunaMusta Media)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Aho

Petri Aho

Analyytikko

Lisätiedot

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 710 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 107 miljoonaa euroa.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 87,6 107,6 111,6
- kasvu-% 15,6% 22,8% 3,7%
Liikevoitto (EBIT) 0,7 2,4 5,7
- EBIT-% 0,8% 2,3% 5,1%
EPS (oik.) 0,08 0,29 0,39
Osinko 0,25 0,25 0,39
P/E (oik.) 76,2 21,2 15,9
EV/EBITDA 14,7 9,0 6,4
Osinkotuotto-% 4,0% 4,1% 6,3%
Uusimmat ennusteet