Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Qt: Strategiakausi jo hinnoiteltuna osakkeeseen

Analyytikon kommentti 03.02.2020 7:07 Qt
Yhtiö: Qt
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 22.00 EURTavoitehinta päivitetty: 2.2.2020
Kurssi: 22.30 EURKurssi hetkellä: 3.2.2020 - 6:52

Nostamme Qt Groupin tavoitehinnan 22,0 euroon (aik. 18,0 euroa) ja laskemme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää) kurssinousun johdosta. Arviomme mukaan nyt on hyvä hetki ottaa hengähdystauko ja jäädä odottamaan yhtiöltä tarkempaa ohjausta lähivuosien näkymille, sillä nykyisen strategiakauden onnistuminen alkaa olla jo hinnoiteltuna osakkeeseen.

Positiivinen tulosvaroitus oli ennusteissa

Qt kertoi perjantaina vuoden 2019 liikevoiton olleen 0,2 miljoonaa euroa, mikä ylitti tappiollista tulosta ennakoineen ohjeistuksen. Yhtiön mukaan taustalla oli erittäin hyvin sujunut myynti, minkä johdosta vuoden 2019 viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi merkittävästi edellisvuoden vertailuluvuista. Ennusteemme Q4:n kasvulle oli 36 % ja liikevoitolle 0,6 MEUR. Lähinnä kosmeettinen tulosvaroitus vahvisti Q4:n onnistuneen hyvin. Mittavan investointivaiheen (2017-2018) jälkeen Qt kääntyi tavoitteidensa mukaisesti nollatulokseen vuonna 2019. Strategiakauden mukaisesti liikevaihdon kasvun pitäisi voimistua ja kannattavuuden nousta selvästi voitolle vuonna 2020. Siten tilinpäätöstiedotteessa 14.2. julkaistavien näkymien sanamuotoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Kasvun pitää kiihtyä 2020 ja 2021

Qt tavoittelee strategiassaan 100 miljoonan euron liikevaihtoa ja yli 15 %:n liikevoittoa vuonna 2021. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tältä ja ensi vuodelta noin 30 %:n liikevaihdon kasvua, joten rima on korkea. Arviomme mukaan kasvutavoite on saavutettavissa, kun viime vuosina voitetut merkittävät asiakkuudet alkavat tuottaa kasvavassa määrin jakelulisenssituottoja asiakkaiden tuotteiden tullessa markkinoille. Samalla liiketoimintamallin skaalautuvuuden pitäisi tulla voimalla läpi kulujen kasvaessa tuntuvasti liikevaihtoa hitaammin.

Odotamme yhtiöltä strategiapäivitystä

Yhtiön nykyinen strategiakausi lähenee loppuaan (2021), minkä johdosta odotamme yhtiöltä strategiapäivitystä kuluvan vuoden aikana. Arviomme mukaan Qt siirtyy nykyisestä investointivaiheesta seuraavaksi kannattavan kasvun vaiheeseen, mutta jalka todennäköisesti pysyy kaasupolkimella myös vuoden 2021 jälkeen yhtiön markkinoiden houkuttelevan kasvunäkymän myötä. Osakkeen arvostuksen kannalta olennaista on se, minkälaiseen kasvu- ja kannattavuusprofiiliin yhtiö pystyy yltämään vuoden 2021 jälkeen. Lisäksi nykyisenkin strategiakauden onnistuminen edellyttää yhtiöltä vielä kovaa työtä, eikä nykyarvostus siedä suurempia pettymyksiä. Siten jäämme odottamaan tarkempaa näkyvyyttä lähivuosiin.

Strategiakauden onnistuminen pitkälti hinnoiteltuna osakkeeseen

Qt:n arvostustaso nykyhetken luvuilla on kireä (2019e EV/liikevaihto 9x), mutta jatkuvasti lähemmäksi hiipivä voimakkaan tuloskasvun vaihe antaa yhä arvostukselle tukea. Ennusteemme yhtiön vuoden 2021 liikevaihdolle on 94 MEUR ja liikevoitolle 25 %, mikä heijastelee yhtiön omien tavoitteiden mukaista tasoa. Ennusteidemme toteutuessa yhtiötä hinnoiteltaisiin arviomme mukaan noin 5,5x EV/liikevaihto- ja 25x EV/liikevoitto -kertoimilla vuonna 2021, mikä vastaisi noin 23-24 euron osakekurssia jättäen osakkeen vuotuisen tuotto-odotuksen enää muutamaan prosenttiin. Olemme lisäksi tarkistaneet hieman ylöspäin hyväksymiämme arvostuskertoimia vertailuryhmän kertoimien nousun myötä. Yhtiön pitkän aikavälin kasvutarina on edelleen houkutteleva, mutta kestävällä pohjalla oleva kurssinousun jatkuminen edellyttää nyt lisää näkyvyyttä kasvun kulmakertoimeen.

Käy kauppaa. (Qt)

Analyytikko / Kirjoittaja

Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

CEO, analyytikko

Lisätiedot

Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) on globaali, yli 70 teollisuuden alalla vaikuttava ohjelmistoyritys, jonka oma johtava teknologia vaikuttaa miljoonien laitteiden ja sovellusten taustalla. Kansainväliset yhtiöt ja ohjelmoijat ympäri maailman luottavat Qt:n teknologiaan, jonka avulla yhtiö auttaa asiakkaitaan luomaan poikkeuksellisia asiakaskokemuksia ja edistämään asiakkaidensa digitaalisia muutosaloitteita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 58,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 330 henkeä.

inderesTV

Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto 57,0 73,8 94,0
- kasvu-% 25,0% 29,6% 27,3%
Liikevoitto (EBIT) 0,2 10,6 23,5
- EBIT-% 0,4% 14,4% 25,0%
EPS (oik.) -0,01 0,37 0,84
Osinko 0,00 0,15 0,40
P/E (oik.) -2 754,8 59,8 26,6
EV/EBITDA 221,4 40,6 20,0
Osinkotuotto-% 0,0% 0,7% 1,8%
Uusimmat ennusteet