Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Qt Group: Katseet vuoteen 2025

Analyytikon kommentti 17.02.2020 8:09 Qt
Yhtiö: Qt
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 26.00 EURTavoitehinta päivitetty: 17.2.2020
Kurssi: 23.50 EURKurssi hetkellä: 17.2.2020 - 7:54

Nostamme Qt:n suosituksen takaisin lisää-tasolle (aik. vähennä) ja tarkistamme tavoitehintaamme 26,0 euroon (aik. 22,0 euroa). Siirrämme katseemme yhtiön seuraavalle strategiakaudelle, jonka aikana Qt siirtyy voimakkaan kannattavan kasvun vaiheeseen. Yhtiön kasvustrategia on isossa kuvassa vielä alkuvaiheessa, markkinanäkymät erinomaiset, strategian toimeenpano vakuuttavaa ja riskit hallittuja. Siten pystymme nojaamaan osakkeen arvostuksessa poikkeuksellisen vahvasti pitkän aikavälin ennusteisiin, joiden valossa osakkeen tuotto-odotus on edelleen hyvä.

Kasvu on kiihtymässä Q4:n perusteella

Qt:n Q4-liikevaihto kasvoi jopa 52 % 16,9 MEUR:oon ylittäen 15,5 MEUR:n ennusteemme. Yhtiön mukaan rajusta kasvusta huolimatta neljännekselle ei osunut merkittäviä lisenssikauppoja, mikä heijastelee viime vuosina tehtyjen investointien tuottavan voimistuvalla tahdilla tulosta. Koko vuoden valuuttaoikaistu kasvu oli 24 % ja liiketulos nousi strategiakauden tavoitteen mukaisesti nollatasolle. Nollatuloksesta huolimatta vuoden 2019 operatiivinen rahavirta nousi selvästi positiiviseksi 6,1 MEUR:oon (2018: -1,2 MEUR) heijastellen yhtiön liiketoimintamallin tehokkuutta.

Myös muut mittarit ennakoivat kasvun kiihtymistä

Qt ohjeisti konservatiiviseen tyyliinsä yli 20 % valuuttaoikaistua kasvua vuodelle 2020 sekä voitollista liiketulosta. Odotamme liikevaihdon kasvavan 30 % ja liikevoitto-%:n olevan 11 %. Yhtiön tilinpäätöksestä ilmenevä 44 %:n kasvu saaduissa ennakkomaksuissa indikoi ennusteemme mukaisen erittäin vahvan kasvun jatkuvan tänä vuonna. Huomautamme yhtiön kasvun syntyvän edelleen pitkälti kehittäjälisenssin myynnistä ja asiakkaiden lopputuotteiden myyntiin pohjautuva jakelulisenssien (kasvu 2019: 21 %) kasvuruiske on arviomme mukaan vielä edessä.

Odotamme yhtiön jatkavan kasvu-uralla myös 2021 jälkeen

Qt:n nykyisen strategiakauden onnistuminen (100 MEUR liikevaihto 2021) on jo hinnoiteltuna osakkeeseen, mutta yhtiön kommenttien perusteella kasvupotentiaalia ja -nälkää näyttää riittävän tämän jälkeenkin. Huomautamme, että Qt:n sulautettuihin järjestelmiin ja jakelulisensseihin pohjautuva strategia käynnistettiin vasta vuonna 2016, joten isossa kuvassa strategia on vielä käynnistysvaiheessa. Uuden mikrokontrollereihin pohjautuvan MCU-tuotteen lanseeraus ja hyvä vastaanotto tukee myös 2021 jälkeistä kasvunäkymää. Olemme nostaneet pitkän aikavälin ennusteitamme ja arvioimme yhtiön rikkovan 100 MEUR liikevaihtorajan vuonna 2022 ja kasvavan tämän jälkeen noin 15 %:n vauhtia vuoteen 2025. Liikevoiton arvioimme skaalautuvan 25 %:n tasolle tulevina vuosina. Odotamme yhtiön julkistavan kevään aikana päivitetyn strategian, jossa se avaa kasvutavoitteitaan vuodelle 2025.

Osakkeella vahvat positiiviset ajurit ja riittävä tuotto-odotus lähivuosille

Qt on tukevilla urilla suhteellisen ennustettavasti etenevä pitkän aikavälin kasvuyhtiö, minkä takia tukeudumme näkemyksessämme pitkän aikavälin ennusteisiin. Siirrämme katseemme vuoteen 2025, jolloin arvioimme yhtiön saavuttavan 160 miljoonan euron liikevaihtotason ja 25 %:n liikevoiton. Olettaen, että yhtiötä hinnoiteltaisiin tuolloin 5x EV/liikevaihto ja 20x EV/EBIT -kertoimilla, tarjoaisi osake seuraavan 5 vuoden aikana noin 10 %:n tuotto-odotuksen, mikä on nykyiseen riskitasoon nähden meille riittävä ja oikeuttaa lisää-suosituksen. Arvostuksen ankkuroimista jopa viiden vuoden päähän voidaan kyseenalaistaa, mutta Qt:n strategian varhainen kehitysvaihe ja vakuuttavat historialliset näytöt huomioiden pidämme sitä parhaana tapana lähestyä yhtiön arvostusta.

Käy kauppaa. (Qt)

Analyytikko / Kirjoittaja

Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

CEO, analyytikko

Lisätiedot

Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) on globaali, yli 70 teollisuuden alalla vaikuttava ohjelmistoyritys, jonka oma johtava teknologia vaikuttaa miljoonien laitteiden ja sovellusten taustalla. Kansainväliset yhtiöt ja ohjelmoijat ympäri maailman luottavat Qt:n teknologiaan, jonka avulla yhtiö auttaa asiakkaitaan luomaan poikkeuksellisia asiakaskokemuksia ja edistämään asiakkaidensa digitaalisia muutosaloitteita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 58,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 330 henkeä.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 58,4 75,8 95,9
- kasvu-% 28,0% 29,8% 26,6%
Liikevoitto (EBIT) 0,2 8,6 22,0
- EBIT-% 0,4% 11,4% 22,9%
EPS (oik.) -0,01 0,31 0,80
Osinko 0,00 0,10 0,35
P/E (oik.) -1 411,6 74,9 29,3
EV/EBITDA 175,3 50,1 22,3
Osinkotuotto-% 0,0% 0,4% 1,5%
Uusimmat ennusteet