Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Virala Acquisition Companyn (VAC) kanssa sulautuva Purmo Group kävi strategiaansa läpi torstaina pääomamarkkinapäivässään (CMD). Purmon tavoitteena on olla johtava kestävien sisäilmaratkaisujen tarjoaja maailmanlaajuisesti. Kahdella divisioonallaan ja usean maantieteellisen alueen tukemana yhtiö hakee markkinoita nopeampaa kasvua ja parempaa tulostasoa.

Purmon strategia perustuu kolmeen tärkeään tukipilariin. Ensimmäiseksi yhtiö pyrkii skaalamaan ratkaisumyyntiä korkeammalle tasolle. Purmo haluaa tarjota asiakkailleen yhä enemmän kokonaisia järjestelmiä ratkaisuineen yksittäisten tuotteiden sijaan. Tällä pystytään kasvattamaan liiketoimintaa olemassa olevilla asiakkailla ja myös houkuttelemaan uusia asiakkaita. Toisekseen yhtiö pyrkii lanseeraamaan uusia älytuotteita, joiden on tarkoitus olla älykkäämpiä ja kestävämpiä sekä sopia esteettisemmin nykyaikaisiin koteihin. Kolmanneksi Purmo keskittyy kasvumarkkinoihin, jotta se voisi hyödyntää parhaiten mahdollisuuksia avainmarkkinoiden ulkopuolella. Kasvua haetaan etenkin Venäjältä ja Kiinasta omien tuotantolaitosten avulla.

Näiden lisäksi liiketoiminnan tehostamista pyritään jatkamaan sekä kehittämään. Fokus tulee olemaan myös henkilöstön sitouttamisessa, arvoissa, johtamisessa, taidoissa ja osaamisen kehittämisessä. Tukipilareiden lisäksi yhtiön pyrkii kasvattamaan ja kehittämään liiketoimintaa merkittävillä yritysjärjestelyillä niin maantieteellisesti tai liiketoiminnallisesti kasvaen.

Yhtiön taloudellisina tavoitteina on lähivuosien aikana kasvaa kannattavuutta parantaen. Kasvutavoitteena yhtiöllä on orgaanisesti kasvaa markkinoiden kasvuvauhtia nopeammin. Lähivuosien ajan markkinoiden kasvuvauhti on yhtiön mukaan divisioonasta ja tuotealueesta riippuen noin 2-4 % vuosittain. Lähihistorian kasvuun nähden tavoite vaikuttaa realistiselta, kun esimerkiksi vuonna 2021 yhtiön kasvu on ollut lähemmäs 30 %.

Kannattavuuden osalta yhtiö tavoittelee oikaistun EBITDA-marginaalin nostamista yli 15 %:iin keskipitkällä (4-5v) ja pitkällä aikavälillä. Kannattavuustavoite vaikuttaa kunnianhimoiselta. Viime vuonna yhtiö ylsi noin 12,7 %:iin, mutta on korona toi yhtiölle kertaluonteisia säästöjä. Tehokkuusohjelman ansiosta Purmo on saanut ylläpidettyä ja jopa kasvatettua kannattavuuttaan vuonna 2021, mikä parantaa luottamusta tavoitteisiin.

Velkaantuneisuuden osalta yhtiö tavoittelee pitävänsä korollisen nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdeluvun alle tason 3x. Väliaikaisesti taso voidaan kuitenkin ylittää esim. yritysostojen tai uudelleenjärjestelyjen yhteydessä. Purmo haluaa myös vahvan kassavirtansa myötä jakaa omistajilleen osinkoja. Tavoitteena on jakaa vähintään 40 % nettotuloksesta osinkoina tai pääomanpalautuksina puolivuosittain.

Kokonaisuutena taloudelliset tavoitteet sekä strategia vaikuttavat selkeiltä ja saavutettavilta. Isossa osassa strategiaa on myös kestävän kehityksen edistäminen, missä energiankulutuksella ja lämmityksellä/jäähdytyksellä on iso osa. Kestävän kehityksen megatrendin lisäksi kodin merkityksen kasvu, älykkäät järjestelmät (digitalisaatio) ja merkittävä korjausvelka kiinteistöille tukevat lähivuosien strategian toteuttamista.

 

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

inderesTV

Purmo Group on yksi johtavista kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittajista Euroopassa. Toimitamme asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin kokonaisvaltaisia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät radiaattorit, pyyhekuivaimet, lattialämmitys, konvektorit, venttiilit ja säätimet. Missionamme on olla johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja maailmanlaajuisesti. Yhtiön 3,500 ammattilaista toimivat 46 toimipisteessä 21 maassa ja valmistavat ja jakelevat laatutuotteita ja -ratkaisuja asiakkaille yli 100 eri maahan ympäri maailmaa.