Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Ramirent
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.00 EUR
Kurssi: 5.81 EUR
Kurssi hetkellä: 9.4.2019 - 3:57

Ramirent tiedotti maanantaina aamulla merkittävästä yrityskaupasta, jonka myötä yhtiö nousee noin 20 %:n markkinaosuudella Ruotsin markkinoiden suurimmaksi kone- ja laitevuokrauksen yhtiöksi. Ramirent ostaa 11 Ruotsin kaupungissa sekä Oslon seudulla Norjassa toimivan konevuokrausyhtiö Stavdal AB:n 158 MEUR:n velattomalla kauppahinnalla. Kauppasummasta noin ¾-osaa maksetaan käteisellä (124 MEUR) ja ¼-osa Stavdalin nykyisille omistajille suunnatulla osakkeiden luovutuksella (yhteensä 5,84 milj. osaketta). Kauppa arvioidaan saatavan päätökseen viranomaishyväksyntöjen jälkeen viimeistään Q3’19 loppuun mennessä.

Stavdalin liikevaihto oli vuonna 2018 79 MEUR (2017: 69 MEUR) ja käyttökate 28 MEUR (2017: 23 MEUR), eli 36 % liikevaihdosta. Kauppa nostaa vuoden 2018 luvuilla laskettuna Ramirentin kokonaisliikevaihtoa noin 11 %, Ruotsin liikevaihtoa noin 30 %, ja konsernin käyttökatetta noin 14 %. Yrityskaupan EV/EBITDA-kerroin on 5,6x. Kun otetaan huomioon arvioidut 6 MEUR vuosittaiset synergiat, EV-EBITDA-kerroin on 4,6x. Synergiaedut arvioidaan saavutettavan täysimääräisinä vuoden 2020 loppuun mennessä, ja ne syntyvät päällekkäisten kustannusten karsimisesta sekä kaluston tehokkaammasta käytöstä. Synergiat huomioiden kaupan arvostus vaikuttaa melko neutraalilta Ramirentin omiin arvostuskertoimiin (2019e EV/EBITDA 4,6x) ja toimialan verrokkien keskimääräiseen kertoimeen nähden (2019e noin 5,3x).

Ramirent on fokusoitunut viime vuosina tehtyjen rakennejärjestelyjen ja yrityskauppojen kautta kannattavammille ja skaalaltaan suurimmille markkina- ja liiketoiminta-alueille, ja näemme että Stavdalin osto on luonteva jatke strategian toteutukselle. Mielestämme ajoitus yritysostolle on kohtuullisen hyvä, sillä orastavan rakennussyklin käänteen vuoksi kone- ja laitevuokraajien arvostustasot ovat laskeneet selvästi, epäorgaaninen kasvu luo onnistuessaan merkittäviä synergiaetuja, ja Ramirentin tase on riittävän vahva yritysostojen toteuttamiseen. Yritysoston pitäisi olla Ramirentin johdon mukaan myös voimakkaasti positiivista kassavirtaa tuottava jo lähivuosina, joten sen ei pitäisi myöskään vaarantaa Ramirentin vahvaa osingonmaksukykyä.

Emme tee tässä vaiheessa vielä muutoksia Ramirentin ennusteisiin tai suositukseen. Näkemyksemme mukaan Ramirentin arvostustaso on jo todella maltillinen yli sykliin katsovaan tulokseen ja pitkän aikavälin arvostustasoon suhteutettuna, eikä Stavdal-kauppa muuta tätä kuvaa. Korostamme kuitenkin, että syklin käänne on vielä edessä, joten sen syvyyteen ja kestoon liittyy vielä merkittävää epävarmuutta.

Käy kauppaa. (Ramirent)

Analyytikko / Kirjoittaja

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 711,7 702,7 666,9
- kasvu-% 3,8% -1,3% -5,1%
Liikevoitto (EBIT) 66,9 99,3 74,2
- EBIT-% 9,4% 14,1% 11,1%
EPS (oik.) 0,74 0,67 0,48
Osinko 0,46 0,46 0,46
P/E (oik.) 7,4 8,7 12,2
EV/EBITDA 4,6 4,6 4,9
Osinkotuotto-% 8,4% 7,9% 7,9%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Ramirent on Pohjoismaissa, Keski- ja Itä-Euroopassa toimiva konevuokrauskonserni. Yrityksellä on Euroopassa 287 toimipistettä yhdeksässä maassa.