Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: PunaMusta Media
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 5.60 EUR
Kurssi: 5.95 EUR
Kurssi hetkellä: 2.5.2022 - 5:34 Analyysi päivitetty: 1.5.2022

PunaMusta Median perjantaina julkaisemat Q1-luvut ylittivät ennusteemme odotuksiamme paremmin kehittyneiden Näkyvyyspalveluiden ansiosta. Arvioimme Näkyvyyspalveluiden kasvunäkymän vahvistuvan tapahtumien lisääntyessä. Tätä ja vastikään toteutettua yrityskauppaa peilaten olemme nostaneet lähivuosien ennusteitamme. Odotamme yhtiöltä edelleen selvästi vahvistuvaa operatiivista tulosta ja kassavirtaa lähivuosilta, mutta tämä on mielestämme jo heijastunut osakkeen arvostukseen. Siten toistamme vähennä-suosituksemme ja 5,6 euron tavoitehintamme.

Eteenpäin on menty

PunaMusta Median perjantaina julkaisemat Q1-luvut ylittivät ennusteemme. PunaMusta Median liikevaihto kasvoi Q1:llä noin 17 % vertailukaudesta 28,3 MEUR:oon. Yhtiön liikevaihdon kasvu oli ennusteitamme voimakkaampaa, jota selitti näkyvyyspalveluiden vahva kasvu. Noin kolmannes liikevaihdon kasvusta tuli yrityskauppojen siivittämänä, mutta arvioimme markkinan myös piristyneen selvästi tapahtumien lisäännyttyä neljänneksen lopussa. Kasvua heijastellen Q1-liiketulos parani -0,2 MEUR:oon ylittäen suurempaa -0,8 MEUR:n liiketappiota odottaneen ennusteemme. Kustannusinflaatio ja paperin heikko saatavuus kiusasi Medialiiketoiminnan kannattavuutta, mutta tätä paikkasi Näkyvyys- ja painopalveluiden kasvun painottuminen pääosin näkyvyys- ja digitaalisiin palveluihin, joiden parempi kannattavuus avitti operatiivisen tuloksen odotustemme yli. Alemmilla tuloslaskelman riveillä arvopaperisalkun arvonmuutoksien rasittamat nettorahoituskustannukset olivat linjassa odotustemme kanssa. Tätä peilaten Q1:n osakekohtainen tulos oli -0,09 euroon ollen odotuksiamme maltillisempi tappio.

Ennusteilla orgaanisia ja epäorgaanisia ajureita

PunaMusta Median toisti kuluvalle vuodelle annetun ohjeistuksen, jonka mukaan konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2021 tasoista. Koronapandemian painama vuoden 2021 vertailutaso ei muodosta erityisen haastavaa mittatikkua ja siten normalisoituvassa toimintaympäristössä ohjeistuksen tulisi olla helposti saavutettavissa. Odotuksiamme vahvempaa Q1-kehitystä mukaillen olemme nostaneet ennusteitamme etenkin Näkyvyys- ja painoliiketoiminnassa. Ennusteiden nostojen pääpaino oli Näkyvyyspalveluissa, jonka kasvunäkymä on piristynyt koronapandemian ja rajoituksien jäädessä taka-alalle, mikä mahdollistaa tapahtumien määrän kasvun. Teimme kuitenkin myös painopalveluiden ennusteisiimme positiivisia muutoksia. Kolmantena ajurina ennusteillemme toimi hiljattain toteutettu Coloro-yritysosto.

Odottamamme kassavirran parannus on jo hinnassa

PunaMusta Median osake on tuloskasvuodotuksista huolimatta hinnoiteltu tulospohjaisesti haastavasti (P/E 2023e 18x ja EV/EBIT 2023e 31x). Poistoja maltillisemman investointitason huomioiva P/kassavirta painuu ennusteillamme lähivuosina kohtuulliselle 10x tasolle ja lieventää tulospohjaisten arvostuskertoimien laskuvaraa. Lisäksi vakavaraisesta taseesta johtuen odotamme yhtiön jatkavan avokätistä voitonjakoa lähivuosina. Tämän ansiosta osake tarjoaa ennusteillamme kohtuullista reilun 3 %:n osinkotuottoa lähivuosina, mutta tuotto-odotus tämä ei riitä nostamaan houkuttelevalle tasolle.

Käy kauppaa. (PunaMusta Media)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 106,0 120,5 118,1
- kasvu-% 3,1% 13,6% -1,9%
Liikevoitto (EBIT) -1,8 1,5 2,9
- EBIT-% -1,7% 1,3% 2,5%
EPS (oik.) 0,36 0,11 0,21
Osinko 0,18 0,20 0,20
P/E (oik.) 15,3 54,0 28,4
EV/EBITDA 12,6 9,8 8,4
Osinkotuotto-% 3,3% 3,4% 3,4%
Uusimmat ennusteet

PunaMusta Media Oyj on vuonna 1874 perustettu kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka päätoimipaikka on Joensuu. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta.