Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: PunaMusta Media
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 5.90 EUR
Kurssi: 6.20 EURKurssi hetkellä: 24.10.2019 - 6:50

Paino- ja mediatalo PunaMusta Media julkaisee Q3-katsauksen perjantaina iltapäivällä. Odotamme yhtiön raportoivan Q3:lta voimakkaasta yritysostovetoisesta liikevaihdon kasvusta sekä tehostustoimien ja yrityskauppojen myötä parantuneesta kannattavuudesta. Fokus raportissa on yritysostojen integraation ja tehostustoimien etenemisessä. Odotamme, että yhtiö toistaa Q3-raportissa liikevaihdon kasvua ja liikevoiton parantumista ennakoivan ohjeistuksen.

Ennustamme PunaMusta Median liikevaihdon kasvaneen Q3:lla 26 % vertailukaudesta 27,3 MEUR:oon. Q2’19:lla liikevaihto oli noin 25 %:n kasvussa. Liiketoimintojen liikevaihdon osalta odotamme lievästi heikentyvää kehitystä Lehtitoimialalle. Painotoimiala-segmentin odotamme jatkavan voimakasta yritysostovetoista kasvua (+36 %) viimeisen 12 kk:n aikana toteutettujen useiden yritysostojen myötä. Painotoimialan orgaanisen kasvun odotamme kuitenkin jäävän heikossa markkinatilanteessa selvästi negatiiviseksi.

Ennusteemme PunaMusta Median Q3-liikevoitolle on 1,0 MEUR, mikä vastaa 3,7 %:n liikevoittomarginaalia (Q3’18: 1,4 %). H1’19:llä liikevoittomarginaali oli 1,7 %. Ennusteessamme konsernin kannattavuutta nostavat vertailukaudesta ja alkuvuodesta Painotoimialan yritysostot, niistä saatavien synergiaetujen ja tehostustoimien kulusäästöjen asteittainen realisoituminen sekä Lehtitoimialan kustannustehokkuuden kasvu. Arvioimme tuloksen ennen veroja olleen Q3:lla 0,9 MEUR (Q3’18: 0,0 MEUR). Tulokseen ennen veroja vaikuttavat voimakkaasti nettorahoitustuotot, jotka syntyvät PunaMusta Median noin 15 MEUR:n arvoisen arvopaperisalkun arvonmuutoksista ja osinkotuotoista. Odotamme korkokulujen kasvun ja arviomme mukaan vähäisten arvopaperisalkun arvonmuutosten summana nettorahoitustuottojen olleen -0,1 MEUR Q3:n aikana.

Yhtiö ohjeistaa vuonna 2018 tehtyjen yrityshankintojen ansiosta konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2019 ja liikevoiton paranevan vuoden 2018 tasosta. Odotamme yhtiön toistavan nämä näkymät Q3-raportilla. Ennustamme liikevaihdon kasvun säilyvän myös Q4:llä vahvalla tasolla pääasiassa heinäkuussa tehdyn Hämeen Kirjapaino -yritysoston ansiosta ja konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2019 23 % 107 MEUR:oon (2018: 88 MEUR). Liikevoiton kasvun ennakoimme kiihtyvän vuoden loppua kohden mentäessä vuoden 2018 lopulla ja vuonna 2019 toteutettujen tehostustoimien ja yritysostojen ansiosta. Ennustamme liikevoiton nelinkertaistuvan vuoden 2019 aikana 3,4 MEUR:oon (3,1 % liikevaihdosta).

Käy kauppaa. (PunaMusta Media)

PunaMusta Media (ent. Pohjois-Karjalan Kirjapaino) on Suomeen keskittynyt 3 liiketoimintaosasta, 1) Suomen suurimpiin lukeutuvasta painotalosta, 2) Pohjois-Karjalan alueella toimivasta lehti- ja radiomedialiiketoiminnasta, sekä 3) kotimaisiin pörssiosakkeisiin sijoituksia tekevästä arvopaperisalkusta koostuva konserni. Konsernin strategiana on toimialan murroksen keskellä hakea kasvua painotoimialan yritysjärjestelyjen ja investointien kautta.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 87,6 107,4 111,0
- kasvu-% 15,6% 22,6% 3,4%
Liikevoitto (EBIT) 0,7 3,4 6,2
- EBIT-% 0,8% 3,1% 5,6%
EPS (oik.) 0,08 0,26 0,42
Osinko 0,25 0,26 0,42
P/E (oik.) 76,2 23,9 14,7
EV/EBITDA 14,7 8,3 6,2
Osinkotuotto-% 4,0% 4,2% 6,8%
Uusimmat ennusteet