Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: QPR Software
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.62 EUR
Kurssi: 0.60 EUR
Kurssi hetkellä: 26.5.2023 - 6:56 Analyysi päivitetty: 4.5.2023

Toistamme QPR:n vähennä-suosituksen ja tarkistamme tavoitehintaa 0,62 euroon (aik. 0,65 EUR) lieviä ennustelaskuja heijastellen. QPR:n uuden käännematkan ensimmäinen vuosi oli töyssyinen, mutta pinnan alla yhtiön prosessilouhintaohjelmistoon liittyvä pitkän aikavälin potentiaali on yhä olemassa. Tänä vuonna uusmyynnin näkymä on kuitenkin varovainen, mistä toukokuussa käynnistetyt uudet muutosneuvottelut osaltaan kertovat. Samalla yhtiön tiukka rahoitusasema pitää liikkumavaran strategian toteuttamiselle rajallisena. Siten käännetarinan riski/tuotto-suhde ei ole mielestämme nykyarvostuksella (2023e EV/S 1,5x) vielä riittävän houkutteleva. QPR:stä julkaistu laaja analyysiraportti on vapaasti luettavissa täältä.

Prosessilouhintaan erikoistunut ohjelmistoyhtiö

QPR Software on prosessilouhinta-, mallinnus- ja suorituskykyjohtamisen ohjelmistoihin ja konsultointiin keskittyvä yhtiö. Yhtiön asiakaskunta koostuu suurista yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioista, joille ratkaisuja myydään niin suoramyyntinä kuin jälleenmyyjäkumppanien kautta. QPR:n melko kypsässä vaiheessa olevasta tuoteportfoliosta tärkein tuote on prosessilouhintaan keskittyvä QPR ProcessAnalyzer, johon yhtiön suurimmat investoinnit ja kasvuodotukset kohdistuvat. QPR on prosessilouhinnassa yksi toimialan pioneereista, sillä yhtiö lanseerasi ratkaisunsa tälle alueelle jo vuonna 2011, jolloin markkina oli vielä hyvin varhaisessa vaiheessa. Kuitenkin vasta aivan viime vuosina markkina on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun. Nopeasti kasvavalla markkinalla pienelle ja erikoistuneelle toimijalle pitäisi olla tilaa, vaikka vastassa on huomattavasti suuremmilla resursseilla varustettuja vahvoja kilpailijoita. Teknologiansa puolesta QPR:n ratkaisu pärjää käsityksemme mukaan hyvin kilpailussa, mutta yhtiön pieni koko ja rajallinen taloudellinen liikkumavara ovat kilpailuhaittoja.

Uuden strategiakauden alkuun osui harmillisia töyssyjä, joita paikataan vielä tänä vuonna

Pitkän alisuorittamisen kauden jälkeen QPR lähti hakemaan käännettä vuonna 2022 uudella omistajapohjalla, hallituksella, johdolla ja strategialla, jonka keskiössä on kansainvälisen SaaS-liiketoiminnan kasvattaminen prosessilouhinnan markkinoilla. Käännematkan ensiaskeleet eivät ole kuitenkaan sujuneet suunnitellusti, kun Lähi-idän projektihaasteet ja heikentyneen taloustilanteen myötä uusmyynnin hidastuminen romuttivat yhtiön kannattavuuden ja juuri tätä ennen osakeannilla vahvistetun rahoitusaseman. Merkittävien kustannussäästöjen jälkeen kasvu- ja kannattavuuskäännettä lähdetään nyt tänä vuonna hakemaan huomattavasti kevyemmällä organisaatiolla. Strategian onnistuessa QPR:n liikevaihdosta vuonna 2026 jo merkittävä osa muodostuisi jatkuvista SaaS-tuotoista, sillä yhtiö tavoittelee strategiakaudella 2022-2026 keskimäärin yli 30 %:n vuotuista SaaS-liikevaihdon kasvua (2022: 1,7 MEUR, +36 %). Tässä onnistuminen vaatii etenkin oikeiden strategisten jälleenmyyjäkumppanien löytämistä kansainvälisille markkinoille. Lyhyellä tähtäimellä kriittistä on kannattavuusparannus ja taseaseman tervehdyttäminen, jotta edellytykset kasvustrategian toteuttamiselle vahvistuisivat.

Tuotto/riski-suhde ei houkuta vielä riskinottoon

Ennustamme QPR:n SaaS-liikevaihdon kasvavan 2023-2026 vuosittain keskimäärin 30 % ja kokonaisliikevaihdon 8 % strategiakauden loppua kohti kiihtyvällä kasvukäyrällä. Käännetarinaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet huomioiden QPR:n nykyinen arvostus (2023e-2024e EV/S n. 1,5x) näyttää suhteellisen neutraalilta. Päivitetty osien summa -laskelmamme indikoi osakkeelle 0,62 euron arvoa 0,43-0,82 euron haarukalla. Pitkällä aikavälillä osakkeessa on arvonluontipotentiaalia uuden strategian onnistuessa, mutta yhtiön välttävä rahoitusasema ja tuloskäänteeseen liittyvä epävarmuus ei puolla vielä tähän nojaamista.

Käy kauppaa. (QPR)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Roni Peuranheimo

Roni Peuranheimo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2022 2023e 2024e
Liikevaihto 7,8 8,2 8,7
- kasvu-% -14,4% 5,0% 6,2%
Liikevoitto (EBIT) -2,8 -0,6 -0,2
- EBIT-% -35,4% -7,6% -1,8%
EPS (oik.) -0,18 -0,04 -0,02
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -3,1 -14,2 -38,1
EV/EBITDA -6,4 30,2 13,6
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

QPR Software Oyj (QPR) on vuonna 1991 perustettu yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden toiminnan kehittämiseen suunnattujen ohjelmistojen, ratkaisujen ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Yhtiö on erikoistunut prosessilouhinta-, mallinnus- ja suorituskykyjohtamisen ohjelmistoihin ja ratkaisuihin. QPR on toimittanut tuotteitaan yli 50 maahan jälleenmyyjien kautta, mutta yhtiön jalansija on vahvimmillaan Suomessa.