Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Tilastokeskus julkaisi tiistaina rakennus- ja asuntotuotantoa kuvaavia lukuja joulukuulta. Laaja-alaisesti katsottuna vuoden 2019 Q4:llä rakennuslupia myönnettiin noin 18 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lupakuutiomäärä väheni vuoden lopussa kaikissa rakentamisen segmenteissä. Suurinta lasku oli liike- ja toimistorakentamisessa, teollisuus- ja varastorakentamisessa sekä asuntorakentamisessa. Joulukuun lupien laskusta huolimatta pahin vaihe näyttäisi olevan takanapäin. Asuntorakentamisen näkymät kuluvalle vuodelle ovat vielä heikot, mutta aikaisempia odotuksia hieman pirteämmät. Julkisten investointien ja palvelurakennusten kysyntä yhdessä pohjanneiden liike- ja toimistorakentamisen lupien myötä tukevat kysyntää myös tänä vuonna. Kuumimmasta vaiheesta suhdanne on yleisesti hidastumaan päin, mutta merkittävää romahdusta nykyiset tiedot eivät ennusta.

 

Rakennusluvissa lasku hidastunut

Rakentamista ennakoivissa rakennusluvissa kaikkien rakennusten osalta tilavuus oli vuoden takaiseen nähden 4 %:n laskussa joulukuussa (rullaava 12 kk summa). Vuoden 2019 heinäkuussa lupien kohdalla oltiin vielä noin 6,0 %:n laskussa, mutta sittemmin lasku on tasaantunut hieman. Joulukuussa lasku taas kiihtyi hieman, mutta kuukausittain vaihtelut ovat isoja. Trendi on kuitenkin yllä olevasta kuvasta laskeva, eikä käänteestä parempaan ole vielä täyttä varmuutta.

Alapuolella näkyvän liike- ja toimistorakentamisen kehitys näyttää pohjanneen viime vuoden aikana. Tilavuudella mitattuna liike- ja toimitilarakennuksissa nähtiin kuukausitasolla noin 30 %:n nousu vertailukaudesta, ja näin rullaavan 12 kk summan mukaan laskua vertailukauteen nähden oli enää noin 2 %. Lasku on tasaantunut jyrkimmästä kulmakertoimestaan selvästi (huhtikuu 2019: -33 % v/v), ja pohjat voi tämän kyseisen segmentin kohdalla olla jo kolkuteltu. Lupien viime vuosien raju lasku tulee kuitenkin vaikuttamaan aloituksien kautta myös volyymeihin laskevasti, kuten on jo tietyiltä rakennusyhtiöiltä huomattu. Aloitukset eivät ole ainakaan vielä lähteneet seuraamaan lupien kehitystä ylöspäin – ja voi olla, että toimintaympäristön epävarmuus on voinut vaikuttanut negatiivisesti aloituspäätöksiin.

Asuinrakentamisen luvissa nähtiin tilavuudella mitattuna 13 %:n laskua vertailukauteen nähden joulukuussa (rullaava 12kk summa). Lasku on ollut samansuuruista aloituksissa, mutta viime aikoina aloitukset ovat lähteneet nousuun, kuten alla olevasta kuvasta näkee. Kappalemääräisesti muutokset ovat olleet viime aikoina lähes samansuuruisia, mutta niissä lasku on koko viime vuoden ollut rajumpaa, kun pienemmistä asunnoista on siirrytty suurempiin kysynnän muuttuessa. Lasku luvissa on kesän ajoista myös asuinrakentamisessa hieman loiventunut, jolloin se oli syvintä tämän laskusuhdanteen aikana. Joulu- ja marraskuussa luvat ovat kuitenkin jatkaneet laskusuuntaansa. Tämän vuoksi emme usko asuntorakentamisen vielä välttämättä pohjanneen. Lähes varmaa on, että asuntorakentaminen tulee tänä vuonna hidastumaan, mutta viime aikoina tilanne on kehittynyt odotuksia hieman paremmin.

Kuten seuraavista kuvista näkyy, asuinrakentamisessa ollaan tilavuudella mitattuna jo alle historiallisen keskiarvon, mutta kappalemääräisesti vielä yli historiallisten tasojen. Tähän vaikuttaa ennen kaikkea pienien kerrostalojen valtava rakennusbuumi, kun taas suuremman tilavuuden rivi- ja omakotitaloissa vastaavaa buumia ei olla nähty.

Kokonaisuudessaan vuonna 2019 aloitettiin noin 39 300 asuntoa (2018: 43 900 kpl) ja asuntoja valmistui 42 500 kappaletta (2018: 42 400 kpl). Tämä oli hieman ennustelaitosten odotuksia enemmän. Aloituksien vähentyessä kuluvan vuoden valmistumiset tulevat lähes väistämättä vähentymään. Tällä hetkellä näyttäisi kuitenkin siltä, että kuluvan vuoden aloitus- ja valmistumismäärät tulevat olemaan hieman viimeisimpiä ennusteita parempia.

Pörssin rakentajille tärkeissä kerrostaloissa lupien nousu ja myös lasku on ollut erityisen jyrkkää. Tilavuudella mitattuna laskua oli joulukuussa noin 28 % vertailukaudesta, ja se on rullaavan 12 kk summan mukaan noin 12 % vertailukautta jäljessä. Kappalemääräisesti laskettuna rullaavan 12 kk summan mukaan ollaan myös noin 13 % vertailukautta jäljessä. Kerrostaloissa historiallisille tasoille on vielä pitkä matka, ja odotuksissamme on, että lasku jatkuu vieden koko asuinrakentamisen tasoa alemmas kuluvana vuonna. Pientalojen ja rivitalojen vähentyminen sekä kaupungistuminen kuitenkin tukee tasoa historiaa korkeammalla. Aloituksien pieni nousu viime kuukausina on myös piristänyt näkymiä.

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja kaupunkikehittäjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 8 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli noin 3,4 miljardia euroa.