Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Puuilo
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.50 EUR
Kurssi: 8.13 EUR
Kurssi hetkellä: 16.12.2021 - 9:03 Analyysi päivitetty: 11.10.2021

Puuilo julkisti Q3-raporttinsa (huom. poikkeava tilikausi elo-lokakuu) aamulla. Yhtiö löi odotuksemme kaikilla riveillä selvästi, eikä erittäin vahva vertailukausi hidastanut tulosparannuksen jatkumista. Myöskään näkymissä ei ollut yllätyksiä ja matka kohti tilikauden 2025 taloudellisia tavoitteita jatkuu vauhdikkaana. Odotamme kurssireaktion olevan tänään positiivinen.

Vertailukelpoinen kasvu palasi välikvartaalin jälkeen

Q3:n liikevaihto kasvoi 14,8 %:lla 69,7 MEUR (ennuste 65,3 MEUR). Kasvua tuki laajentunut myymäläverkosto, joka oli kasvanut 34 myymälään (Q3’20: 29 myymälää), mutta samalla myös vertailukelpoinen myynti (+2,5 %) oli odotuksiamme selvästi pirteämpää, vaikka vastassa olivat vahvat vastaluvut. Yhtiö kommentoi myös, että Espoon myymälän avauksen ylittäneen yhtiön omat odotukset ja myymäläavauksessa tehtiin kaikkien aikojen avajaispäivän myyntiennätys. Tämä kuulostaa lupaavalta jatkoa ajatellen, sillä Puuilon verkosto on vielä aliedustettuna pk-seudulla ja odotamme lähivuosina lisää avauksia.

Myyntikatteet jatkoivat vahvaa kehitystään

Myyntikatemarginaali jatkoi myös yllättäen kasvuaan 37,3 %:iin (Q3’20:36,5 %), sillä olimme ennustaneet sen laskevan 36,0 %:iin mm. merirahtien kallistuttua ja kilpailija Tokmannin tekemien hinnoittelupäätösten perusteella. Puuilon mukaan merkittävimmät tekijät katteen kasvulle olivat omien tuotteiden osuuden kasvu, kaupallisten ostoehtojen neuvottelu sekä ostolaskuautomaation käyttöönotto.

Yhtiön säästämisen kulttuuri näkyy kulurakenteen kehityksessä

Myös yhtiön matala kulurakenne ja sen skaalautuminen olivat jälleen maineensa veroisia. Kokonaisuutena odotimme henkilöstökulujen, muiden kulujen ja aineellisten poistojen nousevan (kertaeristä oikaistuna) 20,0 %:iin liikevaihdosta (Q3’20: 18,2 %). Absoluuttinen kulutaso oli odotustemme mukainen, mutta ennusteitamme selvästi paremman kasvun ansiosta näiden kulujen osuus jäi 18,5 %:iin liikevaihdosta. Muistutamme sijoittajia, että kulurakenteen osalta vertailukausi oli epänormaalin kannattava henkilöstökulujen osalta, kun mm. väliaikainen TYEL-alennus oli voimassa 1.5-31.12 ja myös markkinointia tehtiin poikkeuksellisena vuonna 2020 vain 1,7 % liikevaihdosta, kun normaalitaso on 2,0-2,5 % liikevaihdosta.

Vakuuttava tulos ja odotetut näkymät

Yllämainittujen rivien seurauksena oikaistu EBITA-liikevoitto nousi 13,1 MEUR:oon (ennuste 10,5 MEUR), mikä oli 18,8 % liikevaihdosta (Q3’20: 18,4 %). Raportoitu osakekohtainen tulos nousi 0,12 euroon/osake (ennusteemme 0,08 euroa/osake). Lukua tuki osaltaan myös se, että liiketoiminnan kuluihin sisältyi enää vain 0,1 MEUR listautumiseen liittyviä kuluja, kun olimme odottaneet niitä yhä selvästi enemmän. Operatiivinen vapaa kassavirta oli 2,6 MEUR ja ainoa luku, joka laski vertailukaudesta (Q3’20: 4,0 MEUR), mutta tämä johtui odotetusti siitä, että epävarmassa tilanteessa saatavuus ja osin myös hankintahintataso halutaan varmistaa kasvattamalla varastoja etupainotteisesti.

Puuilo ei ohjeista 2021 tulostaan vaan se ohjaa ainakin toistaiseksi odotuksia pelkästään taloudellisilla tavoitteillaan, jotka ovat kasvaa orgaanisesti 10 % vuosittain tilikauden 2025 400 MEUR:oon ja EBITA:n ollessa 17-19 % välillä. Ennen raporttia vuoden 2021 liikevaihtoennusteemme oli 262 MEUR, mikä tarkoittaa 10 %:n kasvua ja EBITA-marginaalin ennusteemme 16,8 %, mutta vahvan raportin perusteella ennusteissamme on selvää nostopainetta.

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 238,7 262,2 290,8
- kasvu-% 40,0% 9,9% 10,9%
Liikevoitto (EBIT) 41,5 39,0 47,3
- EBIT-% 17,4% 14,9% 16,3%
EPS (oik.) 0,36 0,36 0,41
Osinko 0,00 0,25 0,33
P/E (oik.) 0,0 22,4 19,9
EV/EBITDA 2,9 16,0 13,5
Osinkotuotto-% nan% 3,1% 4,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Puuilo tunnetaan erityisesti laajasta tuotevalikoimasta, edullisista hinnoista sekä myymälöiden hyvistä sijainneista ja helposta asiointikokemuksesta. Puuilo on keskittynyt erityisesti tee-se-itse-, kodintarvike- ja lemmikkituotteisiin.