Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Raisio
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 3.20 EUR
Kurssi: 3.18 EUR
Kurssi hetkellä: 18.12.2020 - 7:34

Raisio tiedotti torstaina saaneensa myönteisen välitystuomion Raisioaquan liiketoiminnan osittaisesta keskeytymisestä vuonna 2018. Tuomion taustalla on merkittävä tulonmenetys, jonka Raisioaqua kärsi Venäjän sille asettaman vientikiellon seurauksena. Kielto johtui Raision tavarantoimittajan toimittamasta raaka-aineesta, joka sisälsi muuntogeenistä (GMO) ainesta pitoisuuksina, jotka ylittivät EU:n ja Venäjän lainsäädännön mukaiset rajat. Raisioaquan kalanrehuissa käyttämän soijatuotteen toimitti suomalainen tavarantoimittaja, jolla oli vastuu siitä, että tuote on sopimuksen mukainen. Laatuvirhe koski vain vähäistä osaa toimituksista, mutta tästä huolimatta Venäjän viranomaistaho määräsi Raisioaquan kalarehutoiminnan toimitukset keskeytettäväksi kokonaan elokuusta 2018 joulukuuhun 2018 asti. Kielto oli merkittävä takaisku Raisioaqualle, jonka liikevaihdosta arviomme mukaan noin 2/3 tulee viennistä, joka suuntautuu pääosin Luoteis-Venäjälle. Raisioaqua on yksi kolmesta Raision Terveelliset ainesosat -segmentin liiketoiminnoista. Arviomme mukaan Raisioaquan liikevaihto pyörii noin 30-40 MEUR:n tasolla, mikä on noin 13-17 % koko Raisio-konsernin liikevaihdosta (2020e: 230 MEUR).

Raision saaman lopullisen tuomion perusteella tavarantoimittaja on velvollinen korvaamaan Raisiolle vahingonkorvauksena summan, joka on noin 3 MEUR. Raisio aloittaa välittömästi toimenpiteet summan perimiseksi, mutta yhtiö ei kuitenkaan toistaiseksi kirjaa korvattavaksi määrättyä summaa tuloslaskelmaansa saamiseen liittyvästä epävarmuudesta johtuen. Käsityksemme mukaan IFRS-raportointisäännösten mukaan saamisen on toteuduttava vähintään 80 %:n todennäköisyydellä, jotta sen voi kirjata tuloslaskelmaan.

Toteutuessaan 3 MEUR:n korvauksella olisi selvä positiivinen vaikutus Raision vertailukelpoiseen liikevoittoon. Vuoden 2021 liikevoittoennusteemme on 27 MEUR, joten toteutuessaan korvaus nostaisi liikevoittoennustettamme noin 11 %:lla. Vaikka korvaus nostaisi selvästi Raision yhden vuoden tulosta, sen vaikutus yhtiön käypään arvoon on hyvin rajallinen. Raision markkina-arvo on noin 500 MEUR, joten korvauksen suuruus olisi vain noin 0,6 % siitä. Korvauksen toteutumisella (tai toteutumatta jäämisellä) ei siis ole suurta vaikutusta yhtiön arvoon.

 

Käy kauppaa. (Raisio)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot
Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 236,3 229,6 241,4
- kasvu-% 3,5% -2,9% 5,2%
Liikevoitto (EBIT) 27,3 27,1 27,0
- EBIT-% 11,5% 11,8% 11,2%
EPS (oik.) 0,16 0,13 0,15
Osinko 0,13 0,13 0,14
P/E (oik.) 21,0 23,8 21,6
EV/EBITDA 13,0 12,4 11,7
Osinkotuotto-% 3,8% 4,1% 4,4%
Uusimmat ennusteet

Raisio on kansainvälinen yhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Nalle ja Sunnuntai. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Raision osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle.