Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: PunaMusta Media
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 5.80 EUR
Kurssi: 6.35 EUR
Kurssi hetkellä: 9.6.2021 - 6:07

PunaMusta Media tiedotti tiistaina, että sen näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluvissa PunaMusta Oy:ssä ja Forssan Kirjapaino Oy:ssä 8.4.2021 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.

Neuvottelujen tavoitteena oli konsernin strategian mukaisesti parantaa näkyvyys- ja painoliiketoiminnan kilpailukykyä sekä pystyä vastaamaan pysyvästi muuttuneeseen markkinatilanteeseen uudelleenjärjestelemällä ja tehostamalla toimintoja.

Yt-neuvottelujen lopputuloksena konserni vähentää henkilöstönsä määrää 38 henkilötyövuodella. Vähennystarvetta saatiin pienennettyä huomioimalla henkilöstön vapaaehtoiset ratkaisut, karsimalla päällekkäisyyksiä toimitiloissa ja avaamalla uusia työtehtäviä osaan toiminnoista. Lisäksi säästöjä saadaan palkkaus- ja työaikamallien muutosten kautta. Näillä henkilöstövähennyksillä sekä toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyillä ja tehostamisilla saavutetaan neuvotteluille asetettu 2,5 MEUR:n säästötavoite.

Näkemyksemme mukaan tavoitteen saavuttaminen ilmoitetulla henkilöstömäärän vähentämiselle vaikuttaa realistiselta. Pidämme sopeutustoimia kriittisenä näkyvyys- ja painoliiketoiminnan kiihtyneen muutoksen myötä sekä yhtiön vastikään päivitetyn strategian toteutuksen edellytyksien kannalta. Kuten kirjoitimme aiemmassa neuvotteluja koskevassa kommentissamme, säästöt ovat yhtiön operatiivisen tuloksen mittaluokassa merkittävät. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnalle ennustamamme lähivuosien voimakkaan tuloskasvun taustalla on kuitenkin jo tässä vaiheessa oletuksia sekä liikevaihdon kasvusta että liiketoiminnan tehostamisesta. Ennustamme liiketoiminta-alueen liiketuloksen kasvavan vuoden 2020 -3,1 MEUR:n (oik. EBIT) tasosta 2,4 MEUR:oon vuonna 2021. Siten neuvottelujen lopputulema ei aiheuta välittömiä ennustemuutospaineita.

Käy kauppaa. (PunaMusta Media)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 102,8 107,4 109,6
- kasvu-% -4,2% 4,5% 2,0%
Liikevoitto (EBIT) -2,5 0,9 4,1
- EBIT-% -2,4% 0,8% 3,7%
EPS (oik.) 0,02 0,52 0,29
Osinko 0,15 0,15 0,30
P/E (oik.) 239,6 12,3 21,9
EV/EBITDA 10,9 9,0 6,6
Osinkotuotto-% 2,7% 2,4% 4,7%
Uusimmat ennusteet

PunaMusta Media Oyj on vuonna 1874 perustettu kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka päätoimipaikka on Joensuu. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta.