Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: PunaMusta Media
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 5.60 EUR
Kurssi: 6.05 EUR
Kurssi hetkellä: 27.4.2022 - 4:45 Analyysi päivitetty: 27.2.2022

Paino- ja mediatalo PunaMusta Media julkaisee Q1-raporttinsa perjantaina iltapäivällä. Ennustamme Q1:n liikevaihdon pysyneen samalla tasolla vertailukauteen nähden, kun taas yhtiön kannattavuuden odotamme aavistuksen kohentuneen, vaikkakin tuloksen odotamme olleen edelleen tappiollinen. Odotamme yhtiön toistavan tilinpäätöksen yhteydessä antaman ohjeistuksensa.

Samalla viivalla kuin vertailukaudella

Odotamme PunaMusta Median liikevaihdon pysyneen samalla tasolla Q1:llä vertailukauteen nähden 24,3 MEUR:ssa. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan odotamme kehittyneen vakaasti, minkä taustalla on painamisen tuottojen laskun kompensoituminen näkyvyyspalveluiden kasvulla. Medialiiketoiminnan liikevaihdon kehityksen odotamme olleen vakaata suhteessa vertailukauteen sisältötuottojen trendiä ja mainosmarkkinan kehitystä peilaten.

Käyvän arvon muutokset painavat osakekohtaista tulosta

Ennusteemme PunaMusta Median Q1:n oikaistuksi liiketappioksi on 0,8 MEUR (Q1’21 liiketappio: 1,1 MEUR). Ennustamme konsernin operatiivisen tuloksen kohentuvan piirun verran molempien segmenttien liikevaihdon rakenteen ollessa korkeampikatteista kuin vertailukaudella. Odotamme kannattavuuden olleen kuitenkin edelleen paineessa, minkä taustalla ovat painamisen alhaiset volyymit sekä etenkin painamisen kustannusten nousu. Olemme tehneet rahoituskustannusten ennusteisiin tarkistuksia markkinakehityksen seurauksena ja odotamme raportoidun osakekohtaisen tuloksen painuvan -0,12 euroon osakkeelta (aik. Q1’22 EPS-ennuste: -0,04). Huomattavaa laskua suhteessa vertailukauteen selittää arvopaperisalkun käyvän arvon lasku. Vastaavasti vertailukaudelle tulokselle myötätuulta antoi arvopaperisalkun tuotot sekä Arena Partnersilta saadut 2,6 MEUR:n osingot.

Katse näkymiin

Odotamme PunaMusta Median toistavan kuluvalle vuodelle annetun ohjeistuksen, jonka mukaan konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2021 tasoista. Vuonna 2021 liikevaihto oli 106 MEUR ja liiketulos oli -1,8 MEUR. Tämän hetken ennusteissamme odotamme, että yhtiön koko vuoden liikevaihto kasvaa aavistuksen (+ 4 %) verrattuna viime vuoteen ja yhtiön liiketulos on 1,0 MEUR. Siten kuluvan vuoden odotuksemme ovat arviomme mukaan linjassa sanallisen ohjeistuksen kanssa. Markkinakommenteissa meitä erityisesti kiinnostavat kommentit paperin saatavuudesta sekä hintakehityksestä ja näiden vaikutuksesta yhtiöön. Lisäksi huomiomme kohteena ovat ostettujen liiketoimintojen kehitys.

 

Käy kauppaa. (PunaMusta Media)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 106,0 110,6 110,0
- kasvu-% 3,1% 4,3% -0,5%
Liikevoitto (EBIT) -1,8 1,0 2,5
- EBIT-% -1,7% 0,9% 2,3%
EPS (oik.) 0,36 0,08 0,18
Osinko 0,18 0,20 0,20
P/E (oik.) 15,3 72,9 33,0
EV/EBITDA 12,6 10,4 9,0
Osinkotuotto-% 3,3% 3,3% 3,3%
Uusimmat ennusteet

PunaMusta Media Oyj on vuonna 1874 perustettu kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka päätoimipaikka on Joensuu. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta.