Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: PunaMusta Media
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 5.90 EUR
Kurssi: 6.20 EURKurssi hetkellä: 24.10.2019 - 6:50

Paino- ja mediatalo PunaMusta Media julkaisee Q3-katsauksen perjantaina iltapäivällä. Odotamme yhtiön raportoivan Q3:lta voimakkaasta yritysostovetoisesta liikevaihdon kasvusta sekä tehostustoimien ja yrityskauppojen myötä parantuneesta kannattavuudesta. Fokus raportissa on yritysostojen integraation ja tehostustoimien etenemisessä. Odotamme, että yhtiö toistaa Q3-raportissa liikevaihdon kasvua ja liikevoiton parantumista ennakoivan ohjeistuksen.

Ennustamme PunaMusta Median liikevaihdon kasvaneen Q3:lla 26 % vertailukaudesta 27,3 MEUR:oon. Q2’19:lla liikevaihto oli noin 25 %:n kasvussa. Liiketoimintojen liikevaihdon osalta odotamme lievästi heikentyvää kehitystä Lehtitoimialalle. Painotoimiala-segmentin odotamme jatkavan voimakasta yritysostovetoista kasvua (+36 %) viimeisen 12 kk:n aikana toteutettujen useiden yritysostojen myötä. Painotoimialan orgaanisen kasvun odotamme kuitenkin jäävän heikossa markkinatilanteessa selvästi negatiiviseksi.

Ennusteemme PunaMusta Median Q3-liikevoitolle on 1,0 MEUR, mikä vastaa 3,7 %:n liikevoittomarginaalia (Q3’18: 1,4 %). H1’19:llä liikevoittomarginaali oli 1,7 %. Ennusteessamme konsernin kannattavuutta nostavat vertailukaudesta ja alkuvuodesta Painotoimialan yritysostot, niistä saatavien synergiaetujen ja tehostustoimien kulusäästöjen asteittainen realisoituminen sekä Lehtitoimialan kustannustehokkuuden kasvu. Arvioimme tuloksen ennen veroja olleen Q3:lla 0,9 MEUR (Q3’18: 0,0 MEUR). Tulokseen ennen veroja vaikuttavat voimakkaasti nettorahoitustuotot, jotka syntyvät PunaMusta Median noin 15 MEUR:n arvoisen arvopaperisalkun arvonmuutoksista ja osinkotuotoista. Odotamme korkokulujen kasvun ja arviomme mukaan vähäisten arvopaperisalkun arvonmuutosten summana nettorahoitustuottojen olleen -0,1 MEUR Q3:n aikana.

Yhtiö ohjeistaa vuonna 2018 tehtyjen yrityshankintojen ansiosta konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2019 ja liikevoiton paranevan vuoden 2018 tasosta. Odotamme yhtiön toistavan nämä näkymät Q3-raportilla. Ennustamme liikevaihdon kasvun säilyvän myös Q4:llä vahvalla tasolla pääasiassa heinäkuussa tehdyn Hämeen Kirjapaino -yritysoston ansiosta ja konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2019 23 % 107 MEUR:oon (2018: 88 MEUR). Liikevoiton kasvun ennakoimme kiihtyvän vuoden loppua kohden mentäessä vuoden 2018 lopulla ja vuonna 2019 toteutettujen tehostustoimien ja yritysostojen ansiosta. Ennustamme liikevoiton nelinkertaistuvan vuoden 2019 aikana 3,4 MEUR:oon (3,1 % liikevaihdosta).

Käy kauppaa. (PunaMusta Media)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Aho

Petri Aho

Analyytikko

Lisätiedot

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 710 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 107 miljoonaa euroa.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 87,6 107,4 111,0
- kasvu-% 15,6% 22,6% 3,4%
Liikevoitto (EBIT) 0,7 3,4 6,2
- EBIT-% 0,8% 3,1% 5,6%
EPS (oik.) 0,08 0,26 0,42
Osinko 0,25 0,26 0,42
P/E (oik.) 76,2 23,9 14,7
EV/EBITDA 14,7 8,3 6,2
Osinkotuotto-% 4,0% 4,2% 6,8%
Uusimmat ennusteet