Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Ramirent
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 6.00 EUR
Kurssi: 5.44 EUR
Kurssi hetkellä: 10.6.2019 - 9:13

Ramirent tiedotti aamulla, että yhtiö ja ranskalainen Loxam ovat 10.6.2019 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen. Sen mukaan Loxam tekee vapaaehtoisen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Ramirentin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Ramirentin tai sen tytäryhtiöiden hallussa. Tällä yritysjärjestelyllä Loxam ja Ramirent tulevat luomaan Euroopan johtavan konevuokrausyrityksen.

Ostotarjouksessa Ramirentin osakkeenomistajille tarjotaan 9,00 euron käteisvastike jokaista osaketta kohden, jolloin ostotarjouksen mukainen Ramirentin osakkeiden yhteenlaskettu arvo on noin 970 MEUR. Ramirentin hallitus on riippumattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Ramirentin osakkeenomistajille tarjouksen hyväksymistä. Tarjoushinta vastaa 65,4 %:n preemiota verrattuna Ramirentin osakkeen perjantain (7.6.2019) päätöskurssiin ja 56,0 %:n preemiota verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Ramirentin osakkeen keskikurssiin ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävällä 3 kuukauden ajanjaksolla Helsingin pörssissä.

Ramirentin suuret osakkeenomistajat Nordstjernan ja Julius Tallberg Ab sekä Ramirentin toimitusjohtaja Tapio Kolunsarka ja talousjohtaja Jukka Havia ovat eräin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet peruuttamattomasti hyväksymään ostotarjouksen. Nämä peruuttamattomat sitoumukset edustavat yhteensä noin 31,9 % Ramirentin kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 19.6.2019 ja päättyvän arviolta 18.7.2019, jos tarjouksentekijä ei jatka tarjousaikaa ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Tarjoushinta vastaa Ramirent viime vuoden tuloksesta, jonka arvioimme olleen yhtiön tämän syklin huipputulos, laskettuna EV/EBIT-kerrointa vajaat 13x ja P/B-lukua yli 3x. Ramirentin EV/EBIT-kerroin yhtiön syklin yli tuloksesta laskettuna on kuitenkin ollut historiallisesti keskimäärin noin 14x ja vastaava P/B 2,5x. Tähän suhteutettuna kauppahinta on mielestämme kohtuullisen hyvä. Huomattavan korkeana emme kuitenkaan tarjoushintaa pitkän perspektiivin valossa pidä, vaikka Ramirentin tämänhetkiseen osakekurssin nähden Loxamin mielestämme hyvin ajoitettu tarjous sisältääkin varsin korkean preemion. Nykyisessä rakennusmarkkinan laskusuuntaan kääntyneessä syklisessä tilanteessa Ramirentin osakkeella olisi kuitenkin todennäköisesti kestänyt vuosia saavuttaa tarjoushinta operatiivisen kehityksen kautta ja arviomme mukaan tämä on osaltaan houkutellut hallitusta suhtautumaan myötämielisesti tarjoukseen. Korkean preemion, hallituksen suosituksen ja merkittävien osakkeenomistajien tuen ansiosta odotamme tarjouksen menevän läpi ongelmitta (ts. vähintään 90 % Ramirentin omistajista hyväksyy tarjouksen). Siten arvioimme Ramirentin poistuvan pörssistä talven aikana, kun Loxam pääsee pakkolunastamaan osakkeet tarjousmenettelystä kieltäytyneiltä omistajilta.

Käy kauppaa. (Ramirent)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 711,7 701,3 668,1
- kasvu-% 3,8% -1,5% -4,7%
Liikevoitto (EBIT) 66,9 96,4 75,4
- EBIT-% 9,4% 13,7% 11,3%
EPS (oik.) 0,74 0,65 0,49
Osinko 0,46 0,46 0,46
P/E (oik.) 7,4 8,4 11,2
EV/EBITDA 5,1 4,5 4,8
Osinkotuotto-% 8,4% 8,5% 8,5%
Uusimmat ennusteet

Ramirent on Pohjoismaissa, Keski- ja Itä-Euroopassa toimiva konevuokrauskonserni. Yrityksellä on Euroopassa 287 toimipistettä yhdeksässä maassa.