Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: PunaMusta Media
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 5.80 EUR
Kurssi: 6.70 EUR
Kurssi hetkellä: 26.4.2021 - 6:25

PunaMusta Median perjantain julkaisemat Q1-luvut jäivät operatiivisen tuloksen osalta ennusteistamme. Tuloksellisesti alkuvuoden pelasti kuitenkin huomattavat rahoitustuotot. Lyhyellä tähtäimellä yhtiö kärsii edelleen pandemian vaikutuksista, mutta odotamme yhtiön tuloskunnon elpyvän H2:sta alkaen. Emme tehneet olennaisia ennustemuutoksia lähivuosille, joilta odotamme tuntuvaa tuloskasvua. Osakkeen arvostus mielestämme kuitenkin hinnoittelee jo näitä odotuksia. Siten toistamme vähennä-suosituksemme, mutta nostamme tavoitehintamme 5,8 euroon (aik. 5,3 euroa).

Arvopaperisalkku kannatteli operatiivisesti haastavalla kvartaalilla

PunaMusta Median perjantaina julkaisemat Q1-luvut jäivät operatiivisesti odotuksistamme. Yhtiön Q1-liikevaihto laski 11 % 24,3 MEUR:oon alittaen 4 %:n laskua odottaneen ennusteemme. Tämän taustalla oli etenkin Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan odotuksiamme vaimeampi liikevaihtotaso voimakkaampien rajoitustoimien värittämällä kvartaalilla. Odotuksiamme vaimeampi liikevaihtovolyymi heijastui myös liiketoiminnan luonne huomioiden operatiiviseen tulokseen ja Q1-liiketulos painui tappiolle (-1,1 MEUR vs. ennuste 0,3 MEUR). Tämän taustalla oli Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan odotuksiamme heikompi tulos ja ennusteita suuremmat poistot, kun taas Medialiiketoiminnan kannattavuus oli noin odotuksiemme mukaisella tasolla. Alemmilla tuloslaskelman riveillä nettorahoituskustannukset olivat arvopaperisalkun positiivisen kehityksen myötä selvästi odotuksiamme enemmän plussalla, minkä taustalla oli ainakin odotuksiamme suuremmat positiiviset arvopaperisalkun arvonmuutokset. Tätä peilaten Q1:n osakekohtainen tulos nousi 0,34 euroon ylittäen 0,18 euron ennusteemme.

Haastavan alkuvuoden perusteella laskimme ennusteita hieman Q2:n osalta

PunaMusta Media ei antanut vielä Q1-liiketoimintakatsauksen yhteydessä ohjeistusta vuodelle 2021, sillä yhtiön mukaan pandemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi sen näkymät ovat epävarmat. Yhtiö tarkentaa tulosohjeistustaan viimeistään H1-raportin yhteydessä. Teimme raportin jälkeen maltillisia ennusteiden tarkistuksia Q2:lle. Odotamme Q2:n olevan vielä yhtiölle haastava, kun pandemia rokottaa edelleen etenkin painoliiketoiminnan kysyntää. Odotamme kysynnän elpyvän kuitenkin H2:lla ja edelleen vuonna 2022. Ennustamme vuosien 2021-2022 liikevaihdon kasvavan palautuvaa kysyntää peilaten keskimäärin 3 % vuodessa. Suhteellisesti suurempi osuus liikevaihdosta tulee tarjonnan muutosta heijastellen korkeampikatteisista palveluista. Lisäksi odotamme yhtiön poistotason jatkavan supistumista sekä yhtiön saavan kulusäästöjä tällä hetkellä käynnissä olevista yt-neuvotteluista sekä laskevista kehityskuluista. Näiden ansiosta odotamme liikevoitto-%:n nousevan 0,8 %:iin vuonna 2021 ja edelleen 3,7 %:iin vuonna 2022.

Osake hinnoittelee jo tuloskäännettä

PunaMusta Median osake on voimakkaista tuloskasvuodotuksista huolimatta hinnoiteltu tulospohjaisesti haastavasti (P/E 2021-2022e 13-23x ja EV/EBIT 2022e 21x). Poistoja maltillisemman investointitason huomioiva P/kassavirta painuu lähivuosina kohtuulliselle 10x tasolle ja lieventää tulospohjaisten arvostuskertoimien laskuvaraa. Lisäksi yhä melko vakavaraisesta taseesta johtuen odotamme yhtiön maksavan valtaosan tuloksestaan osinkoina. Tämän ansiosta osake tarjoaa ennusteillamme kohtuullisen hyvää noin 2-5 %n osinkotuottoa lähivuosina, mutta tuotto-odotusta tämä ei riitä nostamaan houkuttelevalle tasolle.

 

Käy kauppaa. (PunaMusta Media)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 102,8 107,4 109,6
- kasvu-% -4,2% 4,5% 2,0%
Liikevoitto (EBIT) -2,5 0,9 4,1
- EBIT-% -2,4% 0,8% 3,7%
EPS (oik.) 0,02 0,52 0,29
Osinko 0,15 0,15 0,30
P/E (oik.) 239,6 13,0 23,1
EV/EBITDA 10,9 9,4 6,9
Osinkotuotto-% 2,7% 2,2% 4,5%
Uusimmat ennusteet

PunaMusta Media Oyj on vuonna 1874 perustettu kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka päätoimipaikka on Joensuu. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta.