Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Qt
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 35.00 EUR
Kurssi: 35.70 EURKurssi hetkellä: 16.9.2020 - 5:46

Julkaisimme tänään Qt Groupista uuden laajan raportin, joka on maksutta luettavissa tästä. Toistamme osakkeen 35,0 euron tavoitehinnan ja laskemme suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää). Qt:ssa yhdistyvät suuren kasvupotentiaalin markkina, todistetusti kilpailukykyinen tuote, vahvat näytöt strategian toteutuksesta sekä skaalautuva liiketoimintamalli. Yhtiö on lisäksi siirtymässä vahvan kannattavan kasvun vaiheeseen, mikä tekee sen sijoitusprofiilista houkuttelevan. Kurssinousun myötä osakkeen tuotto-odotus jää kuitenkin vaatimattomaksi, vaikka yhtiö yltäisi strategiatavoitteiden mukaiseen erinomaiseen suoritukseen.

Kilpailukykyinen tuote voimakkaan kasvun kynnyksellä olevalla markkinalla

Qt on sovelluskehittäjien työkalu, jonka avulla rakennetaan sovelluksia ja graafisia käyttöliittymiä erilaisille laitteille. Qt:n avulla sen asiakkaiden tuotekehitys tehostuu, tuotteiden käyttökokemus paranee ja kustannuksia säästyy kevyiden laitteistovaatimusten ansiosta. Useat Qt:n asiakastoimialat ovat parhaillaan murroksessa niiden tuotteiden arvon siirtyessä laitteista ohjelmistoihin, minkä takia Qt on monille suurille asiakkaille (kuten LG, Daimler) strateginen pitkän aikavälin teknologiavalinta. Yhtiö on investoinut etenkin sulautettujen järjestelmien ohjelmistokehitystyökalujen markkinaan, joka on arviomme mukaan voimakkaan kasvun kynnyksellä graafisten käyttöliittymien tullessa kiihtyvällä vauhdilla osaksi arkisia laitteita. Sulautetuissa järjestelmissä myös kilpailukenttä on näkemyksemme mukaan vielä hyvin avoin ja fragmentoitunut.

Hyvät näytöt kurinalaisesta ja tehokkaasta strategian toimeenpanosta

Qt:n sulautettuihin järjestelmiin ja jakelulisensseihin pohjautuva strategia käynnistettiin vuonna 2016, minkä jälkeen yhtiö on investoinut etenkin globaalin myyntiverkoston rakentamiseen sekä tuotekehitykseen. Yhtiön tekemät strategiavalinnat ovat jälkikäteen katsottuna osoittautuneet oikeiksi, tuloskehitys on ollut odotettua parempaa, markkinat vetävät hyvin, liiketoimintamalli on todistanut toimivuutensa ja yksittäistä vahvaa kilpailijaa ei ole näköpiirissä yhtiön erikoistumisalueilla. Kasvustrategia on isossa kuvassa kuitenkin vielä käynnistysvaiheessa, vuosien 2017-2019 suuret investoinnit olleet onnistuneita ja markkinatrendit voimistuvat tulevina vuosina, minkä takia yhtiöllä on kaikki edellytykset kasvaa merkittävästi suurempaan kokoluokkaan.

Tehokas ja skaalautuva liiketoimintamalli

Qt:n liiketoimintamallissa kasvava osa tuotoista syntyy asiakkaiden lopputuotteiden myyntiin perustuvista jakelulisensseistä. Tätä kautta yhtiö pääsee kiinni graafisia käyttöliittymiä sisältävien laitteiden räjähdysmäiseen kasvuun, mikä tekee liiketoiminnasta hyvin skaalautuvaa. Arvioimme yhtiön nykytuotteiden vuoden 2025 kokonaismarkkinapotentiaaliksi noin miljardi euroa, mistä ennusteemme olettaa yhtiön saavuttavan noin 18 % osuuden. Houkuttelevimmat kasvumahdollisuudet Qt:lla on suuryritysasiakkaissa sekä volyymituotteissa kuluttajaelektroniikassa, autoteollisuudessa ja teollisuudessa.

Hinnoiteltu täydellisyyteen

Arvioimme Qt:n kasvavan strategiatavoitteidensa mukaisesti lähivuodet noin 20 %:n vuosivauhtia liikevaihdon saavuttaessa 180 MEUR ja liikevoitto-%:n saavuttaessa 29 % tason vuonna 2025. Ennusteemme mukaisella kehityksellä osakkeen vuotuinen tuotto-odotus vuoteen 2025 jää arviossamme alle 7 %:iin. Tämän valossa houkutteleva kasvutarina jättää onnistuessaankin nykykurssilla sijoittajan tuotto-odotuksen vaatimattomaksi.

Käy kauppaa. (Qt)

Analyytikko / Kirjoittaja

Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

CEO, analyytikko

Lisätiedot

Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) on globaali, yli 70 teollisuuden alalla vaikuttava ohjelmistoyritys, jonka oma johtava teknologia vaikuttaa miljoonien laitteiden ja sovellusten taustalla. Kansainväliset yhtiöt ja ohjelmoijat ympäri maailman luottavat Qt:n teknologiaan, jonka avulla yhtiö auttaa asiakkaitaan luomaan poikkeuksellisia asiakaskokemuksia ja edistämään asiakkaidensa digitaalisia muutosaloitteita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 58,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 330 henkeä.

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 58,4 73,5 89,4
- kasvu-% 28,0% 25,9% 21,7%
Liikevoitto (EBIT) 0,2 10,8 16,9
- EBIT-% 0,4% 14,7% 18,9%
EPS (oik.) -0,01 0,37 0,62
Osinko 0,00 0,00 0,25
P/E (oik.) -1 411,6 97,5 57,8
EV/EBITDA 175,3 63,2 44,4
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,7%
Uusimmat ennusteet